AA

Az ATA igazolvány használata

Az ATA igazolvány kitöltéséről

 

Az ATA igazolvány a zöld borítóból, színes (sárga, fehér és kék) betétlapokból és ellenőrzőszelvényekből áll.

Az egyes lapokat, az ATA igazolvány kérelmezője által megadott adatok alapján a kibocsátó kamara tölti ki, az alábbiak szerint:

A) rovat: az ATA tulajdonosa (név, székhely/lakhely, adószám, VPID szám)

B) rovat: az árut vám elé állító személy adatai, vagy, amennyiben még nem ismert ez a személy, az any authorized representative kifejezés. Figyelem! Ha az ATA tulajdonos és a képviselő nem ugyanaz a személy, a vámkezelésnél a képviselethez érvényes meghatalmazás szükséges!

C) rovat: a felhasználás célja, pl.:
kiállítás, vásár, bemutató / exhibitions, fairs, meetings
szakmai felszerelés / professional equipment
áruminta / commercial sample

A lapok hátoldalán található Általános jegyzék kitöltéséhez az ATA tulajdonosa előzetesen megküldi a kibocsátó kamara részére a szállítandó áruk listáját, a kibocsátó kamara által megadott formátumban. 

A kamarai hitelesítés előtt a kitöltött igazolvány adatait az ATA igazolványt kérelmezőnek is le kell ellenőriznie, valamint a jóváhagyott, színes lapokra kinyomtatott igazolványt az ATA tulajdonosának a J) rovatban cégszerűen alá kell írnia.

 

A kinyomtatott árujegyzékre újabb tételt nem szabad felvinni. A hitelesítés után az adatok már nem módosíthatóak.

 

A vámkezelés előtt az egyes színes betétlapokon az ATA tulajdonosának vagy képviselőjének az alábbi, a határátlépéskor aktuális adatokat szükséges még megadni:

D) rovat: szállítás módja, szállítóeszköz azonosítója

E) rovat: csomagolás módja, csomagok száma

F) rovat: a nyilatkozattevő neve, a ténylegesen szállítandó áruk Általános jegyzékben megadott tételszáma (Általános jegyzék, 1. oszlop)

Jobb alsó sarokban: az adatokról nyilatkozó személy neve, aláírása, a nyilatkozat dátuma

Figyelem! Amennyiben az igazolványra felvitt adatok nem olvashatóak, nem egyértelműek, nem értelmezhetőek, az árujegyzék alapján az áruk nem azonosíthatóak, a vámhatóság megtagadhatja az igazolvány elfogadását.

A hitelesítést követően a beírt adatok már nem módosíthatóak!

A betétlapok H) rovatát és az ellenőrzőszelvényeket a vámkezelést végző hatóság tölti ki.

 

Hogyan kell használni az ATA igazolványt?

 

Kilépés az Európai Unió vámterületéről a zöld fedőlap, a sárga exportlap és a sárga export ellenőrzőszelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a kiviteli vámkezelés előtt kitölti a sárga exportlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes kiviteli nyilatkozatot.

2. lépés: az indító vámhivatal (belföldi vámhivatal!) érvényesíti az ATA igazolványt a zöld fedőlap H) rovatának a kitöltésével, esetleg az Általános jegyzék leigazolásával, valamint a a sárga exportlap H) rovatában és a sárga export ellenőrző szelvényen feljegyzi a kivitel adatait.

3. lépés: a kiléptető vámhivatal a sárga export ellenőrző szelvényen leigazolja a kilépés adatait 

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a sárga export lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek csak, amelyek kiszállításra kerülnek!

 

Belépés a harmadik országba a fehér importlap és a fehér import ellenőrző szelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér importlap D)-F) rovatát és aláírja az ideiglenes behozatali nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a fehér importlap H) rovatában és a fehér import ellenőrző szelvényen feljegyzi az ideiglenes behozatal adatait, a belépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat.

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy az import lapokon valóban csak azok a tételszámok szerepelnek, amelyek bevitelre kerülnek!

 

Újra-kilépés a harmadik országból a fehér újra-kiviteli lap és a fehér újra-kiviteli ellenőrző szelvény segítségével

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a fehér újra-kiviteli lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-kiviteli nyilatkozatot

2. lépés: a kiléptető vámhivatal a fehér újra-kiviteli lap H) rovatában és a fehér újra-kiviteli ellenőrző szelvényen feljegyzi az újra-kivitel adatait, a kilépő áruk tételszámait, és érvényesíti a dokumentumokat.

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a beírt dátumot, illetve, hogy a lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek kivitelre kerülnek!
 

Figyelem! Az ATA igazolvánnyal beléptetett, de időközben a beviteli országban szabadforgalomba került áruk vámjának, adójának, stb. a megfizetéséről mindig szükséges vámigazolás, amely igazolást az igazolványt kibocsátó kamarának az elszámoláskor az igazolvánnyal együtt át kell adni. Az igazolásban utalni kell az érintett ATA igazolvány számára is!

 

Visszaérkezés az Európai Unió vámterületére a sárga újra-behozatali lap és a sárga újra-behozatali ellenőrző szelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője kitölti a sárga újra-behozatali lap D)-F) rovatát és aláírja az újra-behozatali nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a sárga újra-behozatali lap H) rovatában és a sárga újra-behozatali ellenőrző szelvényen feljegyzi a belépés adatait, a belépő áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat.

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a sárga lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyek visszaszállításra kerültek!

 

Áthaladás egy tranzitországon a kék tranzitlap és a kék tranzit ellenőrző szelvény segítségével:

 

1. lépés: az ATA tulajdonosa vagy képviselője a vámkezelés előtt kitölti a kék tranzit lap D)-F) rovatát és aláírja az árutovábbítási nyilatkozatot.

2. lépés: a beléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrző szelvényen feljegyzi az árutovábbítás adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat.

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítanak az országon/vámterületen!

3. lépés: a címzett vámhivatalhoz történő megérkezéskor, illetve a tranzitországból történő kilépés előtt a kiléptető vámhivatal a kék tranzit lap H) rovatában és a kék tranzit ellenőrző szelvényen feljegyzi az árutovábbítás adatait, az áruk tételszámait és érvényesíti a dokumentumokat.

A későbbi reklamációt elkerülendő mindig ellenőrizze a bejegyzés dátumát, illetve, hogy a kék lapokon valóban azok a tételszámok szerepelnek, amelyeket átszállítottak az adott országon!

 

A vámkezeléskor a vámhatóság az egyes betétlapokat kiveszi az igazolványból, azonban az ellenőrző szelvények mindig az igazolványban maradnak!

Kérjük, hogy mindig győződjön meg róla, hogy a vámhatóság képviselője a határátlépést az igazolvány ellenőrző szelvényén megfelelően bejegyezte! A vámbejegyzések azért jelentősek, mert ezekkel igazolható, hogy az ATA igazolvánnyal szállított áruk részben vagy egészben az adott országba be- vagy onnan kiszállításra kerültek. Ha az újrakivitelről nem áll rendelkezésre megfelelő igazolás, a beviteli ország vámhatósága import vámot, adót vagy büntetést is kiszabhat.

Az áru visszaérkezését követően Önnek már nincs más teendője, mint a szabályosan vámkezeltetett igazolványt, az ATA szerződéssel összhangban, visszavinni a kibocsátó kamarába és elszámolni az igazolvánnyal.

 

Elszámolás az ATA igazolvánnyal

 

Az áru visszaszállítását követően, az elszámoláshoz az ATA igazolványt, annak minden felhasznált vagy fel nem használt lapját, az ATA szerződésnek megfelelően, vissza kell vinni a kibocsátó kamarába.

Figyelem! Az ATA igazolvány nem rendeltetésszerű használata (pl. vámhatósági bejegyzés elmulasztása, határidőn túli visszaszállítás) esetén a külföldi vámhatóság keresési eljárást (reklamációt) indít, amely során a garanciavállaló kamarát felszólítja az ATA igazolvány fedezetével szállított áruk újra-kivitelének igazolására. Ha az újra-kivitelt az ATA igazolvány tulajdonosa nem tudja megfelelően igazolni, a külföldi vámhatóság beviteli vámot és adót, vagy egyéb utólagos eljárási díjat, böntetést is kiszabhat az árukra.

Az ATA igazolvány elvesztése, eltűnése nem mentesíti az ATA igazolvány tulajdonosát az elszámolási kötelezettség alól. Az ATA igazolvány esetleges elvesztése esetén, kérjük, hogy azonnal forduljon a kibocsátó kamarához, hogy pótolni tudja az igazolványt az utazás folytatásához. 

 

További tanácsaink az ATA igazolvány használatához:

 

- Az ATA igazolvány szabályszerű használatáért, a határátlépési bejegyzésekért, az ATA igazolvány épségéért minden esetben az ATA tulajdonosa felel. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az igazolványt csak megbízható képviselőnek, meghatalmazottnak adja át!

- Repülővel történő utazásakor, kérjük, mindig szánjon elég időt az igazolványok vámkezeltetésére, és számoljon a repülőtéri vámhivatalok ATA eljárásra fordított, esetlegesen korlátozott nyitvatartási idejével!

- A beléptető vámhivatal az ATA érvényességi idején belül jogosult megszabni azt a határidőt, ameddig az árunak el kell hagynia a beviteli országot. A tartózkodási idő így történő lerövidítésekor ezt a rövidebb újra-kiviteli határidőt kell betartani, ezért, ha a módosított határidőt túlságosan rövidnek tartja, a későbbi reklamációt elkerülendő, már a beviteli vámkezelés során jelezze ezt a vámhatóság felé!

 

Az ATA igazolvánnyal kapcsolatos további hasznos tudnivalókért olvassa el

a gyakran ismételt kérdések válaszait is! 

 

Az ATA igazolványról, az igazolvány felhasználásáról további információt talál az alábbi oldalakon:

Egyéb - Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu) (3006/2016. útmutató)

ATA Carnet - ICC

eATA Carnet - ICC

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. Az ATA igazolvány kiváltásával és használatával kapcsolatos további kérdések esetén a kibocsátó kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

 

X public.szechenyi.title