AA

Mintaklauzula

A Választottbíróság által a jogvitájukat állami bíróság helyett választottbíróság elé utaló felek számára alkalmazni javasolt mintaklauzula szövege:

 „Bármely vita elbírálására, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, így különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma…(három/egy) és az eljárás során a … (pl. magyar/német/angol) nyelvet kell alkalmazni. A felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a … jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.”
 

Standard Arbitration Clause

“In the event of any dispute arising from or in connection with the present contract, so especially with its breach, termination, validity or interpretation, the parties exclude the state court procedure and agree to submit the matter to the exclusive and final decision of the Permanent Arbitration Court attached to the Hungarian Chamber of Commerce and Industry (Commercial Arbitration Court Budapest). The Arbitration Court proceeds in accordance with its own Rules of Proceedings (supplemented with the provisions of the Sub-Rules of Expedited Proceedings). The number of arbitrators shall be … (three/one) and the language to be used in the arbitral proceedings shall be ……. (e.g. Hungarian, German, English). The parties exclude the possibility of the retrial of the proceedings as regulated in Section IX of Act no. LX of 2017 on Arbitration. In order to settle the legal dispute the ……. substantive law shall apply, excluding its private international law rules.”
 

Musterklausel

„Die Parteien unterwerfen alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag oder damit im Zusammenhang, insbesondere bezüglich dessen Verletzung, Auflösung, Gültigkeit oder Auslegung auftreten, mit Ausschließung des Verfahrens des Staatsgerichts, der ausschließlichen und endgültigen Entscheidung des Ständigen Schiedsgerichts bei der Ungarischen Industrie- und Handelskammer (Handelsschiedsgericht, Budapest). Für das Verfahren ist die eigene (mit den Bestimmungen der Subordnung über das Schnellverfahren ergänzte) Verfahrensordnung des Schiedsgerichts maßgebend. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt …. (drei / einer) und die im Schiedsverfahren zu verwendende(n) Sprache(n) ist (sind) ….. (z.B. Ungarisch, Deutsch. Englisch). Die Parteien ausschließen die Möglichkeit der im Kapitel IX des Gesetzes Nr. LX vom Jahre 2017 über die Schiedsgerichtsbarkeit geregelte Verfahrenserneuerung. Im Schiedsverfahren ist ….. materielles Recht zu verwenden, nicht einschließlich dessen Regel des internationalen Privatrechtes.

 

X public.szechenyi.title