AA

7/1/2018

A Választottbíróság az eljárást ítélet hozatala nélkül, végzéssel szüntette meg, arra tekintettel, hogy a felperes visszavonta a keresetét és az alperes ez ellen nem emelt kifogást (Eljárási Szabályzat 44. § (2) bek. a) pontja).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes keresetében az alperest a felek közötti szerződésből eredő számlatartozás megfizetésére kérte kötelezni. Az alperes a keresetlevél kézhezvételét követően a tartozását megfizette.
     
A felperes nyilatkozata a kereset visszavonásáról
  1. A felperes visszavonta a keresetét és azt azzal indokolta, hogy időközben az alperes megfizette a tartozását, és erre tekintettel a választottbírósági eljárás okafogyottá vált.
     
  2. Az alperes a felperes kérelmével szemben nem emelt kifogást.
     
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
  1. Figyelemmel arra, hogy a felperes a keresetét visszavonta, mivel az alperes megfizette a kereset tárgyát képező tartozását, és az eljárás megszüntetése ellen az alperes így kifogással nem élt, a Választottbíróság az Eljárási Szabályzat 44. §. (2) a) pontjára alapítottan az eljárást megszüntette.
X public.szechenyi.title