AA

7/4/2018

Amennyiben a keresetlevél nem felel meg az Eljárási Szabályzatban foglalt követelményeknek, akkor a Választottbíróság póthatáridő tűzése mellett felszólítja a felperest a megállapított hiányok pótlására. Ha a felperes ezen felhívást figyelmen kívül hagyja, a Választottbíróság az eljárást végzéssel megszünteti (Eljárási Szabályzat 24. § (1) és (2) bek.).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperes keresetében szerződésből eredő tőkekövetelés és járulékai megfizetésére kérte az alperest kötelezni. A Választottbíróság titkársága felhívta a felperest arra, hogy pótolja a keresetlevél hiányait, aminek a felperes nem tett eleget.
A felperes keresete
  1. A felperes keresetében szerződés alapján járó tőkekövetelés és járulékai iránti igényt terjesztett elő az alperessel szemben.
  2. A keresetlevél hiányosan lett benyújtva, és a hiányok pótlására a Választottbíróság titkársága a felperest felszólította, aminek nem tett eleget.
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
  1. A felperes által benyújtott keresetlevél nem felelt meg az Eljárási Szabályzatban foglalt követelményeknek. A felperes a kitűzött póthatáridőkön belül sem pótolta a hiányokat, így a Választottbíróság az eljárást végzéssel megszüntette (Eljárási Szabályzat 24. §. (2). bek.). A regisztrációs díjat a Díjszabás 2. §-a értelmében a felperesnek kell viselnie. (VB/18005)
X public.szechenyi.title