Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

A Deutsche Bank gazdasági előrejelzése | MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

A Deutsche Bank gazdasági előrejelzése

Szerző: BL | 2017. július 19.

Magyarország Nagykövetsége, Berlin

 

A Deutsche Bank legfrissebb konjunktúra-elemzése alapján az első negyedév, a megelőző három hónap gazdasági teljesítményéhez képest jelentős, 0,6 %-os növekedése után a második negyedév fejlődésével kapcsolatos tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a német gazdasági fejlődés dinamikája továbbra is erőteljesnek mondható. 

A foglalkoztatás a múlt évivel nagyjából azonos ütemben bővült; igaz, a magánfogyasztásnál csupán csak 1 %-os növekedést valószínűsítenek a bank szakértői. Ezzel együtt a DB éves növekedési előrejelzése kirívóan alacsony: a korábban 1,0 %-ban megadott várható növekedési dinamikát még mindig csupán 1,3 %-ra emelte, miközben egyes más, gazdasági előrejelzések készítésével foglalkozó intézmények - szövetségi kormány, vezető gazdaságkutató intézetek, ipari és kereskedelmi kamarák szövetsége - már 2,0 %-hoz közelítő éves növekedést valószínűsítenek. 

 

A foglalkoztatottak száma 2017 első félévében a múlt évihez hasonlóan, havi átlagban 50 ezer fővel emelkedett, ami az infláció növekedése ellenére serkenti a magánfogyasztást – ám ennek tükrében a Deutsche Bank által korábban jelzett 1,0 %-os emelkedés túlzottan óvatos előrejelzésnek tűnik. Az exportban – a magánfogyasztás előrejelzésénél tapasztalt óvatosságot

fenntartva – idén 3,6, míg a behozatalban 2,7 %-os növekedést valószínűsítenek a DB szakértői. Az export geopolitikai bizonytalanságok által terhelt viszonylag szerény növekedése fékezően hat a beruházásokra, melynél inkább a meglévő kapacitások 2 százalék-ponttal magasabb kihasználására, semmint a beruházások élénkülésére van kilátás.     .

Az élénkülő kereslet a szakképzett munkaerő egyre súlyosbodó hiányával párosul. A foglalkoztatottak száma ez év tavaszán magasabb volt, mint az elmúlt két-két és fél évtizedben bármikor, a munkanélküliek száma pedig annak ellenére süllyedt történelmi mélypontra, hogy közben egyre több menekült jelenik meg a munkaerőpiacon. A nominális bérek 2,6 %-kal emelkedtek többek között azért, mert e növekedési dinamikában a közüzemekben kitárgyalt béremelések hatása is megjelent, ugyanakkor a jelentősnek mondható béremelkedések nem gyakorolnak negatív befolyást a foglalkoztatottság alakulására. A reálbérek ezzel szemben – elsősorban az inflációnak az olajárak emelkedése által bekövetkezett emelkedése miatt – a nominális béreknél jóval szerényebben emelkednek. 

 

A Deutsche Bank kora nyári előrejelzésében a korábbi 0,5 %-ról 1,5 %-ra emelte a német feldolgozóipar teljesítményének idei növekedésére vonatkozó előrejelzését. A legerőteljesebb, 4 %-os termelésnövekedést a gyógyszeriparban, 3 %-os termelésemelkedést a villamos iparban jeleznek a DB szakértői, jelentősen meghaladva a gép- és berendezés-gyártásban várható 1,5, az autóiparban és az élelmiszer-feldolgozóiparban feltételezett 1,0 %-os bővülést, a vegyipari termelés várható stagnálásáról nem is beszélve, az adott ágazatok múlt évi termeléséhez képest. A Deutsche Bank előrejelzése szerint 2018-ra a feldolgozóipari termelésben az ez évre megemelt 1,5 %-nál szerényebb, 1 %-os növekedés valószínűsíthető. 

 

A szeptember 24-ére kiírt szövetségi parlamenti választások kimenetele és a konjunktúra alakulása között nincs számottevő összefüggés: a Deutsche Bank vállalati szakértők körében végzett felmérése szerint nemigen mutatkoznak arra utaló jegyek, hogy a választások után megalakuló új szövetségi kormánynak a jelenlegitől gyökeresen eltérő gazdaságpolitikát kellene folytatnia. Az állami költségvetés markáns bevételi többlete ugyanakkor alkalmat kínálhat a bruttó hazai termék fél %-ának megfelelő nagyságú adócsökkentésre és az infrastruktúra-fejlesztésre fordított források növelésére. 

 

Készítette: Juhász Imre, KGA