AA

1/7/2018

Nem jár kártérítés, ha az alperes kárt nem okozott. Megalapozott a felperesnek a vállalkozói díj ki nem fizetett része iránti igénye, mert az alperes beszámítási kifogását nem tudta bizonyítani, így ezt a választottbíróság szerződésszegés címén felperes részére megítélte. A Választottbíróság elutasította felperes költségek megítélésére irányuló igényét, mert a felperes nem tudta bizonyítani az okozati összefüggést a járulékos költségek és alperes szerződésszegő magatartása között.

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. Felek jelentős közlekedési műtárgy kivitelezési munka tárgyában kötöttek a régi Ptk. (1959. évi IV. törvény) hatálya alá eső vállalkozási szerződést.
Peres felek nyilatkozatai
  1. Felperes kivitelező elsődlegesen kártérítési igényt kívánt a beruházó alperessel szemben érvényesíteni. A kártérési igény azon a tényen alapult, hogy alperes beszámítási kifogásra hivatkozva nem fizette ki teljesen a részére járó vállalkozási díjat. Másodlagosan felperes azt kérte, hogy ha a választottbíróság szerint az általa igényelt összeg nem minősül kárnak, akkor az alperest szerződésszegés miatt marasztalja el, hiszen a részére járó vállalkozói díjat jogellenes beszámítási kifogásra hivatkozva nem fizette ki. Emellett felperes – mindkét vagylagos jogcímhez kapcsolva – járulékos költségek megfizetésére irányuló igényt is előterjesztett.
  1. Alperes felperesnek mind elsődleges, mind másodlagos kereseti kérelme elutasítását kérte. Álláspontja szerint nem okozott jogellenesen kárt felperesnek. A vállalkozási díj egy részét pedig beszámítási kifogás címén nem fizette ki.
A Választottbíróság ítélete
  1. A választottbíróság a felperes kártérítési igényét elutasította, hiszen alperes kárt nem okozott. Ezzel szemben a vállalkozói díj ki nem fizetett része iránti igénye felperesnek alapvetően (kisebb összegszerű módosítást kivéve) megalapozott, mert az alperes beszámítási kifogását nem tudta bizonyítani, így ezt a választottbíróság szerződésszegés címén felperes részére megítélte. Ugyanakkor elutasította felperes járulékos költségek megítélésére irányuló igényét, mert nem tudta bizonyítani az okozati összefüggést e költségek és alperes szerződésszegő magatartása között.
(Vb/15026)
X public.szechenyi.title