AA

Ismertető az MKIK Jogi Szekciójának tevékenységéről

2023. január 09.

A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JOGI SZEKCIÓJA

Hagyományőrzés és szüntelen megújulás - ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara égisze alatt a gazdasági jog színvonalas szakmai művelésének szolgálatára szerveződött jogi szekció mottója.

A szekció „hordozó szervezete” korábban - a kamarai törvény születéséig - a Magyar Gazdasági Kamara volt. Ebben az időszakban alakult ki a szekció jellegzetes, bizonyos tekintetben egyedülálló profilja: ekkor vált a gazdasági jog területén lépten-nyomon felmerülő jogalkalmazási nehézségek közös megoldására szerveződött szakmai fórummá. A kötelező tagság rendszerének átalakulását követően zökkenőmentesen folytatódó, fokozottan szolgáltatás-központú, érdemi kamarai működés, a Magyar Kereskedelmi Kamara és intézményrendszere jövőjének perspektivikus alakulása garanciát jelent a szekció tevékenységének változatlan jövőbeli színvonalára is.

A tágabb és szűkebb értelemben vett szakmát foglalkoztató legizgalmasabb, legidőszerűbb kérdések konzultatív megvitatása - a szekció hagyományos, kiterjedt kapcsolatrendszerének, együttműködési megállapodásainak, nagyfokú szakmai hatékonyságának köszönhetően - az egyes jogterületek prominens képviselőinek megtisztelő közreműködése mellett, gyakori időszakonként sorra kerülő rendezvények keretében történik. A rendezvények tematikája a gazdasági jog csaknem teljes horizontját felöleli.

E működési forma jelentőségét nagyban növeli az a körülmény, hogy a jogszabályok mai dzsungelében, a gazdasági jog területén felmerülő egyre összetettebb kérdések világában hatványozott igény mutatkozik jogalkotók és jogalkalmazók, bírák és ügyvédek, illetve az eltérő jogterületeken dolgozó gazdasági jogi elméleti és gyakorlati szakemberek rendszeres, kötetlen formájú találkozási, kölcsönös tájékozódási és vélemény-ütköztetési alkalmai iránt. A rendezvényeken elhangzó előadásokat tartalmazó kiadványok tagjaink féltve őrzött gyakorlati munkaeszközeivé váltak. A 2020-as évtől kezdődően a szekció rendezvényei – a Magyar Jogász Egylettel történő együttműködésnek is köszönhetően – Képzési Eseménynek is minősülnek, így a részvétel az ügyvédi továbbképzési rendszerben felhasználható kreditpontok szerzésére is lehetőséget nyújt.

Tagjaink a tagdíj fejében meghívót kapnak a konzultációval egybekötött előadásokra és részesülnek a rendezvényekről készülő zártkörű kiadvány 1-1 példányában. A szekció fórumot nyújt tagjai szakmai indítványainak megvitatásához és a kamarai csatornákon keresztüli, a megfelelő irányban történő továbbításához. A tagok kérelmükre - a kamarai választottbírósági jogi könyvgyűjtemény anyagát is felhasználva - segítséget kapnak az egyes külföldi gazdasági jogrendszerekben, kereskedelmi szokványokban és ICC irányelvekben, ajánlásokban történő eligazodáshoz.

Minthogy a rendezvények anyaga magas színvonalon, teljes terjedelemben jelenik meg írott alakban is, a szekcióbeli részvétel azok részéről is lehetséges, akik számára - földrajzi vagy egyéb okok miatt - a budapesti üléseken való rendszeres megjelenés gondot okozna. Ezt a lehetőséget szélesíti tovább a 2020-as évtől kezdődően – eredetileg a járvány okozta kényszer következményeként – bevezetett, de a jövőben a járványtól független lehetőségként is fennmaradó online konferencia-részvételi forma megjelenése.

A Jogi Szekció elnöksége ezúton is felkínálja a tagság létesítésének, illetve 2023. évi megújításának lehetőségét, azzal, hogy a jelentkezéseket Dr. Balog Lajosné ügyvéd, szekció elnök címére (1395 Budapest, Pf. 406., e-mail cím: ponugy@ponugy.axelero.net, telefon: +36-309-499-168, +36-309-559-050, +36-1- 267-3457, +36-1-267-3458, fax: +36-1-267-3459) lehet eljuttatni, a jelentkező nevének, foglalkozásának, értesítési címének, és cégének, székhelyének (a tagdíjszámla címzettjének) feltüntetésével.

A jelentkezési ív letöltéséhez kattintson az alábbi dokumentumra.

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
Elkészült az MKIK Közgazdasági Igazgatóságának 2023/III. negyedéves Gazdasági Tájékoztatója.
Az alábbiakban található az aktuális online külgazdasági rendezvényeink listája. Várjuk a külpiacok iránt érdeklődő vállalkozások  jelentkezését!