Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

VESZÉLYHELYZETI KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatjuk a tisztelt Választottbírókat és Ügyfeleket, hogy az MKIK vezetése
2020. június 2-től kezdődően
a személyes kapcsolatok korlátozását feloldotta, és lehetővé tette a választottbírósági szóbeli tárgyalások megtartását. 2020. június 2-tól az irodai munkavégzés és az ügyfélfogadás az átmeneti korlátozásoktól mentesen helyreáll. A szóbeli tárgyalások ettől az időponttól kitűzhetők. Ebben az évben – különös tekintettel a járvány esetlegesen várható második hullámára – tárgyalási szünet sem lesz nyáron. Tárgyalásokat lehet tartani júliusban és augusztusban is. Annak a továbbiakban sem lesz akadálya, ha a tanácsok online tárgyalást kívánnak tartani. A Titkárság az online tárgyalás szervezésében, lebonyolításában és jegyzőkönyvezésében is segíteni fogja a tanácsokat, amennyiben ezt igénylik. 
A 2020. április 8-án elfogadott elnökségi határozattal kihirdetett, az Eljárási Szabályzattól eltérő átmeneti eljárási rendelkezések az átmeneti munkarend visszavonásával hatályukat vesztik, ugyanakkor a Választottbíróság a veszélyhelyzet időszaka alatt szerzett pozitív tapasztalatok alapján az elektronikus kapcsolattartást és az online előkészítő egyeztetéseket, (illetve tárgyalásokat) kifejezetten javasolja az eljárások minél gyorsabb lebonyolításához.


Az ügyfélfogadás rendje a korábbiaknak megfelelően:  
  
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő
Állandó Választottbíróság Titkársága
Bank Center, Platina I.  Torony
1054 Budapest, Szabadság tér 7. 9. emelet 20/1. szoba
 
 
Hétfőtől-Csütörtökig.: - de. 9-11 h       
- du. 13-15 h
Pénteken - de. 9-11 h

 


Dr. Burai-Kovács János 
a Választottbíróság elnöke
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választottbíróság felelősséggel jár el a koronavírus gazdaságra gyakorolt hatásainak a csökkentésében, a vállalkozások terheinek enyhítésében vitarendezésük terén.
A COVID 19 járvány okozta rendkívüli helyzetben a tartós jogviszonyok, bérleti szerződések alakulása, a szerződések szerinti bérleti díjfizetések körüli vita számos esetben igénylik a soron kívüli vitarendezés lehetőségét. Sok esetben jelen Választottbíróság szerepel a vitarendezés fórumaként, de arra is lehetőség van, hogy ilyen meglévő választottbírósági kikötés hiányában a felek a gyors vitarendezési megoldás érdekében alávessék magukat az MKIK mellett működő Választottbíróság hatáskörének, külön írásbeli választottbírósági szerződésükkel. A gyors vitarendezés céljából javasoljuk és kifejezetten ajánljuk, hogy a választottbírósági eljárás a felek kérelme szerint a Választottbíróság Eljárási Szabályzatának 1.sz melléklete szerinti gyorsított eljárásról szóló rendelkezések szerint történjen. Az eljárási rend, a döntéshozatal mechanizmusa időrendje transzparens, a Választottbíróság honlapján megtekinthető, a szerződő felek számára egyértelmű. A Választottbíróságnak lehetősége van azonnali intézkedések meghozatalára ideiglenes intézkedés formájában is a gyors megoldás elősegítése érdekében.
A beérkező új ügyek esetében az adminisztráció az Eljárási Szabályzatban előírt rendben folyik, a tanácsok megalakulnak és a felekkel a jelen esetben is egyeztetik az eljárás rugalmas keretei között az adott ügyben megvalósítandó eljárás rendjét. A határidők megállapítása, módosítása a gyorsított eljárás szabta keretek között is a felek és a tanácsok által közösen kialakított rendben halad. Választottbíráink, titkárságunk, az elnökség és az elnök elkötelezettek a tartós jogviszony által érintett felek vitarendezésének folyamatos és rugalmas bonyolítása iránt.
Az eljárással kapcsolatos eljárási szabályzatban írt részletekről a választottbíróság honlapján lehet tájékozódni. 
További kérdések felvilágosítások tekintetében Lukács Józsefné dr. titkárságvezető asszonyhoz lehet fordulni lukacs.jozsefne@mkik.hu emailen vagy a +36-20-484-14-13 telefonszámon.
T Á J É K O Z T A T Ó
Online tárgyalás megtartásáról 
(javasolt rendszer: Microsoft Teams)
 
 
A koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a személyes találkozásokkal járó kapcsolattartásra nincs, vagy csak nagyon korlátozott körben van lehetőség, emiatt a Választottbíróság valamennyi tárgyalását bizonytalan időre el kellett halasztani. Az otthoni munkavégzés és a személyes kapcsolattartás korlátozása még legalább május 15-ig biztosan tovább folytatódik. A normál munkamenethez történő visszatérés időpontját még nem ismerjük, így az újabb tárgyalások kitűzése, a tárgyalások időpontjának meghatározása is kétséges. Ebben helyzetben több esetben jelezték a választottbírók, hogy egy bizonytalan távoli időpontban megtartható rendes tárgyalás helyett szeretnék a tárgyalásokat online módon lefolytatni. 
A Választottbíróság a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által használt és informatikailag támogatott programot, a Microsoft Teams alkalmazást javasolta a tárgyalás lefolytatásához, és a szervezéshez és a tárgyalás lebonyolításához titkársági támogatást is kínált. Az első online tárgyalás résztvevői és a felek képviseletében eljáró ügyvédek valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy a tárgyalásra ily módon sor kerülhessen, és a tárgyalás sikeresen lezajlott. 
Amennyiben más tanácsok részéről is megfogalmazódik az igény online tárgyalás, előkészítő egyeztetés lebonyolítására, a Titkárság munkatársai ennek megszervezéséhez és lebonyolításához szívesen állnak a tanácsok rendelkezésére.
Az online tárgyalás lebonyolításához a Választottbíróság az alábbi előzetes lépéseket javasolja, amelyeket a tanácsok módosíthatnak, illetve meghatározhatják, ki végezze el az egyes feladatokat: 
 
1. Valamennyi választottbíró és fél előzetes hozzájárulásának megkérése az online tárgyaláshoz (választottbírósági tanács elnökének /vagy titkárságnak/ a feladata) 
2. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének behívása a tárgyalási csoportba (titkárság /vagy tanácselnök/ feladata)
3. Próbahívás lebonyolítása (titkárság feladata – egyenként vagy az összes résztvevővel)
4. A tárgyalás valamennyi résztvevőjének meghívó küldése (+ titkársági munkatárs, esetleg jegyzőkönyvvezető) 
5. A minőségbiztosítás érdekében a titkársági munkatárs a Kamara épületében tartózkodik, és egy informatikussal kapcsolatot tart az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében
6. A tárgyalás megkezdése, minden résztvevő bejelentkezése – felhívás a titoktartásra
7. A tárgyalás elején a „felvétel” gomb megnyomása és ezzel egy videófelvétel elkészítése – amennyiben írásos jegyzőkönyv is készül, a tanácselnök mindig jelzi, mely részt kell leírni a jegyzőkönyvhöz (megállapodás a tárgyalás rögzítésének módjáról – elég csak a videófelvétel, vagy készüljön jegyzőkönyv) 
8. A hangminőség biztosítása érdekében (gerjedés kiküszöbölése miatt) azon résztvevők, akik éppen nem beszélnek, kikapcsolják a mikrofonjukat.
9. Iratok esetleges bemutatása, becsatolása 
10. A tárgyalás végén videófelvétel leállítása
11. A jegyzőkönyv elkészültét követően annak kiküldése a résztvevők számára (esetleg a videófelvétel megküldése az azt kérő résztvevőnek)