AA

A mestervizsgáztatás bemutatása

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a mesterlevél népszerűsége. A pozitív változás részben a visszaépülő presztízsnek, részben a jogszabályban előírt kötelezettségnek, részben a szakképzésben betöltött szerepének valamint a külföldi munkavállalók szakmai tudás elismerésének köszönhető.

A mesterképzés és vizsga folyamatos megújulása biztosítja, hogy a mester cím magasabb szintű és piacformáló, a piac szereplői közüli kiemelkedő szakmai tudást biztosít, ugyanakkor lehetőséget teremt, hogy viselője a szakképzésbe bekapcsolódva átadja modern technológiával ötvözött értékörző hagyományait a következő generáció számára, gondoskodjon a minőségi utánpótlásról, valamint a határok nyitása mellett új lehetőségekhez juthat nemzetközi téren is.

Mestervizsga minden olyan szakmában szervezhető, amelyben a mestervizsga követelményei miniszteri hirdetményben megjelentek.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsgáztatással kapcsolatos feladatai

 1. Szakértők, szakmai szervezetek, valamint a területi kamarák képviselőinek bevonásával ellátja a mestervizsga követelmények, a mesterképzési programok, valamint az országos mestervizsga feladatbank elkészítésével, aktualizálásával, korszerűsítésével kapcsolatos feladatokat
   
 2. Ellátja a mesterképzéssel és mestervizsgáztatással kapcsolatos országos szervezési feladatokat.
   
 3. Felterjeszti jóváhagyásra és kiadásra az új vagy korszerűsített mestervizsga követelményszinteket a szakmagondozó szakminisztériumok felé.
   
 4. Pályáztatja és kinevezi a mestervizsga bizottságok elnökeit.
   
 5. Ellenőrzi és felügyeli a mestervizsgákat.
   
 6. Gondoskodik a mestervizsgáztatás megfelelő és országosan egységes szakmai színvonalának biztosításáról, és a mestervizsgára felkészülést segítő oktatási jegyzetek, szakmai anyagok kidolgoztatásáról, folyamatos aktualizálásáról.
   
 7. Nyilvántartást vezet a mestervizsgákról a területi kamarák által szolgáltatott adatok alapján,
   
 8. A kamarai szakképzési feladatokat nyilvántartó számítógépes program keretein belül biztosítja a mesterképzés és vizsgáztatás folyamatának rögzítési, adat-nyilvántartási, adatszolgáltatási lehetőségét.
   
 9. Gondoskodik a központilag kidolgozott mestervizsga nyomtatványok és kiadványok igény szerinti ellátásáról, elosztásáról.
   
 10. Eljár a mestervizsgával kapcsolatos jogorvoslati ügyekben.
   
 11. Elősegíti a mestercím rangjának szakmai elismertetését, népszerűsítését.

 

A területileg illetékes gazdasági kamarák mestervizsgáztatással kapcsolatos feladatai

 1. Ellátják a mestervizsga bizottságok megalakításával, a mestervizsga előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
   
 2. Gondoskodnak arról, hogy a vizsgabizottságok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatát, a jelöltek az előírt vizsgarendet megismerjék és betartsák.
   
 3. Összeállítják a vizsgacsoportokat, alacsony vizsgázó létszám esetén megszervezik az átirányítást.
   
 4. Egyeztetik a mestervizsga bizottság elnökével és tagjaival a vizsgák időpontjait.
   
 5. Biztosítják a mestervizsga személyi és tárgyi feltételeit.
   
 6. Gondoskodnak az egészséges és biztonságos mestervizsgáztatás feltételeiről.
   
 7. Gondoskodnak a mestervizsga bizottságok tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátásáról.
   
 8. A kézműipari tagozat elnökének bevonásával gondoskodnak a mesterlevél ünnepélyes átadásáról.
   
 9. A személyiségi jogokra vonatkozó előírások megtartása mellett nyilvánosságra hozzák a mestercímet szerzettek nevét, szakmáját és székhely címét.
X public.szechenyi.title