AA

2/4/2018

A felek az első tárgyalást követően kötött peren kívüli egyezségük alapján úgy is rendelkezhetnek, hogy az eljárás megszüntetését kérik anélkül, hogy a Választottbíróság az egyezségüket ítéletbe foglalná. Kérelmük kiterjedhet arra, hogy a megszüntető végzés rendelkezzen az eljárással felmerült költségek felek közötti megosztásáról (Eljárási Szabályzat 44. § (2) bek c) pontja).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes keresetében a felek szerződése alapján járó tőkekövetelés és járulékai megfizetésére kérte az alperest kötelezni. Az alperes viszontkeresetet terjesztett elő. A Választottbíróság szóbeli tárgyalást tartott és a tárgyalást követően a felek egyezséget kötöttek. Az egyezségi okiratukban úgy nyilatkoztak, hogy egyezségük ítéletbe foglalását nem kérik, de amellett, hogy közösen kérték az eljárás végzéssel történő megszüntetését, kérték, hogy a Választottbíróság rendelkezzen az eljárással felmerült költségek felek közötti megosztásáról.
A felek bejelentése az egyezségkötésről
  1. A felek az első tárgyalást követően közösen kérték a Választottbíróságot, hogy az eljárást végzésével szüntesse meg, és rendelkezzen a felmerült költségek felek közötti megosztásáról.
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
  1. A Választottbíróság a felek közös kérelmének megfelelően az eljárást megszüntette, és rendelkezett az eljárással felmerült költségek felek közötti megosztásáról. (VB/17030)
X public.szechenyi.title