AA

A Kereskedelmi Választottbíróság Évkönyve 2021-2022

https://orac.hu/A_kereskedelmi_valasztottbirosag_evkonyve_2021_2022

Ez a kötet az összeállítás hangsúlyaiban alapvetően eltér a korábbi, 2018. évi és a 2019–2020-as évkönyvek anyagaitól, ahol elsősorban a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény által létrehozott integrált Kereskedelmi Választottbíróság nemzetközi és magyar anyagi és eljárásjogi jogszabályi környezetével, intézményi, szervezeti kérdéseivel kapcsolatos anyagok, tanulmányok és anonimizált választottbírósági határozatok jelentek meg magyar és idegen nyelveken. Az évkönyvek a versenyképesség növelése céljából már tartalmazták – a választottbírósági eljárások bizalmas jellegének figyelembevétele mellett – a joggyakorlat megismerését biztosító anonimizált válasz­tottbírósági határozatokat is.

A jelen összeállítás egy magyar és angol nyelvű válogatás az elmélet és a gyakorlat választottbírósági témákkal foglalkozó szakértőinek, választottbíráknak a jogkeresők által leginkább igényelt aktuális munkáiból tanulmányaiból. A kötet tartalmaz tovább egy válogatást a 2020–2021-es évek anonimizált választottbírósági határozataiból.

A 2018 februárjában hatálya lépett Eljárási Szabályzat ötéves gyakorlati próbája után a nemzetközi és hazai joggyakorlat által finomított Eljárási Szabályzat 2022. december 31. napjával hatályba lépő szövegét a kötet ugyancsak tartalmazza magyar és angol nyelven.

A 2018. január 1-jével megújult Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság) ötéves működése alatt többször módosult a választottbírósági törvény, jelezve a törvényhozó és különösen az Igazságügyi Minisztérium fogadókészségét a gyakorlati visszajelzések iránt. A Fővárosi Törvényszék bírái és a Választottbíróság elnöksége között szakmai eszmecsere, személyes megbeszélés történt annak megvitatása céljából, hogy a Választottbíróság hogyan tudja hasznosítani az állam bíróságának a választottbírósági hatásköri, érvénytelenítési ügyekkel kapcsolatos döntéseinek a tanulságát, illetve hogy a Kereskedelmi Választottbíróság a törvény keretei között hogyan tudja segíteni a leginkább az állam választottbírósági ügyekkel foglalkozó bíráinak a munkáját.

A szerkesztő külön is köszönetet mond az Igazságügyi Minisztérium illetékes munkatársainak, akik a Választottbíróság joggyakorlattal kapcsolatos visszajelzéseit a jogszabály-módosítások során figyelembe vették, valamint a Fővárosi Törvényszék választottbírósági ügyekkel foglalkozó bíráinak, akik a tapasztalatcsere lehetővé tételével segítették a Választottbíróság működését. Megköszöni továbbá a választottbírói testület és az ügyvédi hivatásrend tagjainak az aktív részvételét a választottbírói képzések belföldi és külföldi konferenciák szervezése terén, melyek mind a választottbíráskodás és különösen itt a Kereskedelmi Választottbíróság előtti választottbíráskodás iránti mérhetően növekvő bizalomhoz vezettek. Végül a szerkesztő külön köszönetet mond

Horváth Péter Jánosnak, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének ajánlásáért és a kötet megjelenésének támogatásáért, valamint Varga István professzor úrnak az Eljárási Szabályzat módosításában végzett munkájáért.

Budapest, 2022. november

a Szerkesztő

 

 

X public.szechenyi.title