AA

3/6/2018

(1) A Választottbíróság végzésével a felek közötti eljárást megszüntette tekintettel az alperes önkéntes teljesítésére, megállapította az eljárás költségét és rendelkezett arról, hogy azt felperesnek kell viselnie. (2) Felperes a keresetétől elállt, mert alperes az állított kintlévőség teljes összegét és annak járulékos költségeit önként megfizette.

Felperes elállására tekintettel a Választottbíróságnak az eljárás megszüntetéséről (Eljárási Szabályzat 46.§ (1) bek.) és a felmerült költség viseléséről kellett rendelkeznie. VB/18008
X public.szechenyi.title