AA

MKIK Brüsszeli EU képviselet bemutatkozása

  • A magyar KKV szektor igényeire épülő információszolgáltatás biztosítása a magyar területi kamarai hálózat és tagvállalatai számára

Az Európai Unió egységes belső piacának szabályozási rendszere folyamatosan változik. A sikeres alkalmazkodás és az új elvárások teljesítésének alapvető feltétele az, hogy az érintett felek időben tudomást szerezzenek a változásokról, és támogatást kapjanak a felkészüléshez. A képviselet folyamatosan követi az európai uniós szabályrendszer változásait, kiszűri a magyar kis- és középvállalkozói kört érintő témákat, és továbbítja az arra vonatkozó információkat a magyar területi kamarai hálózaton keresztül a vállalkozások felé.

 

  • Az illetékes európai uniós intézmények és szakmai szervezetek tájékoztatása a magyar vállalkozói kört érintő problémákról

A magyar kis-és középvállalkozói kör részéről jelentkező problémák és igények a területi kamarai hálózaton keresztül jutnak el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához. A képviselet nyitott a hálózaton keresztül érkező felvetésekre, melyek megoldása támogatható az uniós szintű kamarai lobbi segítségével.

 

  • Széleskörű kapcsolatrendszer kialakítása az Európai Unióban

Mivel Brüsszelben rengeteg diplomata, köztisztviselő, lobbista és más szakember foglalkozik EU-s ügyekkel, a hatékony érdekérvényesítés feltétele a felelős szakember pontos beazonosítása az illetékes intézménynél, szervezetnél. A képviselet kiemelt kapcsolati bázisát képezik a különböző EU-s intézmények és szakmai szervezeteknél (pl. Európai Bizottság, Európai Parlament, Gazdasági és Szociális Bizottság, Magyar Nagykövetség, Magyar EU Képviselet, Eurochambres, stb.) a gazdaságra, és azon belül elsősorban a vállalkozói szférára koncentráló egységeinek vezetői és munkatársai, valamint az európai kamarák Brüsszelben tevékenykedő képviselői.

 

  • Aktív részvétel az Eurochambres munkájában

Az Európai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének (Eurochambres) 45 nemzeti kereskedelmi kamara a tagja, köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is. Az Eurochambres jelentős lobbi tényező az EU-s szakmapolitikai színtéren. Gazdaságpolitikai elemzései, az kamarai és vállalkozó érdekeket előtérbe helyező állásfoglalásai kulcsfontosságúak a magyar kamarai rendszer szempontjából is. Több nemzetközi, a vállalkozói kört hatékonyan támogató projektben lehetőséget biztosít az MKIK-nak arra, hogy partnerként csatlakozzon a projekt megvalósításába. Az MKIK Brüsszeli EU Képviselete aktív, napi szintű kapcsolatot tart fenn az Eurochambres munkatársaival a kölcsönös információáramlás biztosítása érdekében. Az aktuális EU-s témákban szervezett szakmai fórumok alkalmat teremtenek az MKIK számára, hogy bemutassa a magyar vállalkozók véleményét, érdekeit és javaslatait.

 

  • Szakmai utak szervezéséhez nyújtott segítség területi kamarai tisztségviselők és munkatársak részére

A képviselet brüsszeli jelenlétére és kapcsolatrendszerére támaszkodva szakmai támogatást nyújt a területi kamarák érdekeinek testre szabott megjelenéséhez Brüsszelben. Az önköltséges szolgáltatás keretében a képviselet EU intézmények képviselőinél és munkatársainál, valamint a magyar szakdiplomatáknál tervezett szakmai látogatások szervezésében nyújt segítséget a területi kamarák tisztségviselői és munkatársai számára. A résztvevők az aktuális EU-s témákról, előkészületben lévő pályázatokról és jogszabályokról történő tájékozódás mellett az érdekeik kapcsán felmerülő stratégiai jelenlétüket is biztosíthatják.

 

  • Helyi támogatás biztosítása a területi kamarák részére Brüsszelben

Előzetes egyeztetés alapján a képviselet segíti a területi kamarák belgiumi tárgyalásainak, találkozóinak, tanulmányútjainak és szakmai látogatásainak megszervezését és lebonyolítását.

 

  • Célzott lobbitevékenység az EU-s intézményeknél és más szervezeteknél

A képviselet a magyar kamarai rendszer bevonásával a szabályozási változások egyeztetési fázisában a hazai vállalkozói érdekeket tükröző szakmai anyagok készítését kezdeményezi és koordinálja az uniós intézmények és más szervezetek részére. Tárgyalásokat folytat az adott témában illetékes uniós tisztviselőkkel, melyek alkalmat biztosítanak a magyar kamarai álláspont ismertetésére és érvényesítésére.
 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselet elérhetőségei

Képviseletvezető: Urbányi Péter
Cím: Square de Meeûs 38-40, B-1000 – Brussels (Belgium)
Mobil: + 32 497 401 572
E-mail: hcci.bxl@mkik.hu 

X public.szechenyi.title