Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Dr. Fabó Tibor

Pozíció: egyetemi adjunktus (PTE), ügyvéd (Pécs)
Nyelvismeret: angol
Végzettség: jogász

Jogi, illetve gazdasági specializáció

 • Társasági jog - Corporate Law Szerződési jog
 • Kártérítési jog - Damages
 • Kereskedelmi jog
 • franchise - Sales & Distribution, Franchising,

Választottbírósági gyakorlat

 • MKIK mellett szervezett Állandó Választottbíróság

Publikációk, konferencia előadások

 • A gazdasági társaságok. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. I. Fejezet és az V. Fejezet 1. cím, 85-104. és 176-183. old.
 • A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata. KJK-ERSZÖV Jogi ÉS Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2002. Első rész I. Fejezet és az V. Fejezet 1. cím, 87-111. és 203-213. old.
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja. IV. kötet, Hetedik Könyv. Öröklési jog. Ptk. 7:1. § - 7:9.§
 • 7:55. § - 7:86.§
 • 7:92.§-7:100.§
 • (Összesen 50 §) Opten Informatikai Kft. Budapest, 2014. Szerk. Osztovits András
 • Áttekintés a mezőgazdasági terménykereskedelem szerződési viszonyai körében kialakult jogvitákról. In Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2013. Szerk. Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária, terjedelem: 1,4 ív
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata. I. kötet. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. 243-249. §, 250. §, 270-271/A §.Opten Informatikai Kft. Budapest, 2011. Szerk. Osztovits András
 • A foglaló adására vonatkozó megállapodás mint a Ptk-ban szabályozott egyetlen reálszerződés egyes joggyakorlati kérdéseiről. In Ünnepi tanulmányok Tamás Lajos tiszteletére. Pécs, 2011. Szerk. Nochta Tibor, Márton Mária, Mátyás Melinda
 • Az uniós jog és a magyar jogrendszer viszonya. Nochta Tibor-Fabó Tibor: Az Európai Unió fogyasztói adásvételről és a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen szerződési feltételekről szóló irányelveinek tükröződése polgári jogunkban. Szerkesztette: Tilk Péter. Pécs, 2016. PTE, ÁJK.
 • Magyar Polgári Jog. Kötelmi Jog I. Szerk.: Benke József-Nochta Tibor. Dialóg Campus 2017. november 3.
 • A kötelem tárgya (1.3. fejezet)
 • A szerződési jog alapelvei (3.1. fejezet)
 • A szerződés létrejötte (3.3. fejezet)
 • A szerződés megerősítése (3.6. fejezet)
 • Fabó Tibor: Kísérlet a föld öröklésével kapcsolatos jogalkotás által felvetett egyes öröklési jogi vonatkozású kérdések megválaszolására. Ünnepi tanulmányok dr. Nochta Tibor professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerkesztette: Benke József. Pécs, 2018. PTE ÁJK
 • Magyar Polgári Jog. Kötelmi Jog II. Szerk.: Benke József-Nochta Tibor. Dialóg Campus 2018.
 • A tulajdonátruházó szerződések bevezetője
 • Az adásvételi szerződés és a csereszerződés
 • A fuvarozási szerződés
 • A polgári jogi társasági szerződés
 • Az élettársi kapcsolat