AA

Felhívás EPR díjtanácsban való részvételre

2023. szeptember 08.

Tisztelt Érdeklődő!

Az Energiaügyi Minisztérium a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közreműködését kéri, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EPR rendelet) 30. §-ában foglaltak alapján összehívhassa a kiterjesztett gyártói felelősség díjtanácsokat (a továbbiakban: díjtanács).

Az EPR rendelet 32. § (1) bekezdése alapján a díjtanács tagjai termékáramonként:

 • az országos hulladékgazdálkodási hatóság által nyilvántartásba vett gyártóknak, illetve a gyártókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,
 • a hulladékhasznosítóknak, illetve a hulladékhasznosítókat képviselő szakmai érdekképviseleti szervezeteknek az általuk meghatározott módon választott képviselője,
 • a koncessziós társaság képviselője,
 • a Hivatal elnöke vagy az általa kijelölt személy és
 • a miniszter által kijelölt személy.

 

A következő termékáramokba várjuk a gyártók és hulladékhasznosítók jelentkezését:

 • csomagolás
 • elem- és akkumulátor
 • elektromos és elektronikus berendezések
 • gépjárművek
 • egyes egyszer használatos műanyagtermékek
 • gumiabroncs
 • irodai papír
 • reklámhordozó papír
 • sütőolaj és zsír
 • textiltermékek
 • bútor fából

 

Az EPR rendeletben foglaltak szerint:

 • A díjtanács feladata a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kiterjesztett gyártói felelősségi díjelőkészítő tevékenységének szakmai támogatása, beleértve a Ht. 30/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti díjmoduláció szempontjaira történő javaslattételt is.
 • A díjtanács a miniszter konzultációs szerve, amely önálló döntési jogkörrel nem rendelkezik, a jelenlevő tagok egyszerű többségével, nem kötelező erejű ajánlásokat fogalmazhat meg a Hivatal és a miniszter számára.
 • A díjtanács évente legalább egy alkalommal tart ülést. A díjtanács ülését olyan időpontban kell megszervezni, hogy ajánlásait a Hivatal a kiterjesztett gyártói felelősségi díj előkészítési tevékenysége során figyelembe vehesse.
 • A díjtanács ülését a miniszter hívja össze.

 

Kérem, hogy amennyiben szeretne részt venni valamelyik díjtanács munkájában, jelezze azt az alábbi kérdőív kitöltésével. A kérdőív kitöltésének határideje szeptember 13. (szerda) munkaidő vége. A releváns érdekképviseletekkel az MKIK Fenntarthatósági Kollégiumának elnöke dr. Vereczkey Zoltán konzultációt fog szervezni annak érdekében, hogy megállapodjanak a rendeletben meghatározott termékáramok díjtanács képviselőjének személyében.

 

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
Elkészült az MKIK Közgazdasági Igazgatóságának 2023/III. negyedéves Gazdasági Tájékoztatója.
Az alábbiakban található az aktuális online külgazdasági rendezvényeink listája. Várjuk a külpiacok iránt érdeklődő vállalkozások  jelentkezését!