AA

Vállalkozói regisztráció

 

Gazdálkodó szervezetek regisztrációja

https://mkik.hu/gazdalkodo-szervezetek-regisztracioja

2012. január 1-től a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

- a kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000 Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból)

- a Kamara köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

A gazdálkodó szervezetek regisztrációját a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

 

Építőipari kivitelező vállalkozások regisztrációja

https://mkik.hu/az-epitoipari-kivitelezo-vallalkozasok-regisztracioja

2010. január 31-e óta, aki üzletszerű gazdasági tevékenységként építőipari kivitelezési tevékenységet kíván folytatni (egyéni vállalkozó és társas vállalkozás egyaránt), köteles az erre irányuló szándékát a névjegyzéket vezető Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához bejelenteni.

A kivitelezői tevékenységüket megkezdő vállalkozások a kivitelezői tevékenység megkezdését követő, legkésőbb 5 munkanapon belül kötelesek a névjegyzékbe történő felvételüket az MKIK-nál kezdeményezni.

A gazdálkodó szervezetek területi kamarai regisztrációja nem pótolja az építőipari regisztrációs kötelezettséget!

 

Közlemény

Építőipari regisztrációjukat elektronikus ügyintézés keretében végezhetik el.

Kérjük kövessék figyelmesen a regisztráció főbb lépéseit, mert azok maradéktalan teljesülése esetén a regisztrációs szám kiadása kb. 2 munkanap. Az erről szóló bejegyző határozatot ezt követően, elektronikus tárhelyére (ügyfélkapura/cégkapura) küldjünk meg.

Ezzel egyidejűleg a papír alapú határozatok postai úton történő megküldése megszűnt.

Az építésügyi regisztrációval kapcsolatos személyes ügyfélfogadás – az MKIK székhelyén – megszűnt.

MKIK – Építésügyi Regisztrációs Iroda

 

X public.szechenyi.title