AA

Külkereskedelmi dokumentumok hitelesítése

KÖZLEMÉNY

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy az okmányhitelesítés személyes ügyintézésére, iratok átadására és átvételére,

csak előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség. 

Elérhetőség az előzetes egyeztetéshez:

e-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu vagy +36 20 347 6830 vagy +36 1 474 5155

 

A hitelesítendő okmányokat, előzetes telefonos vagy e-mailben történő egyeztetés utánpostán is el tudják juttatni hozzánk.

Elérhetőség az előzetes egyeztetéshez:

e-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu vagy +36 20 347 6830 vagy +36 1 474 5155

 

Címünk: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Okmányhitelesítési Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

 

Kérjük, hogy a hitelesítendő iratok postázása előtt tanulmányozzák a lenti okmányhitelesítési tájékoztatónkat!

 

A hiányos okiratokat, egyszerű másolatokat nem áll módunkban hitelesíteni, azokat hiánypótlási felhívás keretében visszaküldjük. Az esetleges nagy értéket képviselő vagy pótolhatatlan iratok esetében a postai küldeményekre vonatkozó általános szabályok szerint alakul a felelősség rendje, kérjük, ezt vegyék figyelembe! Az iratokat ajánlott küldeményként továbbítjuk, magyarországi címre, értékbiztosításra nincsen mód!

 

Az okmányok hitelesítése a hitelesítési díj kamara bankszámlaszámára történő beérkezését követően lehetséges. A hitelesítési díj átutalásához díjbekérőt küldünk.

 

A kereskedelmi okmányok hitelesítéséről szóló tájékoztatónk továbbra is megtalálható lent, ezen az oldalon.

 

*  *  *

A vis maior igazolások ügyintézésével kapcsolatban a következő elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

Telefon: +36 20 347 6830, +36 1 474-5155           E-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu

A vis maior igazolás iránti kérelem benyújtása előtt, kérjük, figyelmesen olvassák el a vis maior szabályzatunkat!

*  *  *

A területi kamarák okmányhitelesítési irodáinak, ügyfélszolgálatainak nyitva tartása eltérhet a korábban megszokottól, ezért kérjük Önöket, hogy amennyiben egy területi kamara okmányhitelesítési szolgáltatását szeretnék igénybe venni (árukísérő okmányok, származási bizonyítványok hitelesítését kérik, ATA igazolványt szeretnének kiváltani), mindenképpen érdeklődjenek előzetesen az adott területi kamaránál a tényleges ügyfélfogadás rendjéről és idejéről.

 

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

* * *

Tájékoztató a külkereskedelmi okmányok kamarai hitelesítéséről

 

A kereskedelmi és iparkamarák, mint gazdasági kamarák, az üzleti forgalom biztonságának és a piaci magatartás tisztességének megteremtése, megőrzése és fokozása érdekében, az 1999. évi CXXI. törvény (gazdasági kamarákról szóló törvény) 10. § (1) bekezdésének a) pontja értelmében végeznek okmányhitelesítési tevékenységet.
 

A kereskedelmi és iparkamarák az okmányhitelesítés körében árukra vonatkozó okmányok, kereskedelmi tartalmú iratok aláírás-hitelesítését, láttamozását végzik, az alábbi feladatmegosztásban:

 

Területi kamarák hatáskörébe tartozik:

  • az árukísérő okmányok (számla, fuvarlevél, rakományjegyzék, minőségi bizonyítvány, növény- és állategészségügyi bizonyítvány stb.) láttamozása; általános származási bizonyítványok, A.T.A. és C.P.D. igazolványok hitelesítése;
  • a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést nem igénylő, nem árukísérő okmányok láttamozása.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint országos kamara hatáskörébe tartozik:

  • a szerződések aláírás hitelesítése;
  • a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést igénylő, nem árukísérő okmányok (üzleti levelek, meghatalmazások, nyilatkozatok, tanúsítványok, igazolások stb.) aláírás hitelesítése, láttamozása.

 

A nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítés szükségességéről a felhasználási ország Magyarországon akkreditált külképviseletétől, a felhasználási ország megfelelő hatóságától, vagy a külföldi partnertől tájékozódhat.

A magyar okiratok felülhitelesítési rendjéről Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának Konzuli Főosztálya honlapján találhat bővebb információt.

 

Az aláírás hitelesítése során tanúsításra kerül az, hogy a kiállított és eredeti, vagy hiteles másolat formájában benyújtott magánokiraton szereplő aláírás, illetve, hogy a bélyegzőlenyomat megfelel a kiállító aláírásának, bélyegzőlenyomatának, valamint a kiállító jogosult az okirat aláírására.

Az aláírás hitelesítéséhez benyújtandó:

  • a cégszerűen aláírt, hitelesítendő dokumentum eredeti példánya, vagy a hitelesítendő dokumentum közjegyző által hitelesített másolata; (egyéb másolatokat, egyszerű másolatokat nem áll módunkban hitelesíteni) 
  • érvényes aláírási címpéldány;
  • nem cégszerű aláírás esetén a hitelesítendő dokumentum aláírására vonatkozó érvényes meghatalmazás.

 

A láttamozás azt tanúsítja, hogy a benyújtott okirat a láttamozás keltének napján, a láttamozott alakban és tartalommal már létezett és azt nem egy későbbi időpontban készítették. Jogvita esetén mérlegelési tényező lehet az, hogy az adott okiratot adott időpontban a kamarának láttamozásra bemutatták.

A láttamozáshoz benyújtandó:

  • az eredeti dokumentum vagy a dokumentum közjegyző által hitelesített másolata. (egyéb másolatokat, egyszerű másolatokat nem áll módunkban hitelesíteni) 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamarai aláírás hitelesítés és láttamozás az iratban foglalt tényeket, azok valóságosságát nem igazolja, valamint az okmány által megtestesített, vagy az okmánnyal összefüggő kötelezettségek átvállalását vagy háttérfelelősség vállalását, mint jogkövetkezményt nem vonja maga után.

A hitelesítendő dokumentum elkészítésénél kérjük figyelembe venni, hogy többoldalas irat esetén a lapokat a kamara munkatársa összefűzi, amelyhez a dokumentum bal oldalán legalább 2,5 cm margó szükséges.

Az okmányhitelesítési tevékenység, mint kamarai szolgáltatás a hatályos okmányhitelesítési díjjegyzékben rögzített szolgáltatási díj fejében nyújtható.

 

Az okmányhitelesítés díja dokumentumonként:

  • önkéntes kamarai tagok részére 10.160 Ft
  • nem önkéntes kamarai tagok részére 20.320 Ft,

 

Az okmányhitelesítési ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetés szükséges, amely az alábbi telefonszámokon vagy e-mailben lehetséges: +36 20 347 6830 vagy +36 1 474 5155, e-mail: szabo.hajnalka@@mkik.hu

 

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélfogadási ideje és helye:

 

Hétfő - Csütörtök: 09.00-11.30 és 13.00-15.00 óráig

Péntek: szünnap

Az okmányhitelesítéshez előzetes időpontegyeztetés szükséges.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Bank Center Irodaház, Platina I. torony, 9. emelet, 917-es szoba
Telefon: +36 1 474 5155, +36 20 347 6830
E-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az okmányhitelesítéssel kapcsolatos egyéb kérdések esetén az okmányhitelesítési munkatársak készséggel állnak a rendelkezésére a fenti elérhetőségeken.

X public.szechenyi.title