Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Jelentkezés a mestervizsgára

Mestervizsgára annál a területileg illetékes gazdasági kamaránál lehet jelentkezni, amelynél a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás (tulajdonosa, alkalmazottja) regisztrációra került, vagy a jelölt lakcímkártya szerint igazolt lakóhelye, tartózkodási helye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés befogadására.

 

A mestervizsgára jelentkezés akkor befogadható, ha a jelölt

 1. kizárólag mestervizsgára jelentkezés esetén a vizsgadíj legalább 50%-át,
   
 2. mestervizsgára felkészítő tanfolyam és mestervizsgára jelentkezés esetén a területi kamara által kalkulált összes költség legalább 20%-át a jelentkezést követő 8 munkanapon belül igazoltan befizeti.
   

Mestervizsgára az bocsátható, aki

 1. a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal, annak hiteles másolatával, vagy az adott oktatási intézmény, képzőcég által kiadott másodlattal, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén a Magyar Ekvivalencia és Információs Központ által kiállított határozattal igazolja, valamint a mestervizsga követelményben előírt, a mestervizsgára bocsátás előzetes feltételeit is maradéktalanul, a mestervizsga követelményben megadott határidőre teljesítette (például mesterremek, mesterdolgozat).
   
 2. az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és azt 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal, vagy a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással, az ügyfélkapu rendszerből lehívott adatokkal, vagy cégkivonattal hitelt érdemlően igazolja; külföldön tartózkodó és szakmai tevékenységet végző magyar állampolgár, valamint nem magyar állampolgár mesterjelölt esetében magyar nyelvre lefordított, hitelesített (Országos Fordítói és Fordításhitelesítő iroda, a továbbiakban: OFFI) igazolások fogadhatók el,
   
 3. a vizsgadíjat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatában előírt mértékben befizette,
   
 4. támogatott finanszírozású (vissza nem térítendő vagy kamatmentes támogatású) mesterképzés és mestervizsga esetén, ha a teljes képzési program szerint, maximum 20% igazolt hiányzás mellett a megkötött képzési szerződésben foglaltak alapján eredményesen eleget tett a vizsgára felkészüléssel kapcsolatos összes kötelezettségének.

 

A mestervizsgát mestervizsga bizottság előtt kell letenni. A mestervizsga bizottság elnökét a területileg illetékes gazdasági kamra kézműipari tagozati elnöke véleményének kikérésével a területi kamara elnökének javaslata alapján legfeljebb 4 évre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nevezi ki.

A mestervizsga bizottság 1 fő elnökből (a mestervizsga bizottság elnöke) és 2 fő szakmai vizsgabizottsági tagból áll. A vizsgabizottság munkáját – ha ezt a mestervizsga bizottság indokoltnak tartja – 1 fő pedagógiai ismeretekkel és 1 fő vállalkozási ismeretekkel rendelkező szakértő (kérdező tanár) segítheti.

 

A hagyományos mestervizsga részei

 1. a pedagógiai és a vállalkozási ismeretek (az elméleti vizsga részeként),
   
 2. az elméleti vizsga (szakmai írásbeli és szóbeli) és
   
 3. a szakmai gyakorlati vizsga.

 

A modul rendszerű mestervizsga részei a követelménymodulok számával megegyező vizsgarészek, amelyek vizsgafeladatokat foglalnak magukban. A vizsgafeladat formailag lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati vagy interaktív. Egy adott vizsgarész különböző vizsgaformákból is összeállhat.

 

A komplex vizsga részei

 1. a szakmai írásbeli vizsgatevékenység és/vagy,
   
 2. a szóbeli vizsgatevékenység (szakmai elmélet, vállalkozási és pedagógiai ismeretek), és
   
 3. a szakmai gyakorlati vizsgatevékenység.
   

A vizsgarészek általános sorrendje: gyakorlati, írásbeli, szóbeli. A szakmai elméleti vizsgának írásbeli és szóbeli része van. Ettől indokolt esetben el lehet térni, ha a mestervizsga követelmény erről máshogy nem rendelkezik.

A mestervizsga nem nyilvános, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízottjai, illetve a szervező kamara képviselője azonban a vizsga bármely szakaszában jelen lehetnek. A mestervizsga hivatalos részének és az értékelések lezárása után a vizsga remekek, a mestervizsgához kapcsolódó szakmai produktumok bemutatása, megtekintése nyilvánossá tehető.