AA

4/5/2018

A Választottbíróság az eljárást a már kitűzött első tárgyalás megtartása nélkül végzéssel megszüntette, mert a felek egyezséget kötöttek, a felperes pedig – az eljárás megszüntetését kérve – keresetét visszavonta (Eljárási Szabályzat 44.§ (2) bek. a) pontja).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes keresetében vételár és járulékai megfizetésére kérte kötelezni az alperest a közöttük 2014-ben létrejött „termeltetési szerződés” alapján.
A felperes és az alperes nyilatkozatai
  1. A Választottbíróság a tárgyalás megtartására határnapot tűzött, majd a felperes e határnapot megelőzően bejelentette, hogy az alperessel egyezséget kötött, melynek alapján az alperes a keresetben követelt tőkeösszeget hiánytalanul megfizette. Erre tekintettel a felperes a keresetét visszavonta és az eljárás megszüntetését kérte.
  1. A felek az egyezségüket nem csatolták, annak választottbírósági határozatba foglalását nem kérték, az eljárási költségekről szóló megállapodásukat sem tárták a Választottbíróság elé.
A Választottbíróság végzése
A Választottbíróság az eljárást a már kitűzött első tárgyalás megtartása nélkül végzéssel megszüntette, a felperes által megelőlegezett eljárási költségek és a végzésben meghatározott eljárási díj különbözetet a felperes visszatéríteni rendelte, egyebekben pedig a feleket költségeik viselésére egyenlő arányban kötelezte, mert a felek egyezséget kötöttek, a felperes pedig – az eljárás megszüntetését kérve, további dokumentációt nem csatolva – keresetét visszavonta (Eljárási Szabályzat 44.§ (2) bek. a) pontja). (VB/17078 )
X public.szechenyi.title