AA

8/4/2018

Abban az esetben, ha a felperes akkor vonja vissza a keresetét, amikor az eljáró tanács még nem alakult meg, és az eljárási díjelőleg befizetésére sem került sor, a regisztrációs díj viselésére vonatkozó határozatot a Választottbíróság elnöke hozza meg (Díjszabályzat 4. § (1) és (2) bek.).

A végzés alapjául szolgáló tényállás
  1. A felperesek keresetükben szerződésből eredő tőkekövetelés és járulékai megfizetésére kérték az alperest kötelezni. A kereset benyújtását követően, de még az alperesi válaszirat előtt, a felperesek a keresetüktől elálltak, tekintettel arra, hogy az alperes valamennyi követelésüket megfizette.
A felperesek keresete
  1. A felperesek keresetükben tőke- és járulék követelésük megtérítésére kérték az alperest kötelezni. A felperesek a Választottbíróságnál a regisztrációs díjat fizették be, az eljárási költségeket még nem előlegezték meg. Az alperes a keresetlevél átvételét követően kiegyenlítette a perbeli követeléseket, így a felperesek elálltak a perbeli követelésüktől.
A Választottbíróság eljárást megszüntető végzése
(3) A Választottbíróság az eljárást végzésében megszüntette arra tekintettel, hogy a felperesek elálltak keresetüktől, mivel az alperes a keresetben szereplő kinnlevőséget és annak járulékos költségeit a kereset kézhezvételekor kiegyenlítette. A Választottbíróság elnöke az eljárás költségét a regisztrációs díj mértékében állapította meg. (VB/18022)
X public.szechenyi.title