Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Prof. Dr. Szabó Imre

Prof. Dr. Szabó Imre
Pozíció: egyetemi tanár
Nyelvismeret: német , orosz
Végzettség: egyetem, PhD, habil

Jogi, illetve gazdasági specializáció

 • Társasági jog - Corporate Law
 • Társasági jog - Joint Ventures, Consortia, Cooperation
 • Kereskedelmi jog, franchise - Sales & Distribution, Franchising
 • Ingatlan- és építésügyi jog - Real Estate and Construction
 • Képviseleti jog - Agency (Representation)
 • Szerződési jog

Választottbírósági gyakorlat

 • Publikációk:
 • 92 közlemény (könyv, könyvrészlet, tanulmány)
 • Magyar Tudományos Művek Tára: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10011540
 • Konferencia előadások:
 • A polgári eljárásbeli jogorvoslati rendszer. Bárdosi István Emlékülés. JATE Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 1978. november 11.
 • Szugyébnoje rasszlédoványije v grazsdánszkom processze. Előadás az odesszai Állami Mecsnyikov Egyetemen. 1980. november.
 • A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. JATE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományos Bizottsága, Szeged, 1982.
 • A gondnoksági perek elméleti és gyakorlati kérdései. ELTE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tudományos Munkaközösség és MJSZ Fővárosi Szervezete. Budapest, 1982. In: Polgári Eljárásjogi Füzetek XIII., Budapest 1985. 11-30. p.
 • Praktische Fragen der Prozesse in Kindschaftssachen. Előadás a Lipcsei Egyetemen. 1989. október.
 • Igazságszolgáltatási reform és a polgári eljárás. MJE Csongrád Megyei. Szervezetének Polgári Jogi Szakosztálya. Szeged, 1997. november 11.
 • Miről, mennyit és hogyan? A jogászképzés aktuális problémái. ELTE ÁJK, Budapest, 2003. március 7. In: A jogászképzés múltja, jelene és jövője. Bibliotheca Iuridica, Acta Congressum 10. Budapest, 2003. 389-403. p. ISSN 1587-8821
 • ISBN 963 463 675 6
 • A Polgári Perrendtartás novellái. Szegedi Közjegyzői Kamara, Szeged, 2003. április 5.
 • A magyar polgári eljárás az Európai Bíróság eljárásának tükrében. VIII. Nyári Jogakadémia, Kecskemét, 2003. augusztus 29.
 • A személyiségi jogok védelmi rendszere a magyar jogban. Információs társadalom – médiajog. Szeged, 2003. szeptember 19. In: Acta Conventus de Iure Civili Tomus II. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, Lectum Kiadó, Szeged 2008. 43-60. old.
 • A jogászképzés helyzete és perspektívái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szeged, 2004. március 23.
 • A Polgári perrendtartás változásai, különös tekintettel az Európai Uniós szabályokra. Ügyvédek Napja, Kecskemét 2004. június 4.
 • Betegjogok – határok nélkül? A gyógyítás etikai és jogi kérdései. XI. Szent-Györgyi Napok, Szeged 2004. november 18-19-20.
 • A jogászképzés jelene és problémái. A felsőoktatás jelene és jövője. Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. Szeged, 2004. In: www.stud.u-szeged.hu/szttsz/konferenciak_elemei/szabo/pdf, 5 p.
 • Orvosjogi problémák az igazságügyi szakértő és a jogász szemszögéből. Tanulságos jogi esetek. Kerekasztal a szülészet-nőgyógyászat jogi kérdéseiről. Budapest, 2005. április 22. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár)
 • Az intézet elhagyásának joga, otthonszülés és anyakönyvezés. IV. Betegjogi Konferencia. Budapest, Egészségügyi Minisztérium, 2005. május 06.
 • Újkeletű orvosjogi problémák. Magyar Nőorvos Társaság Északkelet Magyarországi Szakcsoportja által rendezett Tudományos Ülés. Salgótarján, 2005. május 13-14. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár)
 • Az orvosi hibák természetrajza a mindennapos orvosi gyakorlatban. Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának XIII. Nagygyűlése. Szeged, 2005. augusztus 28-31. (társelőadó: Herczeg János egyetemi tanár)
 • A polgári eljárásjog aktuális kérdései. Szentes Városi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete rendezésében. 2005. november 21.
 • Az ügyvédi hivatás jövője. Európai kihívások – magyar válaszok. Az SZTE ÁJK Európa Tanulmányok Központja a Szegedi Ügyvédi Kamarával partnerségben. Szegedi Ügyvédi Kamara, 2006. október 13.
 • A polgári peres eljárás hatékonysága és idődimenziói. Nyolcadik Magyar Jogászgyűlés főreferátum, Balatonfüred 2006. június 15-17. In: Magyar Jogász Egylet, Budapest 2006., 149-160. p.
 • A perhatékonyságról Gáspárdy László gondolatai kapcsán. Gáspárdy László Tudományos Emlékülés. Miskolci Egyetem, 2006. október 26.
 • Polgári perrendtartás vagy újabb novella. Magyar Tudomány Ünnepe. Szegedi Akadémiai Bizottság, 2006. november 16.
 • Jogtudomány és orvostudomány, az orvos kártérítési felelőssége, betegjogok. Jogi és etikai kérdések a szülészet-nőgyógyászatban. Szeged, 2007. május 31.
 • A bíróság és a szakértők együttműködése a polgári perekben Magyarországon. Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés a gyakorlatban. Miskolci Egyetem ÁJK Európai és Nemzetközi Jogi Intézete, Miskolc. 2008. december 04.
 • A polgári peres eljárás hatékonysága. Habilitációs tudományos előadás. Szeged. 2009. május 7.
 • A szülészet-nőgyógyászat etikai dilemmái. A Magyar Nőorvos Társaság Délkelet-Magyarországi Szekciójának XXX. Kongresszusa. Kerekasztal Konferencia. Hódmezővásárhely, 2009. október 16-17.
 • A rendelettípusok új generációjának megjelenése – az európai végrehajtási jogcím bevezetése, konzekvenciái. A határokon átívelő végrehajtás fejlődési tendenciái. Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi konferencia. Budapest, 2009. december 4-5.
 • A vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége a társasági jogban az elmúlt húsz évben.
 • Tizedik Magyar Jogászgyűlés, Balatonalmádi 2010. június 10-12.
 • Megjelent: Tizedik Magyar Jogászgyűlés, Magyar Jogász Egylet, Budapest 2010., 100-110. p.
 • A társadalomirányítás jogi eszközei, lehetőségei a felsőoktatásban. Felsőoktatási Gazdasági Szakemberek Egyesülete. Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. 04. 27.
 • A cégek igényérvényesítése és a Pp. módosítása.
 • Harmincegyedik Jogász Vándorgyűlés, Gyula 2011. október 13-15.
 • Plósz perrendtartása és napjaink Pp. módosításai. Magyar Tudomány Napja, „90 éves a szegedi jogászképzés”. Országos Konferencia a Kar szegedi alapításának jubileuma tiszteletére. SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, 2011. november 25.
 • Lehet-e perjogi módosításokkal segíteni a vállalkozásokon? A délvidéki magyarság múltja, jelene és jövője. Vajdasági Tudományos Társaság, Újvidék (Novi Sad), 2011. november 12.
 • A polgári perrendtartás tervezett módosítása, különös tekintettel a gazdasági perekre (Kell-e nekünk gazdasági különbíróság?) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2011. november 10.
 • Csak a Pp. beteg? A Polgári eljárásjog korszerűsítése. Budapest, Kúria, 2012. október 4.
 • Átalakulóban a jogászképzés – átalakulóban a jogászkodás. Tudományos emlékülés Martonné dr. Hárs Márta, a Békés Megyei Bíróság volt elnöke halálának 10. évfordulóján. Gyula, 2012. december 7. Gyulai Törvényszék.
 • A tisztességes eljáráshoz való jog és az ésszerű időn belüli ítélkezés követelménye. Az alapjogvédelem nemzeti, nemzetközi és jogösszehasonlító aspektusai. A MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkacsoportja és a EUROPE DIRECT SZEGED közös rendezvénye. Szeged, SZTE ÁJTK 2013. május 9.
 • A választottbíráskodás perspektívái Magyarországon. Harmincharmadik Jogász Vándorgyűlés. Sopron, 2013. május 9-11. (Előadás 2013. május 10.)
 • Gondolatok a polgári perrendtartás módosításáról. Megyei Jogásznap. Szolnok 2014. április 4.
 • Az új Ptk. hatása a polgári peres eljárásra. In: Az új Polgári Törvénykönyv egyes gyakorlati kérdései c. konferencia. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Békéscsaba, 2014. május 20.
 • Egységes vagy osztott perszerkezet? In: Konferencia az új Polgári perrendtartás koncepciójáról. Felkért hozzászóló. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet és a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében, Szeged, 2015. február 20.
 • A polgári perrendtartás várható módosítása. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekció. Budapest, 2015. április 16.
 • Tény- és jogállításokkal szembeni elvárások, a jogi képviselet és az anyagi pervezetés összefüggései. In: Konferencia az új polgári perrendtartás szabályozási irányairól. Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottsága. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet, a Miskolci Közjegyzői Kamara és a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében, Miskolc, 2015. május 8.
 • A polgári perrendtartás rekodifikációjának koncepcionális kérdései. Magyar Jogász Egylet Bács- Kiskun Megyei Szervezete és a Kalocsai Járásbíróság szervezésében. Kalocsa, 2015. május 22.
 • A perkoncentráció javításának lehetséges eszközei. In: Magánjogunk megújítása – Műhelykonferencia a polgári jogban, a polgári eljárásjogban és a nemzetközi magánjogban felmerülő egyes kérdésekről. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke és a Magánjogot Oktatók Egyesülete szervezésében. Szeged, 2015. május 29.
 • A polgári perrendtartás kodifikációja. Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete szervezésében. Kecskemét, 2015. június 6.
 • Felelősség az orvosi tevékenységért a Büntető Törvénykönyv és a Polgári Törvénykönyv alapján. In: Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban. A megelőzés szolgálatában VII. Tudományos Konferencia. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Reprodukciós Egészség Munkabizottsága, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, a Gyulai Törvényszék, a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, az ESC Magyar Affiliált Társaság (European Society of Contraception and Reproductive Healthcare Hungarian Affiliated Branch), a Magyar Család- és Nővédelmi Tudományos Társaság szervezésében. Gyula, 2015. november 26-27. (2015. november 26., Gyulai Törvényszék)
 • A polgári perrendtartás kodifikációjának egyes súlyponti kérdései. In: Konferencia az új polgári- és közigazgatási perrendtartás szabályozási megoldásairól. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet szervezésében. Szombathely, 2015. november 27.
 • A készülő új polgári perrendtartás egyes lényeges kérdései. Szegedi Ügyvédi Kamara, 2016. február 25.
 • Az elsőfokú eljárásra vonatkozó rendelkezések az új polgári perrendtartásról szóló törvény tervezetében. In: Konferencia az új polgári- és közigazgatási perrendtartás szabályozási megoldásairól. Az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Jogász Egylet szervezésében. Szolnok, 2016. május 13.
 • A polgári peres eljárás törvényjavaslatának az elsőfokú eljárásra vonatkozó rendelkezései. In: Zala Megyei Deák Ferenc Jogásznap. Magyar Jogász Egylet Zala Megyei Szervezete szervezésében. Zalaegerszeg, 2016. május 20.
 • A polgári perrendtartásról szóló törvény tervezetének újításai II. Tizenharmadik Magyar Jogászgyűlés. Magyar Jogász Egylet, Balatonalmádi, 2016. szeptember 22-24.
 • A megújult polgári perrendtartás hatékonysági rendelkezései. 28. Közép-európai Közjegyzői Kollokvium. Balatonfüred, 2016. november 10-12.
 • Szabályozási célok, újdonságok a polgári perrendtartásról szóló törvényjavaslatban. Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium teljes kollégiumi ülése. 2016. november 18.
 • Újdonságok az elsőfokú eljárásban. Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Fejér Megyei Szervezete szervezésében. Székesfehérvár, 2017. április 11.
 • A 2016. évi CXXX. törvény általános rendelkezései. Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Gyula, 2017. április 21.
 • Bizonyítás „orvosi műhiba” perekben a rekodifikált polgári perrendtartás perszerkezetében. III. Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban. (Civil and criminal liability int he medical practice.) Nemzetközi konferencia. Gyulai Törvényszék, Gyula 2017. április 27.
 • Az általános szabályok változása az új Pp-ben, különös tekintettel a bizonyításra. Újdonságok a személyállapoti perek szabályozásában. „Változások sodrában” – a családjogi eljárások nyitott kérdései. A Családi Jog folyóirat éves konferenciája gyakorló szakembereknek. HVGORAC Szeminárium, Hotel Benczúr, Budapest, 2017. május 11.
 • Jogászképzés: rendszerek és módszerek. Besenyei Lajos egyetemi tanár születésének 80. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos emlékülés. SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete és az MTA SZAB Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkabizottság rendezésében. Szeged, 2017. június 16.
 • Az új polgári perrendtartás megújított rendelkezései és az osztott perszerkezet. Szegedi Ügyvédi Kamara, Szeged 2017. október 19.
 • A megújult polgári perrendtartás a jogi képviselő szemével. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Jogi Szekció, Budapest, 2018. február 15.
 • A jogvitarendezés közös felelőssége az új Pp-ben. XXII. Vasi Jogásznap, a Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezetének szervezésében, Szombathely 2018. március 2.
 • Az új polgári perrendtartás szabályai – kitekintve a végrehajtási eljárás szabályaira. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar szervezésében tartott szakmai kollokviummal egybekötött konferencia. Siófok 2018. szeptember 27-29. Plenáris előadás.
 • A pszichológus szakértők szerepe a családjogi perekben. Előadás és kerekasztal beszélgetés. További résztvevők: Dr. Zakar András pszichológus, c. egyetemi tanár
 • Dr. Szalma Ibolya klinikai szakpszichológus-jogász
 • Dr. Visontai-Szabó Katalin jogász-pszichológus, egyetemi adjunktus. Szegedi Akadémiai Bizottság Jogtudományi Szakbizottság Jogszpszichológiai Munkabizottsága szervezésében. Szeged, 2018. október 9.
 • Ügyvéd, bíró egymásért – egy, másért? „A keresetindítás és az előkészítő szak eddigi gyakorlati tapasztalatai” c. konferencián. A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar húsz éves évfordulója alkalmából rendezett konferencián. Szervező: KRE ÁJK Polgári Eljárásjogi Tanszék, Budapest 2018. december 07.
 • Az új Pp. dilemmái: kérdések és álkérdések. „Az új polgári peres eljárás gyakorlati tapasztalatai” c. konferencián. A Magyar Jogász Egylet Csongrád Megyei Szervezete, a Szegedi Törvényszék, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Jogtudományi Szakbizottság Gazdasági Jogi Munkabizottsága szervezésében. Szeged, 2019. január 16.
 • Az új Pp. gyakorlati tapasztalatai és súlyponti kérdései. Konferencia a Magyar Jogász Egylet Vas Megyei Szervezete és a Szombathelyi Törvényszék szervezésében. Szombathely, 2019. április 08.
 • Perjogi kísérletek az igényérvényesítés gyorsítására. „Innovatív magánjogi megoldások a társadalmi-gazdasági haladás szolgálatában.” c. konferencia plenáris előadása. A Magánjogot Oktatók Egyesületének szervezésében, Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2019. május 31.
 • Az új polgári eljárásjog hatályosulása, gyakorlati tapasztalatai. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ügyvédi Kamara szervezésében. Miskolc, Művészetek Háza, 2019. november 22.
 • Szerkesztő Bizottság
 • Miskolci Jogi Szemle c. folyóirat Tanácsadó Testület tagja 2005-
 • Magyar Jog c. folyóirat Szerkesztő Bizottság tagja 2018 –