Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Dr. Wallacher Lajos

Dr. Wallacher Lajos
Pozíció: ügyvéd (Budapest)
Nyelvismeret: angol
Végzettség: állam- és jogtudományi diploma (Miskolci Egyetem, 1991), címzetes egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem

Jogi, illetve gazdasági specializáció

 • Közigazgatási jog - Administrative Law
 • Versenyjog / EU jog - Competition / EU Law
 • Kereskedelmi jog, franchise - Sales & Distribution, Franchising
 • Szellemi tulajdonjog - Intellectual Property
 • nemzetközi magánjog

Választottbírósági gyakorlat

 • Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság, Budapest

Publikációk, konferencia előadások

 • A Pp. 85. § (3) bekezdésének célja és alkotmányos értelmezése (Magyar Jog, 1998/7.)
 • Bírói aktivitás és félegyenlőség a polgári perben, avagy: korlátozható-e a bírói túlbuzgóság? (Magyar Jog, 1996/12.)
 • Perorvoslat kis perértékű ügyekben – a hetedik Pp. novella (Magyar Jog, 1997/11.)
 • A Pp. egységes szerkezetben, törvényszöveg és magyarázat (CO-NEX, 1995.)
 • Az EU Bizottságának 96/240/EK rendelete a technológia-transzfer megállapodások csoportos mentesítéséről (Európai Jogi Tájékoztató, 1998/1.)
 • Választottbíróság kikötése versenyjogi ügyekben (Jogi tanulmányok, ELTE, Bp., 1996.)
 • A választottbíráskodás szerződései (Jogi tanulmányok, ELTE, Bp., 1995.)
 • A választottbíráskodás jogintézményének összehasonlító jogi elemzése (Polgári Jogi dolgozatok, Bp., MTA-ELTE, 1994.)
 • A fogyasztóvédelem magánjogi eszköztára. Fogyasztóvédelem, a fogyasztók egészségének védelme (Európai füzetek/32. – közzétette a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központja és a Külügyminisztérium, 2003. Bp., társszerzőként)
 • A Polgári Törvénykönyv jogharmonizációs célú módosítása a szerződési jogban (Gazdaság és Jog, 1/2003.)
 • A termékfelelősség (Gazdaság és Jog, 6/2003.)
 • Az elektronikus iratok szabályozásának alapjai (Információs társadalom és jogrendszer. Bp., 2002. 267-283.)
 • Az előzetes döntéshozatali eljárás koncepciója a 2003. évi XXX. törvényben (Európai Jog 5/2003., társszerzőként)
 • Az Európai Közösség versenyjogának alkalmazása Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozástól (Gazdaság és Jog 5/2004.)
 • Igazságügyi együttműködés az Európai Unióban. Bel- és igazságügyi együttműködés (Európai füzetek/33. – közzétette a Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Stratégiai Elemző Központja és a Külügyminisztérium, 2003. Bp., társszerzőként)
 • Gyakorló jogászként az Európai Unióban (Nemzetközi polgári eljárásjogi szabályok az európai közösségi jogban c. fejezet
 • HVG-ORAC, 2004., Bp.)
 • Új szavatossági és jótállási szabályok – fogyasztóvédelmi jogharmonizáció a polgári jogban és a polgári eljárásjogban (HVG-ORAC, 2004., Bp., társszerzőként)
 • Szerződési jog – fogyasztóvédelem (HVG-ORAC, 2000., Bp., társszerzőként)
 • Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában (Complex, 2006., társszerzőként)
 • Az Európai Unió polgári eljárásjoga (Complex, 2007., társszerzőként)
 • A GVH vizsgálati egységének főbb célkitűzései az elmúlt egy évben (Versenytükör, 2010/3)
 • A felelősség telepítésének célja, módja és hatásai a kartelljogban és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok jogában (Gazdaság és Jog, 2011/12)
 • Az uniós versenyjog érvényesítési rendszerének hatékonysági előnyei és hátrányai a bíróság Tele2 Polska ügyben hozott ítélete fényében (Európai Jog, 2012/2)
 • A csoportos jogérvényesítés lehetséges formái választottbíráskodás keretében a magyar jogban (Választottbírók Könyve, HVG-ORAC, Budapest, 2012)
 • Class Actions and Arbitration Procedures – Hungary
 • co-author: László Kecskés. In: Class Arbitration in the European Union, ed. Philippe Billiet, co-editor AIA, Maklu, 2013.
 • A választottbírósági kikötés tisztességtelensége fogyasztói szerződésekben (Európai Jog, 2014/3 és Arbitrando et curriculum bene deligendo – Ünnepi kötet Horváth Éva 70. születésnapja alkalmából, Pázmány Press, Budapest, 2014)
 • A közigazgatási perek meghatározó eljárási kérdéseiről (Magyar Jog, 2015. április)
 • Provisional and Protective Measures in the Draft of the New Hungarian Civil Procedure. In: Hungarian Journal of Legal Studies 58, No 1, pp. 106–113 (2017)
 • A viták kereszttüzében: szükség van-e a bíróság anyagi pervezetésre? Jogász Világ, 2015. október
 • A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény magyarázata. Szerk.: Wopera Zsuzsa. XXVII-XXIX. és XLII-XLV. fejezetek. Wolters Kluwer, 2017.
 • Az első- és másodfokú eljárás dinamikája az új polgári perrendtartásban. Ügyvéd Világ, 2017/2.
 • Az osztott perszerkezet bevezetésének közvetett hatásai az új polgári perrendtartásban. Jogtudományi Közlöny, 2017/12.
 • Polgári eljárásjog I. Szerk.: Nagy Adrienn - Wopera Zsuzsa. XI. fejezet. Wolters Kluwer, 2017.
 • Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez. Szerk.: Wopera Zsuzsa. Az elsőfokú eljárásról szóló fejezetek. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2017.
 • Anyagi jogi normák beszüremlése a választottbírósági eljárás szabályozásába. In: A Kereskedelmi Választottbíróság évkönyve 2018. HVG-ORAC, Budapest, 2019.
 • Kommentár a polgári perrendtartáshoz. VIII. Fejezet és Nyolcadik rész. Szerk.: Wopera Zsuzsa. Wolters Kluwer, Budapest, 2019.

Részletes információ mely linkről érhető el

weblap