AA

Innováció

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

– Innováció –

 

„Az innováció új, vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketing-módszer, vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi szervezetben, vagy a külső kapcsolatokban.”
Oslo Kézikönyv

 

Magyarország és különös tekintettel a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-szektor) versenyképességének növelése kiemelkedő szereppel bír, amely területen az innovációnak jelentős szerepe van. Az Oslo kézikönyv fenti definíciója alapján látható, hogy az innovációnak a meghatározó szerepe, valódi jelentősége akkor értelmezhető, ha az megjelenik az üzleti gyakorlatban is. Kiemelten fontosnak tekintjük továbbá, és szorosan egyet értünk azzal a megközelítéssel, miszerint a külső kapcsolatoknak kimagasló szerepük van ezen a területen, hiszen az innovációs rendszer kialakításának és sikeres működtetésének egyik mozgatórugójának éppen a vállalati együttműködések tekinthetőek. A vállalati kapcsolatokon felül érdemes kiemelni a különféle szervezetekkel, intézményekkel – különös tekintettel a felsőoktatási intézményekkel –, valamint az állammal való lehető leghatékonyabb együttműködésre való törekvést. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy az egyes vállalatok a saját erőforrásaikon túl képesek legyenek kihasználni az együttműködő szervezetek erősségeit – ezt tekinthetjük a nyitott innováció lényegének.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) álláspontja szerint a mai digitális világban intenzív befektetésre van szükség a humán tőkébe (tanulás és képzés), ami biztos alapját képezheti a jövőben is a kreatív ötletek megvalósításának. A tudásba történő befektetés azért kulcsfontosságú, mert a negyedik ipari forradalom, az ipar 4.0. nyújtotta eszköztár szakmai kiszolgálásában, fejlesztésében és üzemeltetésében a humán tőkének mindenkor jelentős szerepe van, lesz.

Meggyőződésünk, hogy az innováció elvén nyugvó vállalkozásfejlesztési programok kiszélesítése kulcsfontosságú szerepet képvisel a hazai vállalkozások dinamikus fejlődésében. Az MKIK Elnöksége mellett működő Kutatásfejlesztés-és Innovációs Kollégium elsősorban azt tartja szem előtt, hogy a mindenkori vállalati igényekre optimális válaszokat tudjon adni, ezzel is segítve a vállalatok versenyképes pozíciójának javítását, exportmegjelenésük fokozását.

A 21. század a gyors változások korának tekinthető. Ilyen környezetben azok a vállalkozások lehetnek sikeresek, amelyek képesek arra, hogy előre gondolkodjanak, aktív stratégiát alkossanak, rugalmasak, agilisak és nyitottak legyenek – mindezt az innovatív szemléletmód, és az innovációt támogató üzleti környezet keretrendszerében.

Fentiek alapján is jól látszik, hogy a vállalkozások üzleti környezetének javítása, fejlesztése, az innovatív ötletek támogatása, az innovációs tevékenységek ösztönzése érdekében aktív szerepet vállal az MKIK.

 

„Nem a legerősebb marad életben, nem is a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a változásokra.” /Charles Darwin/

 

Elérhető innovációs adatbázisok:

https://mkik.hu/uj-informaciok

X public.szechenyi.title