AA

KÜLKERESKEDELMI ÁRUKÁROK, ÁRUHIÁNYOK, SÉRÜLÉSEK VIZSGÁLATA

KÜLKERESKEDELMI ÁRUKÁROK, ÁRUHIÁNYOK, SÉRÜLÉSEK VIZSGÁLATA,

MINŐSÉGELLENŐRZÉS

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezeti egységei között évtizedeken át működött a független és semleges Kárbiztosok Testülete, amely klasszikus kamarai tevékenység keretében töltött be független kárszakértői, kárbiztosi és kárrendezői szerepet a külföldi biztosító intézetek megbízásából.

 

2005-től az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. nyújtja a fenti hagyományokhoz hű, azonos színvonalú, nemzetközileg is elismert kárbiztosi szolgáltatást független megbízott igazságügyi szakértőin keresztül, amely magában foglalja a külkereskedelmi és egyéb magyarországi káresemények veszteségeinek megállapítását, igazolását, illetve az alábbi alapvető kárbiztosi tevékenységeket:

 

- kárszakértés, kármegállapítás helyszíni szemlével, Magyarországon és külföldön, megbízás alapján

- kárszemle-jegyzőkönyv készítés, idegen nyelven is

- áruszakértés, mennyiségi és minőségi árureklamációkban, kereskedelmi minőségi viták esetén

- raktárellenőrzés, raktározási körülmények vizsgálata

- berakodás ellenőrzés, fuvareszköz tisztaság, súly- és minőségvizsgálat, árumintavétel

- tanácsadás, szakvélemény készítés

- kárrendezés, kárigényekkel kapcsolatos intézkedések:

  • kárigények összegszerű megállapítása, helyszíni szemlék, kárszemle-jegyzőkönyvek, kárszámlák alapján, maradványérték megállapítás
  • kárigények érvényesítése biztosítási kötvény alapján külföldi biztosítókkal szemben, a biztosított károsult javára
  • kárigények érvényesítése szállítmányozó, fuvarozó vállalatokkal, raktárakkal, vagy más kárért felelős intézményekkel szemben a károsult javára

 

A kárbiztos szakértők szakismerete és tevékenységi köre kiterjed a nemzetközi kereskedelemben előforduló ipari és mezőgazdasági termékek teljes skálájára, speciális szállítmányozási, csomagolástechnikai, raktározási jártassággal, idegen nyelvismerettel rendelkeznek. Szolgáltatásaikat megbízás alapján nyújtják, és díjazás ellenében végzik.

Kárszemle-megbízás, illetve kárszakértői megbízás a szállítmány átvételekor észlelt sérülés esetén adható, valamint a szállítmány átvétele után utólag észlelt, csomagoláson belüli sérülés, áruhiány esetén (utólagos felszólamlás) az MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft. alábbi elérhetőségeinek valamelyikén:

 

MKIK Szolgáltató Nonprofit Kft.

1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Tel: 474-5154, 474-5151
Fax: 474-5159
e-mail:


Kiss István, igazságügyi szakértő,
tel: +3620 258 7099

X public.szechenyi.title