AA

1/3/2018

A Választottbíróság az eljárást az első tárgyalás kitűzése előtt végzéssel szüntette meg, figyelemmel arra, hogy a felek peren kívül egyezséget kötöttek, és nem kérték egyezségüket ítéletbe foglalását (Eljárási Szabályzat 44. §. (2) bek. c) pontja).


A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes keresetében jelentős mértékű javítási költség és járulékai, valamint késedelmi kamatok megfizetésére kérte az építési vállalkozó alperest kötelezni. A felek bejelentették, hogy egyezségi tárgyalásokat folytatnak.
A felperes és az alperes nyilatkozatai
  1. A felek bejelentették, hogy egyeztetésük sikerre vezetett, és egyezséget kötöttek az eljárás tárgyát képező valamennyi kérdésben. Kérték, hogy a Választottbíróság az eljárást szüntesse meg.
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
  1. A Választottbíróság, figyelemmel a felek közös kérelmére, az eljárást végzéssel megszüntette, és egyúttal rendelkezett a felperes által megelőlegezett választottbírósági díj 50%-ának visszatérítéséről is.
X public.szechenyi.title