AA

5/7/2018

A bizonyítási teher mind a jogcím, mind az adott költségek tekintetében a felperest terheli. Ha ezen perbeli kötelezettségének felperes nem tesz eleget, keresetét el kell utasítani bizonyítatlanság okán, illetve akkor is, ha a megjelölt jogcím és a követelés között nincs adekvát jogi kapcsolat. (Eljárási Szabályzat 35. § (1), (3) bek.)

Az ítélet alapjául szolgáló tényállás
  1. Felek egymással termeltetési szerződést kötöttek. Felperes továbbszámlázható költségekről állított ki számlákat, melyeket alperes nem fizetett meg.
Peres felek nyilatkozatai
  1. Felperes a továbbszámlázható költségek megfizetésére kérte kötelezni alperest.
  1. Alperes ugyan elsődleges védekezésként még a szerződés létét is tagadta, de a választottbíróság a felperes által becsatolt dokumentumok alapján megállapította a szerződés létrejöttét.
A Választottbíróság ítélete
  1. A választottbíróság azt is megállapította, hogy felperes kereseti kérelmében foglalt költségeket nem tudta bizonyítani, sőt, még azt sem, hogy ezen költségek milyen jogalapon nyugszanak. Alperes ugyanis tagadta a költségszámlák megalapozottságát, az e mögött álló szolgáltatások szerinte nem történek meg, illetve a szerződéshez nem tartoznak, azok teljesítése ugyanis a szerződés szerint volt szükséges.
  2. A választottbíróság többször felhívta felperest arra, hogy a bizonyítási teher mind a jogcím, mind az adott költségek tekintetében őt terheli, de ezen perbeli kötelezettségének felperes nem tett eleget. A felperesi keresetet pedig el kell utasítani abban az esetben, ha a keresetben foglalt követelés bizonyítatlan, illetve a megjelölt jogcím és a követelés között nincs adekvát jogi kapcsolat. A választottbíróság így alperes javára döntött.
(Vb/17081)
X public.szechenyi.title