Magyar English Híreink (RSS 2.0)

Üdvözöljük a

Növekszik Németország innovációs ereje | MKIK

honlapján!

-

Tagozataink

Növekszik Németország innovációs ereje

Szerző: BM | 2017. január 23.

Magyarország Nagykövetsége, Berlin

 

Nemzetközi szinten növekszik Németország innovációs ereje - ez derült ki két aktuális tanulmányból, amelyeket a napokban mutattak be a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériumban: az OECD 2016. évi Tudományos, Technológiai és Innovációs Körképéből, illetve az Európai Gazdaságkutató Központ aktuális, innovációs témájú felméréséből. Ezek alapján a német állam innovációs erejét tekintve világszinten jó pozíciót tudhat magáénak. A gazdasági szféra az utóbbi időben sok pénzt fordított új termékek kidolgozására és már meglévő eljárások továbbfejlesztésére. A megnövekedett innovációs erőfeszítések ugyanakkor kevés vállalkozásra vezethetőek vissza. 

Nemzetközi szinten növekszik Németország innovációs ereje - ez derült ki két aktuális tanulmányból, amelyeket a napokban mutattak be a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztériumban: az OECD 2016. évi Tudományos, Technológiai és Innovációs Körképéből, illetve az Európai Gazdaságkutató Központ aktuális, innovációs témájú felméréséből. Ezek alapján a német állam innovációs erejét tekintve világszinten jó pozíciót tudhat magáénak. A gazdasági szféra az utóbbi időben sok pénzt fordított új termékek kidolgozására és már meglévő eljárások továbbfejlesztésére. A megnövekedett innovációs erőfeszítések ugyanakkor kevés vállalkozásra vezethetőek vissza. 

 

Az OECD-összehasonlítás legfontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatóak össze: Németország különösen a K+F kiadásokban áll előkelő helyen. 2015-ben a K+F ráfordítás elérte a bruttó nemzeti össztermék 3%-át. Ezzel ahhoz az öt országhoz tartozik, amelyek világszerte a legtöbbet ruháznak be kutatás-fejlesztésbe, az energia és a környezetvédelem területén pedig az első három helyezett között található Japán és az USA mellett. „Németország minden területen sokat fejlődött”- hangsúlyozta Dirk Pilat, az OECD tudományért, technológiáért és innovációért felelős igazgató helyettese.

 

Az OECD hat területet azonosított be, amelyek mint „globális megatrendek“ nagy lehetőségeket rejtenek magukban a jövőben K+F szempontjából: digitális gazdaság és társadalom, fenntartható gazdaság és energia, innovatív munkahelyi világ, egészséges élet, intelligens közlekedés és civil társadalom. Németországban ezek a témák a Hightech - stratégiában kutatási súlypontoknak tekinthetőek.

 

A dokumentum növekvő jelentőséget tulajdonít a nemzetközi együttműködéseknek, napjainkban a világ K+F befektetéseinek már több, mint egyharmada nem az OECD-országokban valósul meg és ez az arány folyamatosan növekszik.

 

Németország egyik fontos erősségének tekinthető a jó együttműködés a közpénzből finanszírozott és a magánszféra kutatási tevékenységei között. A tanulmány német országképe mint pozitívumot hangsúlyozza, hogy az innovációorientált vállalkozások nagy száma együtt az országot jellemző erős alapkutatási tevékenységgel már régóta hozzájárul Németország jólétének a biztosításához. A felmérés kihívásokat elsősorban a fiatal vállalkozásoknál lát, az indulási tőke előteremtésével összefüggésben. 

 

Az Európai Gazdaságkutató Központ tanulmányának legfontosabb eredményei: 2015-ben a német gazdaság innovációs kiadásai 8,8%-kal 157 milliárd euró növekedtek. Az innovációs kiadásuk részesedése a forgalmukhoz viszonyítva elérte az eddig legmagasabb értéket, azaz a 3%-ot. Elmondható, hogy az innovációs erőfeszítések kifizetődnek a vállalkozások számára: az új termékekkel megvalósított forgalom 8%-kal bővült és 710 milliárd euróra emelkedett.  2015-ben a kis- és középvállalkozások is - amelyek 500 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztatnak - jelentősen többet áldoztak innovációs tevékenységre, ezáltal innovációs kiadásaik 9,8%-kal, 36 milliárd euróra ugrottak. A német gazdaság összes innovációs kiadását tekintve azonban a kis- és középvállalkozások részesedése csökkenő tendenciát mutat.

 

Georg Schütte, a Szövetségi Oktatási és Kutatási Minisztérium államtitkára ezzel kapcsolatban megjegyezte: „aggodalomra ad okot, hogy összességében kevesebb cég vesz részt az innovációs történésekben. Ki kell szélesíteni a kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató kis- és középvállalkozói réteget. A minisztérium ezért új hangsúlyokat határozott meg a kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása során, mivel a kutatás az innováció alapja.”

 

Múlt év óta egy ún. 10 pontos programmal ösztönzi a minisztérium azokat a vállalkozásokat, amelyek eddig kevesebb érdeklődést mutattak a K+F iránt, például segíti kutatásorientált partnerekkel való együttműködéseik kibontakozását az ipari, a felsőoktatási és a kutatási világból, illetve megkönnyíti a hozzáférésüket a támogatási programokhoz. A program sikeresnek tekinthető, hiszen egyre többen érdeklődnek az új támogatási lehetőségek iránt, azonban még sok a tennivaló ezen a téren. 

 

A német gazdaság innovációs erejének tartós kiszélesítése érdekében Dirk Pilat a K+F kiadások tekintetében adókedvezmények bevezetését javasolja, ahogyan ez már nagyon sok országban megtörtént. Schütte tájékoztatása szerint a minisztérium is gondolkozik ezen a lehetőségen és jelenleg megvalósítási terveket dolgoznak ki rá.

 

Az átgondolás alá vetett adókedvezmény megoldások esetében egyrészt szeretnék elkerülni, hogy a nagyvállalatok a saját hasznukat gyarapítsák, másrészt ténylegesen a kis- és középvállalkozások pozíciót szeretnék erősíteni. Nyárra tervezik az adókedvezményre vonatkozó javaslatok bemutatását. 

 

Készítette:      Pászti-Márkus Eszter, TéT-attasé