AA

3/4/2018

Ha a felperes a keresetét visszavonja, és az alperes az eljárás megszüntetését a kereset visszavonására tekintettel nem kifogásolja, akkor a Választottbíróság a kereset visszavonására tekintettel megszünteti az eljárást (Eljárási Szabályzat 44. § (2) bek. a). pontja). Az alperes nyilatkozatában kérheti, hogy a felmerült ügyvédi költségét a felperes fizesse meg, tekintettel arra, hogy a Választottbírósági díj és költségek a felperest terhelik. Az ügyvédi költség összegének megállapítása a perértékre, valamint az eljárással kapcsolatban történt munkavégzésre tekintettel történik (Díjszabályzat 6. § (1) bek. és 8. § (1). bek).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felek jogelődjei 2001. és 2002. években különféle szerződéseket kötöttek. A szerződéses jogviszony a felek között az alanyváltozások után is fennmaradt. 2016-ban a felperes az alperestől a szerződések felmondásáról szóló levelet kapott. A felperes kérte az alperestől, hogy a számlázás alapját képező jutalék-elszámolást küldje meg részére. Mivel az alperes ezt nem teljesítette, ezért a felperes a Választottbíróságnál keresetet nyújtott be, és egyúttal kérte azt is, hogy a Választottbíróság a szerződés meghatározott pontjainak érvénytelenségét is állapítsa meg.
A felperes keresete és az alperes válaszirata
  1. A felperes keresetében számadási kötelezettség megállapítását, azaz az alperes számlázás alapját képező jutalék-elszámolási kötelezettségének megállapítását, továbbá szerződési feltételek érvénytelenségének megállapítását is kérte.
  2. Az alperes válasziratában a kereseti követelés elutasítását indítványozta.
  3. A Választottbíróság szóbeli tárgyalását követően a felperes keresetét visszavonta, amellyel szemben az alperes nem emelt kifogást, de kérte ügyvédi költségeinek megtérítését.
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
  1. A felperes a keresetét az első szóbeli tárgyalást követően visszavonta, amihez az alperes hozzájárult azzal, hogy a felmerült ügyvédi költségeit a felperes fizesse. A kereset visszavonására tekintettel a Választottbíróság az Eljárási Szabályzat 44. §. (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megszüntette. A Díjszabályzat 6. §. (1) bek. alapján az választottbírósági díj a felpereseket terheli, beleértve az alperes ügyvédi költségét is (Díjszabályzat 8. §. (1) bek.), melynek megállapítása a perértékre, valamint az eljárással kapcsolatban történt munkavégzésre tekintettel történik. (VB/17031)
X public.szechenyi.title