Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Dr. Fejes Gábor

Dr. Fejes Gábor
Pozíció: ügyvéd, partner, (Budapest)
Nyelvismeret: angol, német
Végzettség: ELTE ÁJK, jogász, summa cum laudeK.U. Leuven (Belgium), Master of Laws (LLM), magna cum laude

Jogi, illetve gazdasági specializáció

 • Versenyjog / EU jog - Competition / EU Law
 • Társasági jog - Corporate Law
 • Társasági jog - Joint Ventures, Consortia, Cooperation
 • Kereskedelmi jog, franchise - Sales & Distribution, Franchising
 • Gyógyszeripar
 • Szellemi tulajdonjog - Intellectual Property
 • egészségügyi jog
 • IT és hírközlési jog
 • Társasági jog - Joint Ventures, Consortia, Cooperation - Joint Ventures
 • Szállítás i- közlekedési jog

Választottbírósági gyakorlat

 • MKIK mellett működő Állandó Választottbíróság

Publikációk, konferencia előadások

 • Könyvfejezetek, kommentárok Hungary – Antitrust Compliance in: Global Antitrust Compliance Handbook (ed: D. Daniel Sokol, Daniel Crane, Ariel Ezrachi) Oxford University Press, 2015., 336-357.
 • Kommentár a gazdasági versenyt korlátozó megállapodások tilalmához (Tpvt. 11-13. §§-okhoz tartozó magyarázat) in: dr. Juhász Miklós, Ruszthiné dr. Juhász Dorina, dr. Tóth András (szerk.),
 • Kommentár a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényhez Gazdasági Versenyhivatal, Budapest, 2014., 139-245.
 • Versenyjog és versenyszabályozás a földgáz piacon (dr. Marosi Zoltánnal) in: A magyar földgázszektor működése és szabályozása, (szerk.: dr. Fazekas Orsolya) Complex, Budapest, 2014., 535-563.
 • Kommentár az uniós versenyszabályokhoz (A vállalkozásokra vonatkozó szabályok és állami támogatások – EUMSz. 101 – 108. cikkek) in: Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata, Szerződés az Európai Közösség létrehozásáról (szerk.: dr. Osztovits András) Complex, Budapest, 2008., 487-722.
 • A versenyjog érvényesülése az elektronikus kereskedelemben in: E-kereskedelem (szerk.: dr. Zsuffa Ákos) Századvég Kiadó, Budapest, 2002., 135-159. Cikkek, tanulmányok Az Mt. szerinti versenytilalmi megállapodásról – a versenyjog szemszögéből, in: Bankó/Berke/Pál/Petrovics (szerk.), Ünnepi tanulmányok Lőrincz György 70. születésnapja tiszteletére, HVG-Orac, Budapest, 2019, 87-103. o.
 • Tézisek és javaslatok a végrehajtási tilalom értelmezése kapcsán – jegyzetek egy panelvita margójára, Versenytükör a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja,, 2018, VII. Különszám, 23-40.
 • Versenyjog és határterületei – a versenyszabályozás jogági kapcsolatai (dr. Tóth András könyvének ismertetése), Versenytükör a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja, 2017/1., 125-128.
 • Az információcsere és a közvetítő – avagy régiségek és újdonságok a kartelljog területéről, Versenytükör, a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának lapja, 2016., IV. Különszám, 4-32. A fúziós szerződés hamleti vívódása és a GVH engedélye, Magyar Jogászegylet, XXXII Jogász Vándorgyűlés Előadásai, MJA, Budapest, 2012, 201 – 219. Polgári jogi szankciók versenyjogi jogsértések nyomán – különös tekintettel az érvénytelenségi szankcióra, in: Versenyjog és közbeszerzések joga, Acta Conventus de Jure Civili, Tomus IX, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara kiadványa Lectum Kiadó, Szeged 2009., 21-57.
 • Versenyjogi jogsértés – polgári jogi szankció: érvénytelenség, teljesítésre kötelezés és kártérítés versenyjogi alapon in: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények (szerk.: dr. Boytha Györgyné) HVG-ORAC, Budapest, 2008., 39-109.
 • Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető polgári jogi igények – néhány alapvetés (Dr. Bassola Bálinttal) in: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények (szerk.: dr. Boytha Györgyné) HVG-ORAC, Budapest, 2008., 15-38.
 • Microsoft dilemmák: Gondolatok az Európai Elsőfokú Bíróság Microsoft ítéletéhez (II) (Dr Szilágyi Pállal és Dr Tóth Tihamérral) Európai Tükör, 2008/10., 75-83.
 • Microsoft dilemmák: Gondolatok az Európai Elsőfokú Bíróság Microsoft ítéletéhez (I) (Dr Szilágyi Pállal és Dr Tóth Tihamérral) Európai Tükör, 2008/9., 13-33.
 • Attól, hogy kézenfekvő, még igaz: a közbeszerzés ajánlatkérője nincs felmentve versenyjogból! Gazdaság és jog, 2007 február, 9-16. o.
 • Miben áll az összefonódást tilalmazó GVH határozat polgári jogi joghatása – Dilemmák a versenyjog és a polgári jog határmezsgyéjén Jogtudományi közlöny, 2006 október, 401-416. (dr. Marosi Zoltánnal és dr. Scheuer-Szabó Liával) A Bonni Tartományi Bíróság döntése a Legal Professional Privilege körében Versenytükör, A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra központjának lapja, 2006/2., 25-26.
 • A kartell és a vörösbor – a versenykorlátozó megállapodások Figyelő, 2005., 40. sz., 68-69.
 • Kiköthet-e két belföldi szerződő fél külföldi székhelyű választottbíróságot? Gazdaság és jog, 2005 április, 19-27. o.
 • Általános adókedvezmény vagy állami támogatás? – Az Európai Bíróság Adria-Wien Pipeline GmbH ügyben hozott előzetes határozata Európai jog, 2003/5., 28-34. Au révoir Jégo-Quéré! Megjegyzések az Európai Bíróság Unión de Pequeños Agricultores ítéletéhez Európai jog, 2003/3., 33-41.
 • A kardot válaszd! A közösségi jogi normák alkotmányos kontrollja: Megjegyzések az EU Bíróság Jégo-Quéré döntéséhez Európai jog, 2002/4., 33-38.
 • Az Adalat tügy – A versenykorlátozó megállapodás és az egyoldalú intézkedés elhatárolás kérdései a vertikális üzleti kapcsolatok körében (II. rész) (dr. Hajdú Balázzsal) Európai jog, 2002/2., 32-36. Az Adalat ügy – A versenykorlátozó megállapodás és az egyoldalú intézkedés elhatárolásának kérdései a vertikális üzleti kapcsolatok körében (I. rész) (dr. Hajdú Balázzsal) Európai jog,. 2002/1., 28-32.
 • Az önvád és a versenyjog – a Mannesmannröhren-Werke ügy tanulságairól Európai jog, 2001/4., 29-32. Oktatói és tudományos tevékenység: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék Címzetes Egyetemi Docens, 2018-tól ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszék Meghívott óraadó, 2001-től Kötelmi jog, öröklési jog, összehasonlító szerződési jog, európai és magyar védjegyjog ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, JOTOKI Meghívott előadó, 2007-től Kurzus: szakjogász képzés Büntetőjogi szakjogász képzés Tantárgy: Versenyjog ELTE Bibó István Szakkollégium Nemzetközi és Európai Jogi Műhely Műhelyvezetőségi tag 2013-tól PPKE Jog-és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Intézet Meghívott előadó, 2001-től Kurzus: Versenyjogi szakjogász képzés Tantárgy: Fúziókontroll, Kartellek Kurzus: Jogi szakokleveles közgazdász Tantárgy: Polgári jog ELTE Tolmácsképző Intézet, Budapest Előadó (2001-2013) Európai és magyar versenyjog PPKE Versenyjogi Kutatóközpont Tudományos Tanács tagja (2007-től) Magyar Versenyjogi Egyesület Elnökhelyettes (2014-től) IM Szakvizsgabizottság Szakvizsgabizottsági tag, cenzor (2008-tól) International Competition Network (ICN) Non-Governmental Advisor (NGA) (2012-től) Európai Bírósági Ítéletek Folyóirat, HVG Orac, Budapest Szerkesztőbizottsági tag (2002-2012) Journal of European Competition Law and Practice (JECLAP) Oxford University Press, London, Member of the Editorial Board (2007-2014) Bellamy and Child, European Law of Competition Oxford Universityx Press, London, 2008 National correspondent editor A konferencia-előadások száma átlagosan évi 5-8 az elmúlt 15 évben külön nyilvántartás vezetésére nem került sor.

Részletes információ mely linkről érhető el

www.oppenheimlegal.com