AA

Vis maior igazolás kiállítása

KÖZLEMÉNY

 

Ezúton tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a vis maior igazolások személyes ügyintézésére, iratok átadására és átvételére, csak előzetes időpont egyeztetés alapján van lehetőség. 

Elérhetőség az előzetes egyeztetéshez:

+36 20 347 6830 vagy +36 1 474 5155, e-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu

 

A vis maior kérelmet és mellékleteit, előzetes telefonos vagy e-mailben történő egyeztetés utánpostán is el tudják juttatni hozzánk.

Elérhetőség az előzetes egyeztetéshez:

+36 20 347 6830 vagy +36 1 474 5155, e-mail: szabo.hajnalka@mkik.hu

Címünk: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Okmányhitelesítési Iroda, 1054 Budapest, Szabadság tér 7.

 

A vis maior igazolás iránti kérelem benyújtása előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a vis maior szabályzatunkat!

 

A vis maior igazolás kiállítása kérelemre történik (a vis maior szabályzatunk 1. számú melléklete tartalmaz egy kérelem mintát).

A vis maior igazolás kiállítása a vis maior szabályzat 5. pontjában felsorolt feltételek és kellékek együttes megléte esetén lehetséges.

A vis maior igazolás díját az igazolás kiállítása előtt átutalással tudja megfizetni. Az átutaláshoz, egyeztetést követően, díjbekérőt állítunk ki.

A vis maior igazolás iránti kérelem benyújtása előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a vis maior szabályzatunkat!

Szíves megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

* * *

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hagyományosan látja el a vis maior hivatkozások érvényesítésének igazolására irányuló tevékenységét.

 

Annak igazolása, hogy a szerződés teljesítését akadályozó körülményre, eseményre (vis maior okra) való hivatkozás megfelelően megtörtént, az általános nemzetközi kereskedelmi gyakorlatban is a gazdasági kamarák ügykörébe tartozik.

A gazdasági kamarák ennek megfelelően a vis maior fogalmából következő, körülhatárolt feltételek alapján vis maior-nak minősülő nyomatékos teljesítési akadályok felmerülésekor vis maior igazolást adnak ki az erre hivatkozó fél jogérvényesítésének, bizonyításának alátámasztására.

A vis major igazolás kiállítása a vis maior szabályzatunk szerint, kérelemre, személyes ügyintézés útján történik, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál.

 

A vis maior igazolás iránti kérelem benyújtása előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el a vis maior szabályzatunkat!

 

A gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőség van a kérelmek és mellékletek (legfeljebb 5 MB méretű mellékletek) előzetesen történő, online benyújtására is. A mellékletek online benyújtása esetén is szükséges a cégszerűen aláírt vis maior kérelmet elküldeni.

 

A vis maior igazolás kiállításának a díja:

önkéntes kamarai tagok részére 12.700 Ft
nem önkéntes kamarai tagok részére 27.940 Ft

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A vis maior igazolással kapcsolatos egyéb kérdések esetén készséggel állunk a rendelkezésére a fenti elérhetőségeken.

 

X public.szechenyi.title