AA

Gazdaság és vállalkozásfejlesztés

„A vállalkozás valami új és érdekes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot és megkapja a folyamat révén keletkező anyagi és személyes megelégedettséget nyújtó elismerést.”

(Hisrich- Peters 1991)

Az MKIK Közgazdasági Igazgatósága ellátja a makro- és mikrogazdasági, ágazati (ipar, építőipar, közlekedés, kereskedelem, idegenforgalom, élelmiszergazdaság), foglalkoztatási, területfejlesztési, műszaki fejlesztési, kutatásfejlesztési, valamint a gazdaság egészét érintő innovációs, energetikai és környezetvédelmi szakmai feladatainak koordinációját. Ezen belül néhány terület, amelyet példálózó jelleggel kiemelnénk a feladataink közül: fontos stratégiai feladat számunkra a gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés, a vállalkozások működésének fejlesztéséről szóló kamarai javaslatok kidolgozása, a vállalkozás támogatási- és finanszírozási rendszer, a foglalkoztatás, a területfejlesztés, az energetika, a környezetvédelem és a gazdaság egészét érintő innovációs tevékenység vizsgálata, e tárgykörben előkészítjük a kamarai szakmai koncepciókat, programokat, javaslatokat, ajánlásokat, illetve állásfoglalásokat dolgozunk ki. Szakmai javaslatokat, koncepciókat dolgozunk ki különösen a vállalkozások működésének, fejlesztésének feltétel- és eszközrendszerére, az adó és társadalombiztosítási rendszer átalakítására, a vállalkozások finanszírozási feltételeinek, forrásellátottságának javítására. Elősegítjük és koordináljuk a területi kamarák közgazdasági, a piacvédelemmel, a területfejlesztéssel, ipar-, műszaki- és kutatásfejlesztéssel, minőségüggyel, szabványosítással, iparjogvédelemmel, akkreditálással, energetikával, környezetvédelemmel, valamint a piacfelügyelettel kapcsolatos feladataik végrehajtását.

Fentiek alapján is jól látszik, hogy a vállalkozások üzleti környezetének javítása, fejlesztése érdekében aktív szerepet vállal az MKIK.

Az MKIK háttérintézménye, a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (MKIK GVI) tevékenysége igen sokrétű a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés terén. Az igazgatóság szakmai munkáját a GVI makro- és mikroszintű kutatásokkal, valamint konjunktúrafelmérésekkel segíti.

Meggyőződésünk, hogy a piacfejlesztő szemléletű és belátható időn belül önfenntartóvá váló vállalkozásfejlesztési programok a hazai vállalkozások fejlődésének motorjává válhatnak. A közvetlen vállalkozásfejlesztési beavatkozások mellett egyre nagyobb szerepet kap a vállalkozói szemlélet terjesztése, a vállalkozóvá válás szükséges feltételeinek megteremtése, már a középfokú oktatás szintjén is. Általánosságban elmondható, hogy javaslataink az általános üzleti környezet javítását célozzák, és ezzel indirekt módon próbálják kedvezőbb helyzetbe hozni a vállalkozói társadalom egészét. Véleményünk szerint az adó- ás járulék terhek csökkentése mellett, az egyik legnagyobb segítség a különböző szabályozások egyszerűbbé és áttekinthetőbbé tétele, mivel ezzel költségmegtakarítást és az adminisztráció csökkenését lehet elérni, a cégeknek több idejük és energiájuk marad a lényegi és érdemi tevékenységük végzésére.

X public.szechenyi.title