AA

3/7/2018

I. A jogbérletbe adó jogosult a szerződésben foglaltak teljesítését ellenőrizni. [Ptk.6:380.§ (3 ) bek. ] II. II. A jogbérletbe vevő teljesítéséért közvetlen felelősségvállaló nyilatkozattal a szerződés teljesítésében közreműködő és a teljesítésért kötelezettséget vállaló magánszemély felelősségére a többek közös károkozásának szabályait kell alkalmazni, mely szerint felelősségük a károsult jogbérletbe adóval szemben egyetemleges [Ptk.6:524.§ (1)bek.]

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. Felperes franchise szolgáltató gazdasági társaság, franchise szerződést kötött egy ingatlanügynöki tevékenységet végző társasággal, amely „alszerződést” kötött egy, a tényleges munkát végző magánszeméllyel, aki a franchise szerződés mellékletében közvetlen felelősségvállaló nyilatkozatot tett és egyetemleges felelősséget vállalt az alszerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért.
Peres felek nyilatkozatai
  1. Felperes ezt a magánszemélyt perelte kötbérigényével. Alperes vitatta a választottbíróság hatáskörét, amely az alapszerződésben foglalt választottbírósági kikötésen alapult, de az ügyben eljáró választottbíróság hatáskörét megállapította azon az alapon, hogy a szerződés mellékletében foglalt nyilatkozata szerint alperesi magánszemély ezt a kikötést elfogadta.
  2. Felperes kötbérigényét arra alapozta, hogy alperes megszegte a franchise szerződés azon rendelkezését, mely szerint ingatlant csak a felperesi hálózat keretében végezheti. Felperes a szerződés alapján jogosult volt a szerződés teljesítését ellenőrizni. Ezen felhatalmazást alapján felperes megbízottja alperesnél „próbavásárlást” végzett.
  3. Alperes felperes bízottjával abban állapodott meg, hogy a megbízott tulajdonában álló ingatlant a franchise hálózaton kívül értékesíti és az ebből eredő „költségmegtakarításon” osztozkodnak. Ezzel alperes megszegte a franchise megállapodás és ezért a szerződés szerint felperes javára kötbérigény keletkezett.
A Választottbíróság ítélete
  1. A felperes által beterjesztett dokumentumok alapján az eljáró választottbíróság megállapított a szerződésszegést és így a kötbérigény jogalapját. Mivel felperes a szerződés szerinti kötbérigényét az alperes magánszemély voltára tekintettel mintegy csak egyharmaddal érvényesítette, a választottbíróság a kötbérigényt összegszerűségében is megalapozottnak találta és felperes javára ezt a csökkentett kötbért megállapította.
(Vb/16124, Vb/16125) (azonos tényállás ,két különböző alperesi magánszeméllyel szemben)
X public.szechenyi.title