AA

Üdvözöljük a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv honlapján!

TÁJÉKOZTATÁS JOGSZABÁLY-VÁLTOZÁSRÓL

 

A 2023. október hó 22. napján hatályba lépett jogszabály-változásra figyelemmel a 2023. október hó 22. napját követően a Teljesítésigazolási Szakértői Szervhez benyújtott kérelmek esetén a szakértői díj továbbra is a kérelmező által megjelölt vitatott bruttó érték 1%-a, minimum bruttó 60.000,- forint, azonban az eljárási díj maximális összege 2023. október hó 22. napjától kezdődően bruttó 450.000,- forintról bruttó 2.000.000,- forintra emelkedett.

 

 

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó.
 

Fontos, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben fogadhatjuk be a kérelmet.
 

Fontos tudni, hogy a jogszabályok nem zárják ki a visszamenőleges hatályt, tehát a TSZSZ létrehozását megelőzően indult ügyekben is lehet szakértői eljárást indítani. Egyedül arra érdemes figyelni, hogy már elévült követeléseket esetleges kedvező szakvélemény birtokában sem fognak tudni bíróság előtt érvényesíteni.
 

A TSZSZ eljárásának legfőbb célja az elhúzódó elszámolási viták rendezésének felgyorsítása. A TSZSZ szakvélemény elkészítésének határideje 30 nap, ami indokolt esetben maximum 30 nappal meghosszabbítható, így 60 napon belül minden esetben lezárul a szakértői eljárás.
 

A TSZSZ eljárása díjköteles. A szakértői díjat a kérelmező a kérelem beadásakor fizeti meg az MKIK elkülönített 10300002-20373432-71003285 számú alszámlájára.
 

2016. május 1-jétől a szakértői eljárási díj mértéke a kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó értékének 1 %-a, minimum bruttó 60 000 Ft, maximum bruttó 2.000.000,- Ft. 2023. október 22. napjától kezdődően.
 

Elektronikus kérelem befogadó rendszerünkön az űrlap kitöltését és a dokumentumok feltöltését követően egyetlen kattintással lehet kérelmezni a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv eljárását.

 

Kérelem beadása a kérelem befogadási rendszeren

 

 

X public.szechenyi.title