AA

A Kereskedelmi Választottbíróság Évkönyve 2019-2020

Előszó

A 2019-es és 2020-as évek a 2017-es választottbírósági törvény és a Kereskedelmi Választottbíróság Eljárási Szabályzatának gyakorlati próbáját jelentette. A 2020-as a COVID 19 pandémiával külön kihívást jelentett a magyarországi választottbíráskodás új rendszerének. A vizsga – az eredmények azt tükrözik – jól sikerült. A választottbíráskodás nem állt le, az intézmény és a választottbírák az eljárási szabályok adta kereteket használva gyorsan reagálta, online tárgyalások folytak a jogi képviselők képzése a választottbírák továbbképzése folytatódott a korszerű online technikák igénybevételével.

A felek és a választottbírák felismerték az eljárási szabályok rugalmas alakításának lehetőségét, az előkészítő egyeztetések kapcsán az eljárásrend olyan irányt vett, amit a fejlett nemzetközi választottbíróságok alkalmaznak, megteremtve és tovább erősítve a versenyképes választottbíráskodás alapjait.

A jelen kötet egyúttal tisztelgés a 2019-ben a hetvenéves születésnapját ünneplő magyar kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság előtt. A kötet válogatást tartalmaz magyar és angol nyelven jogtudósok elméleti és gyakorlati szakemberek munkáiból, és tartalmazza a 2018. júliusától 2019. december 31-ig terjedő időszakban a Kereskedelmi Választottbíróság eljáró tanácsai által hozott anonimizált döntéseit is. Az évkönyv a választottbírósági törvényt, az UNCITRAL Model Law még hiányzó magyar nyelvű kommentárját és a Kereskedelmi Választottbíróság Eljárási Szabályzatát és segédanyagait is tartalmazza magyar és azon idegen nyelveken, amelyek még nem jelentek meg hozzáférhető formában.

Dr. Burai-Kovács János 

a Választottbíróság elnöke 

 

Ajánlás

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal jogelődje, a Magyar Energia Hivatal (Hivatal) 2008 decemberében alapította meg az Energetikai Állandó Választottbíróságot (Bíróság, EÁVB), amely a tevékenységét 2009 áprilisában kezdte meg. Az EÁVB megalakításával a Hivatal célja az volt, hogy a nemzetközi befektetők, a külföldi kereskedők számára a nemzetközi sztenderdeknek és ajánlásoknak megfelelő vitarendezési fórum álljon rendelkezésre Magyarországon.

A Bíróság hatásköre folyamatosan bővült. Az EÁVB eljárásának igénybe vételére elsőként a villamos energia szektorban nyílt lehetőség, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény rendelkezései alapján. Később ez a kör bővült a földgáz és a távhő ágazatokkal, az ágazati törvények - a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény – felhatalmazása révén. Így lehetővé vált az ágazati törvények alapján engedélyesi tevekénységet végző vállalkozások számára az, hogy az ágazati jogszabályok alapján kötött szerződéseikben foglalt jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos jogviták esetében az EÁVB-hez forduljanak. 2015-től az EÁVB már nemzetközi ügyekben is eljárhatott. A Bíróság működését önállóan, a Hivataltól függetlenül végezte.

A választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény 2017. december 31-vel megszűntette az Energetikai Állandó Választottbíróságot. A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy az energetikai jogviták a megújult Kereskedelmi Választottbíróság rendszerében kerüljenek elbírálásra. Az energetikai szekcióban a Hivatal közreműködésével olyan szakemberek kerülhetnek fel a választottbíró-ajánlási listára, akik a megfelelő szakmai gyakorlattal és energetikai szakismerettel rendelkeznek.

Az energetikai folyamatok komplexitása egyre növekszik. Olyan új piaci szereplők jelennek meg, mint a megújuló energiaközösségek vagy az aggregátorok. A villamosenergia termelése és kereskedelme körében új típusú jogviszonyok jönnek létre, így a villamos energia megosztása, a peer-to-peer kereskedés. Az energetikai piacok uniós szinten egységesülnek, az engedélyesek működésében a regionalizáció egyre nagyobb jelentőséggel bír. Az új típusú piaci működések definiálása az uniós jogszabályok átültetése során jelenleg is zajlik.

A Hivatal hisz abban, hogy az energetika területén zajló változások által generált jogviták kezelésében továbbra is fontos szerepet fog játszani a választottbíráskodás, a hatékony és szakmai elveken nyugvó alternatív vitarendezés.

Ezen meggyőződésből kiindulva ajánlom a tanulmánykötetet a szakemberek és a téma iránt érdeklődők figyelmébe.

 

Horváth Péter János

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke

 

Az Évkönyv megvásárolható, és további információ az alábbi linkről érhető el:

https://hvgorac.hu/A_kereskedelmi_valasztottbirosag_evkonyve_2019_2020

X public.szechenyi.title