AA

TUDNIVALÓK A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ

A teljesítésigazolási szakértői eljárást elindítani a 236/2013. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti formanyomtatványon benyújtott kérelemmel lehet.

 

A kérelem benyújtható a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, vagy a helyszín szerint illetékes területi kamaránál, elektronikus úton.

 

A kérelem kitöltésekor az alábbiakra hívjuk fel különösen a kérelmezők figyelmét.

A kérelem első két pontjában a kérelmező és a kérelmezővel szerződött, a vitában értintett másik fél adatait kell megadni. Mivel a TSZSZ eljárása a minél gyorsabb ügyintézés érdekében alapvetően elektronikus eljárás, ezért az e-mailcímek megadása minden esetben elengedhetetlen. Kérjük, figyeljenek rá, hogy élő, ellenőrzött elérhetőségeket adjanak meg.

A harmadik pontban a vitatott teljesítéssel érintett helyszín adatait kérjük megadni. A helyszín birtokosát (amennyiben nem tervezési szerződés teljesítése körében felmerült vitáról van szó), a helyszíni szemle megtartásáról értesíteni kell, ezért az e-mailes elérhetőség itt is elengedhetetlen.

A biztosítékot nyújtó adatait abban az esetben kell megadni, amennyiben mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet.

Itt kérjük szöveges formában, tényszerűen, részletesen leírni a kérelem tárgyát. Ebben a részben kérjük pontosan meghatározni a vitatott összeget, annak nettó és bruttó értékét is.

Amennyiben kizárólag mellékkötelezettség érvényesítésével kapcsolatban nyújtják be a kérelmet, úgy a szakértői vélemény kivonatát, egyéb esetben a szakértői véleményt (vagy mindkettőt) kell megjelölni.

A minél gyorsabb ügyintézés és a szoros eljárási határidők betarthatósága érdekében az elektronikus kapcsolattartást tekintjük elsődlegesnek. Az eljárás befejeztével a szakértői vélemény postai úton is megküldésre kerül a felek részére, minden egyéb levelezés azonban elektronikus úton történik.

Az e) pontban megjelölt szakértői díj megfizetésének igazolása elengedhetetlen, mivel a jogszabálynak megfelelően az eljárás a szakértői díj megfizetése nélkül nem indulhat el. A befizetendő díj a vitatott összeg bruttó értékének 1%-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 450 000 Ft. A szakértői díjat az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára kell befizetni, legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

Ezen felül mellékletként kérünk becsatolni minden olyan, a kérelmező rendelkezésére álló dokumentumot, amely az ügy elbírálása szempontjából releváns és a szakértők munkáját segítheti.

 

Ilyenek legfőképpen (de nem kizárólag):

  • felek között létrejött szerződés,
  • költségvetés (szerződés szerinti, illetve a teljesítésigazolás részletezését tartalmazót),
  • a feladat elvégzésére vonatkozó tervek, engedélyek, azok mellékleteivel,
  • kivitelezés dokumentumai (építési naplók, kooperációs jegyzőkönyvek, levelezések)
  • beépített anyagok megfelelőség igazolásai,
  • kivitelezői, felelős műszaki vezetői, szakhatósági hozzájáruló nyilatkozatok,
  • azokat az igazoló dokumentumokat, amelyek a terveknek, és a szerződésnek megfelelő minőséget igazolják, különös tekintettel a már a beadás előtt a felek között felmerült vitás kérdésekre.
X public.szechenyi.title