AA

Ágazati Készségtanácsok

Az Ágazati Készségtanácsok feladata az egyes gazdasági ágazatokhoz tartozó gazdálkodó szervezetek képviselete. A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet alapján, az egyes gazdasági ágazatok gazdálkodó szervezeteinek, a szakképzés tartalmi szerkezetének folyamatos fejlesztését és korszerűsítését, a munkaerő-piaci igények és a képzési kínálat összehangolását szolgáló szakmai javaslatait az ágazati készségtanácsok képviselik.

Az Ágazati Készségtanács taglétszáma – ideértve az elnököt – legalább nyolc, legfeljebb huszonnégy fő, amelyből

 • összesen legfeljebb négy főt a Kormány adott ágazatért felelős tagja,
 • összesen egy főt a szakmai kamarák,
 • összesen egy főt a munkavállalói érdekképviseletek,
 • további tagjait az adott ágazat gazdasági szereplőinek javaslatára a szakképzésért felelős miniszter kér fel.

A 2020. január 1-jén hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, valamint a 12/20 (II.7) a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet értelmében az alábbi ágazatokban működnek készségtanácsok:

Az Ágazati Készségtanácsok működéséről regisztrációt követően további információ elérhető az alábbi honlapon:

https://akt.mkik.hu

Az Ágazati Készségtanács folyamatosan figyelemmel kíséri a saját ágazatában a szakképzési szerkezet fejlesztését, a gazdasági, munkaerő-piaci, technikai-technológiai folyamatokat, és ennek alapján

 • szakvéleményt ad a szakmai képzés programkövetelményének nyilvántartásba vételével összefüggésben,
 • kidolgozott javaslatot tehet
 • a szakmajegyzékre,
 • szakmai oktatás időtartamára, a képzési és kimeneti követelményekre és az ágazati alapoktatás szakmai tartalmára,
 • új szakképzési tankönyv kidolgozására és tartalmára, és
 • előrejelzést készít a szakképzés rövid és középtávú fejlesztési irányainak, céljainak tervezése, meghatározása érdekében.

Az Ágazati Készségtanács működése során időszakonként áttekinti

 • az ágazatába tartozó szakmák rendszerét,
 • a szakmai követelmény és tananyagtartalom gazdasági elvárásokkal való összhangját,
 • az ágazata vonatkozásában a szakképzés rendszerébe történő belépés követelményeit,
 • az egyes szakmák szakmai tartalmának más szakmákba történő beszámíthatóságának lehetőségét,
 • az adott ágazatban dolgozó középfokú szakképzettséggel rendelkező szakemberektől elvárt szakmai és személyes készségek és kompetenciák halmazát,
 • az adott ágazatban a szakirányú oktatás erősítésének, továbbá a szakképző intézmények és a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés szorosabbá tételének lehetőségeit,
 • az ágazata vonatkozásában a szakképző intézményben végzettek szakmai és személyes készségeinek és kompetenciáinak kimeneti követelményeit, és
 • a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalát előrejelző rendszer adatainak értékelését.

Az Ágazati Készségtanács titkársági feladatait, ennek keretében az ágazati készségtanács működésének koordinálását és a működés feltételeinek biztosítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara látja el.

A gazdasági kamara az Ágazati Készségtanács működésének koordinálásával összefüggő feladata keretében különösen

 • gondoskodik az ágazati készségtanács tagjának delegálásáról,
 • honlapján nyilvánosságra hozza az ágazati készségtanács éves beszámolóját,
 • több ágazati készségtanács több ágazatot érintő javaslata vagy véleménye esetén elősegíti az egységes javaslat kialakítását.

A gazdasági kamara az egyes Ágazati Készségtanácsok szakmai munkájának, a gazdasági szereplők széles köre szakmai véleménye közvetítésének, kölcsönös megismerésének elősegítése céljából az érintett ágazatok gazdasági szereplői részére hozzáférhető szakmai fórumot működtet.

X public.szechenyi.title