AA

3/5/2018

Az első tárgyaláson a felek között egyezség jött létre, ezt a Választottbíróság a felek közös kérelmére a tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalta és végzéssel jóváhagyta (Eljárási Szabályzat 44.§ (2) bek. b) pontja).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes a kereseti követelését a felek között létrejött vállalkozási szerződésből eredő egyes vállalkozási díjtételek megfizetésének alperesi elmulasztására alapította.
A felperes és az alperes nyilatkozatai
  1. A felperes álláspontja az volt, hogy a felek között létrejött szerződés nem tartalmazott olyan rendelkezést, amely szerint a felperes csak akkor jogosult a díjigényének előterjesztésére, ha az elkészült műszaki dokumentációk engedélyezése megtörtént.
  1. Az alperes el nem ismert követeléseit azért vitatta, mert az alperesi fizetési késedelmet követően a felperes egyes tervdokumentációk felhasználását letiltotta, ennek folytán azokat az alperes nem tudta az eredeti szerződéses rendeltetésének megfelelően felhasználni.
A Választottbíróság végzése
  1. A Választottbíróság a felek egyezségét az első tárgyaláson, a felek közös kérelmére a tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalta és az egyezséget végzéssel jóváhagyta, mert az nem ütközött az irányadó jogszabályokba és a felek méltányos érdekeibe (Eljárási Szabályzat 44.§ (2) bek. b) pontja). A Választottbíróság kimondta, hogy e végzése jogerős és végrehajtható. (VB/17068)
X public.szechenyi.title