Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A koronavírus-járvány miatt bevezetett határátlépéssel kapcsolatos szabályok

2021. május 14.

A 203/2021. (IV. 29.) számú kormányrendelet alapján nem vonatkoznak többé az utazási korlátozások a védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárokra, valamint azokra sem, akik tartózkodási engedéllyel élnek Magyarországon. Mindez a magánjellegű utazásokra is vonatkozik.

Magyarországra azok jöhetnek, akik olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkeznek, ami a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal

A Magyarországra történő beutazásra egyéb esetekben a következő rendeletekben foglalt szabályok vonatkoznak:

 • 407/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
 • 408/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • 88/2021. (II.27.) Kormány rendelet - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 (VIII.30.) kormány rendelet módosításáról
 • 4/2021. (III.1.) KKM rendelete a járványügyi készültségi időszakban a gazdasági, illetve üzleti célú utazás körébe tartozó további államokról
 • 33/2020. (VIII.30.) BM rendelet  - A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A rendeletek teljes terjedelmükben a következő linken érhetők el: 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21031.pdf - 2021. február 27.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20195.pdf - 2020. augusztus. 30.

A tesztelésre, sport- és kulturális rendezvényekre, továbbá az üzleti célú utazásokra vonatkozó enyhítések 2020. szeptember 5-én léptek életbe.

A 422/2020. (IX. 4.) Kormányrendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról a linkre kattintva érhető el.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől hatályos 407/2020. kormányrendelet értelmében a kormány a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja. 

Általános rendelkezések az utazási korlátozásokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet értelmében az alábbiakat rendelte el a kormány:

 • a rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki,

 • a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik  a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, e) a  magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 • a rendelet hatálya nem terjed ki
  • a teherforgalomban történő határátlépésre
  • a külföldre utazásról szóló törvény szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
  • arra a személyre, aki a Magyarorszra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Magyar állampolgárok hazaérkezése

 • külföldről érkező magyar állampolgár és családtagja a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a fertőzés gyanúját állapítják meg, akkor az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 • ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az illető magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, ha ilyennel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

Külföldiek belépése Magyarországra

 • nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  kérelemre felmentést adhat.  A rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

 • a) bírósági, hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő, elegendő egy kérelmet benyújtani. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések 2021. február 27-től (408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet kiegészítése)

9/A.  § (1) A  magyar állampolgár Magyarországról történő gazdasági vagy üzleti célú kiutazást követően Magyarország területére – a  (2)  bekezdés szerinti kivétellel – a  magyar állampolgárok Magyarországra történő belépésének szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.

(2) Ha Magyarországról

a) az Európai Unió tagállamába,

b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba,

c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba,

d) európai uniós tagjelölt államba,

e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy

f) az  a)–e)  ponton kívüli a  külpolitikáért felelős miniszter által – a  határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben meghatározott államból történő kiutazás célja olyan gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét a  magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a  magyar állampolgár a  kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

A KKM 4/2021. (III.1.) rendelete és annak III.2-i módosítása alapján ezek az országok a következők: Amerikai Egyesült Államok, Kína, Oroszország, India, Indonézia, Izrael, Japán, Koreai Köztársaság, Törökország, Ukrajna, Szingapúr, Bahrein, Egyesült Arab Emírségek, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán.

(3) Ha a  magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a (2)  bekezdés szerinti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, a magyar állampolgárok hazaérkezése pontban leírtak szerint kell eljárni.

9/B. § (1) A nem magyar állampolgár gazdasági vagy üzleti célból Magyarország területére – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a külföldiek Magyarországra történő belépésének szabályai alcímben foglalt szabályok szerint léphet be.

(2) Ha 9/A. § (2) bekezdése szerinti államból a 9/A. § (2) bekezdése szerinti

a) állam állampolgára vagy

b) államban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult személy Magyarországra történő beutazása gazdasági vagy üzleti célú tevékenység, amelynek tényét az  a) vagy b)  pont szerinti személy Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet.

(3) Ha a nem magyar állampolgár Magyarországra történő belépése során a (2) bekezdés szerinti indok igazolásának hitelességével kapcsolatban kétség merül fel, a külföldiek Magyarországra történő belépésének szabályai szerint kell eljárni.

További hasznos információ: https://mtu.gov.hu/cikkek/igazolni-kell-az-uzleti-gazdasagi-beutazasi-celt-a-mentesseghez-1844

Ingázók

Szabadon léphetnek be az országba azok a magyar állampolgárok, akik 24 óránál nem hosszabb időre hagyták el az országot, és nem távolodtak el 30 kilométernél nagyobb távolságra a határtól.

Hasonlóképpen a szomszédos országok állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 órára és 30 kilométeres sávra léphetnek Magyarország területére.

https://www.origo.hu/jog/20200912-origo-jog-das-jogszerviz-hataratlepes-uj-szabalyok-jarvany.html

Kapcsolt vállalkozások utazói

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A fentieken túl a katonai konvojokra, a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sport- és kulturális eseményeken résztvevőkre vonatkozó rendelkezések is megtalálhatól az augusztus 30-i, illetve a szeptember 4-i Magyar Közlönyben. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200830/koronavirus-megjelent-az-utazasi-korlatozasokrol-szolo-rendelet-ime-a-reszletek-446570

Halaszthatatlan ügyek intézése esetére a külügyminisztérium 42 ország korábbi besorolását változtatta meg, és helyezte az I., vagyis az utazásra nem javasolt kategóriából a II., fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok közé. A szeptember 1-jén életbe lépett korábbi besorolás megváltoztatása szeptember 3-tól érvényes.

https://www.travelo.hu/hirek/20200904-covid19-koronavirus-besorolas-orszagok-halaszthatatlan.html

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitvatartása, forgalom típusa stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

Ausztria

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba (a legaktuálisabb információk mindig az osztrák külügyminisztérium honlapján - ITT):

Gyakori kérdések és válaszok a beutazás egyes részletkérdései tekintetében (A beutazók melyik kategóriájába tartozom?) ITT

Oltás megtörténte vagy a korábbi megbetegedés az alábbi feltételek teljesítése alól nem mentesít.

Általános beutazási szabályok

Be lehet utazni az országba Magyarországról, EU/EGT országokból, Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marino-ból, a Vatikánból és a beutazási rendelet (Einreiseverordnung) „A” mellékletében szereplő országokból. Az „A” mellékletben szereplő országok 2021. április 01- től: Ausztrália, Dél-Korea, Izland,  Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

Nem lehet beutazni az országba általánosságban a fent nem felsorolt országokból.

Tranzitálás

Tranzitálni minden országból lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási (és repülőút esetében a légitársaság szállítási) feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél és a beszállásnál ellenőrzik.

Tesztelés

A kiindulási országtól és a beutazás céljától függően szükség van tesztre a következő esetekben:

A beutazási rendelet „A” mellékletében NEM szereplő országokból beutazóknak, így a Magyarországról beutazóknak is, ha nem tartoznak valamely kivétel alá.

Általános szabály módosítása 2021. március 11-től: beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR  vagy az azt megelőző 48 órában készült negatív antigén tesztről szóló orvosi igazolás (vagy német vagy angol nyelvű teszteredmény). Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, úgy ezt 24 órán belül pótolni kell. A belépés után minden személynek (magyar állampolgároknak is) kötelezően 10 napos karanténba kell vonulnia, melyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. A beutazás napja a 0. nap.

Ingázókra vonatkozó eltérő rendelkezések

Február 10-től a munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy családlátogatási célból ingázók esetében is bevezették a kötelező Covid-19 tesztelést, valamint a regisztrációt.

Április 1-től érvényes rendelkezések:

Ha az ingázók nem magas fertőzöttségi mutatóval rendelkező EU/EGT országokból, valamint Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marino-ból, a Vatikánból utaznak be, a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb órára és percre pontosan 7 napban készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. A beutazóknak tudniuk kell igazolni azt, hogy a belépést megelőző 10 napban a felsorolt országokban tartózkodtak.

Ha az ingázók a lentebb felsorolt magas fertőzöttségi mutatóval rendelkező országokból vagy más nem felsorolt országokból utaznak be, a mindenkori belépés időpontját megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. Ezek az országok: Bulgária, Észtország, Franciaország, Olaszország, Málta, Lengyelország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Csehország, Magyarország, Ciprus. 

Az ingázók teszt hiányában a beutazástól számított 24 órán belül kötelesek a tesztet pótolni, mely időszak alatt azonban nem kell karanténba vonulniuk. A tesztek költségét a beutazók viselik.  Az ingázóknak 28 naponta kell regisztrálniuk, illetve abban az esetben, ha a megadott adataikban változás történik.  

Üzleti célú beutazás feltétele

72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy 48 óránál nem régebbi, negatív antigén  tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be, regisztráció mellett. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.) Az üzleti célt a megfelelő dokumentummal (pl. meghívólevél tárgyalásra) igazolni szükséges.

Bizonyos beutazó kategóriákra vonatkozó eltérő rendelkezések

72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy 48 óránál nem régebbi negatív antigén tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be az alábbi körbe tartozó személyek. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.):

 • A humanitárius küldetést ellátók,
 • munkavégzési/szakmai célból beutazók, akik nem rendszeres ingázók (Pl. 24 órás ápolók és gondozók, üzleti tárgyalásra beutazók, szezonális munkavállalók.)
 • az egészségügyi ellátás céljából beutazó személy kísérője,
 • a halaszthatatlan hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésnek való megfelelés),
 • kiváltságokra és mentességekre jogosító, osztrák hatóság által kiállított legitimációs kártyával rendelkező külföldi állampolgárok

Nem kell teszt a következő esetekben

2021. április 1- től a következő országokból beutazóknak: Ausztrália, Dél-Korea, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

A nem egyedül utazó, 10 év alatti gyermekekkel szemben nem áll fenn tesztelési kötelezettség, a karantént a velük együtt beutazott felnőttel együtt fejezhetik be.

Egészségügyi ellátás céljából korlátozás nélkül beutazhatnak az osztrák állampolgárok, továbbá mindazok, akik kötelező egészségbiztosítással rendelkeznek Ausztriában és azok is, akiket orvosi okokból egy meghatározott osztrák egészségügyi intézményben kell kezelni. A belépéskor be kell mutatni a halaszthatatlan orvosi kezelésről szóló igazolást (német vagy angol nyelven). Az ugyan ilyen céllal külföldre utazók pedig ugyanezen feltételek mentén térhetnek haza. 

Az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók korlátozás nélkül léphetnek be (pl. súlyos betegség, haláleset, temetés, születés, ápolás/segítségnyújtás sürgős esetekben). A tervezhető családi okból (pl.születésnap, esküvő, keresztelő) történő beutazás azonban csak korlátozás mellett lehetséges!

További korlátozás nélküli beutazások: az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, tranzit a feltétlenül szükséges megállással, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Tesztelési lehetőségek:

A nem német vagy angol nyelvű teszt eredményéről orvosi igazolás benyújtása szükséges, melynek formanyomtatványa letölthető német és angol nyelven.

Regisztráció

Néhány kivétellel minden beutazás esetén szükséges a regisztráció. A regisztrációra EZEN a linken van lehetőség, angol és német nyelven, legkorábban a beutazást megelőző 72 órán belül.

Nem szükséges regisztráció az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók, illetve a fent részletezett további korlátozás nélküli beutazások, pl. tranzit esetén.

Karanténkötelezettség

A beutazó kategóriájától/céljától függően van.

Nincs:

 • Ingázók
 • Bizonyos beutazó kategóriák a fent részletezett esetekben
 • 2021. április 1- től a következő országokból beutazóknak: Ausztrália, Dél-Korea, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán
 • Egészségügyi ellátás céljából beutazók
 • Az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók
 • A fent részletezett további korlátozás nélküli beutazások, pl. tranzit esetén

Van:

A fel nem sorolt beutazók esetében.

A karantén eltöltésének helyszínét az utazó a saját költségén kell, hogy biztosítsa. Amennyiben a beutazása karanténkötelezettség alá esik, de a karantén eltöltésére megfelelő helyszín meglétét nem tudja igazolni, a beutazását megtagadják.

Esetleges kivételek

A csak szükséges megállással történő folyamatos tranzit minden országból, tehát osztrák repülőtéren landolva és oda igyekezve is lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási és a repülőtársaság szállítási feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél vagy a beszállásnál ellenőrzik. A szabad tranzitálás nem vonatkozik az utast a repülőtérre szállító családtagra, így javasoljuk vonat, busz, taxi, kisbuszos szolgálatás igénybevételét.

További korlátozás nélküli beutazások

az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, halaszthatatlan családi okból, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Kiutazás az országból

Az Ausztriából történő kiutazáshoz, illetve az Ausztrián keresztül történő tranzitáláshoz szükséges, hogy az utas a kiutazás célországa beutazási feltételeinek eleget tegyen.

https://www.kisalfold.hu/kozelet/helyi-kozelet/ejfeltol-lep-hatalyba-az-ausztriaba-ingazok-gyakoribb-tesztkotelezettsege-10812898/

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria

https://www.advantageaustria.org/hu/news/Koronav-rus_helyzet_Magyarorsz-gon.hu.html

Horvátország

2021. május 6-tól Magyarország állampolgárai - a két országban hatályos járványügyi és rendészeti szabályokra is figyelemmel - korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Horvátországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. Az oltottságot igazoló, érvényes védettségi igazolvány tulajdonosa Horvátország területén ugyanolyan jogokat, kiváltságot élvez, s ugyanazon szolgáltatások igénybevételére jogosult, mint a horvát védettségi igazolvány birtokosai. 

A Horvátországba történő beutazás magyar védettségi igazolvánnyal a következő módon lehetséges:

A beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap. (A 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek a fent előírt védettségi dokumentációval. Ez azt jelenti, hogy a 7-18 év közötti – az előzőekben említett oltással nem rendelkező – fiatalkorúak beutazása főszabályként teszttel lehetséges.) 

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok az alábbiak:

Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem tartoznak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) besorolása szerinti „zöld” (járványügyi szempontból biztonságos) kategóriába. Jelenleg Magyarország nem tartozik a zöld kategóriába.

Teszt

Horvátország április 1-jétől módosít határátlépési feltételein és felmenti a karanténkötelezettség alól azokat, akik rendelkeznek oltási bizonyítvánnyal vagy voltak már fertőzöttek. 

Határátlépésekor a beutazó magyar állampolgár három módon tehet eleget tesztelési kötelezettségének:

1. A mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) vagy az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával. (Az elfogadott antigén-tesztek listája az itt belinkelt dokumentum 4. oldalán található https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf. A szerológiai teszteket a határtálépésnél a horvát hatóságok NEM fogadják el.) Az antigén-alapú tesztet a horvát hatóságok a teszt kiállítását követő 10 napig fogadják el érvényesnek - ennél hosszabb horvátországi tartózkodás esetén a tesztet (az eredmény kiállítását követő) 10. napig meg kell ismételni. 

2. Van lehetőség a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban elvégezni, ez esetben a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni   (A horvátországi tesztközpontok listája) A házi karantén pontos címéről, amely lehet apartman, hotel vagy magánház is, a beutazó személy a határon nyilatkozik vagy azt az utazást megelőzően https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül rögzíti. 

3. A tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen való átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően  igazoló orvosi igazolással.

Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn. (a továbbiakban: beutazási korlátozások).

Az oltási igazolások felmutatása szintén mentesít a tesztelési- és karantén-kötelezettség alól. 

A 7 év alatti kiskorúak mentesülnek a tesztelési kötelezettség alól, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek az előírt negatív (PCR, antigén gyorsteszt) eredménnyel vagy a betegségen való átesettséget igazoló dokumentummal. Ez a mentesség jelenleg nem illeti meg a 7-18. év közötti korosztályt.    

Külön szabályok vonatkoznak a különös járványügyi intézkedés alá eső országokból érkezőkre. Az érintett országok listája megtalálható a Horvát Közegészségügyi Intézet honlapján. Ezek alapján, ha magyar állampolgár a fenti lista valamelyik országából érkezik Horvátországba, a belépéskor minden esetben 

 • a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt eredménnyel kell rendelkeznie, amely mellett 
 • 14 napos karanténkötelezettség áll fent. (Amennyiben a karantén 7. napját követően Horvátországban PCR tesztet végeztetnek, negatív eredmény mellett a karanténkötelezettség feloldható.) 

Kivételek

A fenti kötelezettség alól mentesül az esetleges kivételek pontban foglalt személyek köre.

Regisztráció

A határon minden esetben nyilatkozni kell a Horvátországban tervezett tartózkodás időtartamáról, annak helyszínéről, valamint többnapos tartózkodás esetén a szállás pontos címéről.

A torlódás elkerülése, s a várakozási idő csökkentése érdekében javasolt az adatokat a beutazást megelőzően feltölteni a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető.

 • Kivételek: A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.

Karanténkötelezettség

A tesztelés pontban leírtak szerint alkalmazandó. Amennyiben a határátlépést követően Horvátországban elvégzik a PCR tesztet, úgy elegendő a teszt eredményének megérkezéséig (általánosan 48 óra) a házi karanténban tartózkodni. A teszt negatív eredményéről szóló igazolást a határon kapott útmutatásoknak megfelelően kell továbbítani a hatóságok részére.

Üzleti célú beutazás feltétele

A magyar állampolgárok mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól, ha halaszthatatlan üzleti okból érkeznek Horvátországba, s azt a határon hitelt érdemlően tudják igazolni (pl. üzleti meghívó levéllel). Ingatlantulajdoni lap nem elegendő az üzleti célú beutazás igazolásához.

Esetleges kivételek

Az alábbi személyi körök, illetve okokból beutazók mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól:

 • diplomaták, nemzetközi szervezetek tagjai,
 • a nyomós családi okból beutazók,
 • a fenti okra hivatkozással mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól a temetésre érkező személyek, akik a határon kötelesek igazolni a beutazásuk célját (pl.gyászhír bemutatásával),
 • halaszthatatlan üzleti célból utazók,
 • a halaszthatatlan gyógykezelésre érkezők,
 • a közlekedési személyzet tagjai, beleértve a tehergépjárművek vezetőit,
 • humanitárius okból, a földrengés által sújtott területek megsegítése céljából érkezők, valamint
 • az egészségügyi dolgozók, a tanulók, a napi ingázók, a kiküldött munkavállalók, a Horvátország területén tranzitáló utasok, amennyiben Horvátországot a belépéstől számított legkésőbb 12 órán belül elhagyják,
 • az árufuvarozási feladatokat ellátók szintén a mentességet élvező kategóriába tartoznak, a fuvarművelet tranzitálásnak számít.

A horvátországi belépéskor nem élveznek mentességet a taxi sofőrök, akikre vonatkoznak a karantén-szabályok. Ha az utazás nem tartozik az előbb felsorolt kivételek közé a horvát szabályok nem tesznek különbséget a tartózkodás időtartamát illetően, ami azt jelenti, hogy pár napos magánjellegű látogatások (pl. családtagok meglátogatása) esetén is be kell tartani a karantén- és tesztelési szabályokat.  

Minden fent említett esetben szükséges a határon hitelt érdemlően igazolni a beutazás célját, amely alapján a magyar állampolgárok kérik a beutazási korlátozások alóli mentességet. A belépéskor a bemutatott igazolás alapján a horvát határrendőr döntési jogkörébe tartozik, hogy azt elfogadja-e a fenti mentességi okok valamelyikének igazolásaként és beengedi az utast teszt felmutatása, illetve karanténkötelezettség nélkül.

A különös járványügyi intézkedés alá eső országokból érkező magyar állampolgárokra külön előírások vonatkoznak a teszt és karanténkötelezettség pontokban leírtak szerint, esetükben nincs mód a beutazási korlátozások alóli mentességre.

Sok esetben a légitársaságok, egyéb személyszállítást szervező cégek is hozhatnak rendelkezéseket, szabályokat, melyek akár szigorúbbak is lehetnek az állami szervek által előírt beutazás feltételeinél. A beutazási jogosultságot igazoló dokumentumokat javasolt maguknál tartani és szükség esetén a horvát hatóságok részére bemutatni.

Kiutazás az országból

Külön korlátozás nincs, de a horvát hatóságok a járványügyi helyzet miatt a tervezett utazások elhalasztását javasolják.

Változás április 1-től: https://karpathir.com/2021/03/28/horvatorszagban-is-kivalthato-lesz-a-karantenkotelezettseg-oltasi-bizonyitvannyal/

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz

Románia

Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt. Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2. pontban felsorolt országokat a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek közé sorolja, ha az utazás az alábbi célok valamelyike miatt halaszthatatlan:

 • bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási cselekményen történő részvétel,
 • halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,
 • egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése,
 • fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,
 • halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Teszt

Tesztkötelezettség van, Magyarország jelenleg része a „sárga zónának”

Az érvényes zóna besorolást hetente felülvizsgálják, majd az eredményt változás esetén közzéteszik. A sárga zóna országai itt találhatók.

A magas járványügyi veszélyt jelentő országokból („sárga zónából”) Romániába érkező személyek - állampolgárságra való tekintet nélkül - az országba való belépéskor kötelesek bemutatni egy legfeljebb 72 órán belül készült negatív SARS-CoV-2 RT-PCR teszt igazolást.

Kivételek:

 • a 3 éves vagy ennél kisebb gyermekek;
 • azok a személyek, akik már megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni második oltást is és akik esetében a Romániában való beutazáskor vagy a direkt kontaktus pillanatában már legalább 10 nap telt el a második oltástól. Az oltás meglétét, beleértve a második oltás dátumát az eljárást elvégző egészségügyi intézmény igazolása tartalmazza;
 • a SARS-CoV-2 fertőzésen átesett személyek, akik igazolásként orvosi dokumentumot tudnak felmutatni, hogy ez az országba való beutazást megelőző 90 napban történt, (pozitív RT-PCR teszt a tesztelés időpontjával, orvosi kibocsátólevél vagy az országba való beutazás előtt legfeljebb 14 nappal végzett IgG antitest létét igazoló teszt), vagy a Corona-forms adatbázis ellenőrzése alapján igazolható, hogy legalább 14 nap telt el a megbetegedés időpontja és az országba való beutazás között.
 • a 2,4 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű teherautók vezetői;
 • a vezetőüléssel együtt 9 férőhelyet meghaladó személyszállító járművek vezetői;
 • az előző két pontban felsorolt autóvezetők, akik munkavégzési céllal utaznak a lakóhelyül szolgáló országból egy másik EU tagországba vagy onnan haza, függetlenül attól, hogy az utazás saját járművel vagy magánúton történik;
 • a repülőgépek személyzete;
 • a diplomáciai kirendeltségek, konzuli hivatalok és más, Bukarestben elismert diplomáciai képviseletek diplomata útlevéllel rendelkező tagjai, a diplomáciai személyzet tagjai, valamint Románia Diplomata és Konzuli Testületének diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkező tagjai, valamint ezek családtagjai;
 • a Magyarország, Bulgária, Szerbia, Ukrajna és Moldovai Köztársaság területéről Romániába lépő határmenti ingázó munkavállalók, valamint azok a román állampolgárok, akik a fent említett országok gazdasági szereplőinek alkalmazottai, akik a határátlépéskor szerződéssel bizonyítják a szóban forgó gazdasági szereplőkkel való munkaviszonyukat.

Regisztrációs kötelezettség nincs.

Oltás/védettségi igazolvány

A magyar „védettségi igazolványt” a hatóságok nem fogadják el.

Oltási kötelezettség nincs. 

Az oltás tényét az eljárást elvégző egészségügyi intézmény igazolása tartalmazza. Az adatokat az igazoláson román, vagy angol nyelven is fel kell tüntetni. Ennek hiányában hivatalos fordítást is be kell mutatni. A második dózis beadását követő 10. naptól a beoltott személy mentesül a teszt- és karanténkötelezettség alól.

A beoltott személlyel utazó, oltást nem kapott gyermekekre vonatkozóan nincs külön szabályozás, ezért az általános szabályok alapján kell tesztet bemutatniuk, illetve kerülnek karanténba.

Karanténkötelezettség

14 napos karanténba kell vonulniuk a járványügyi szempontból kockázatosnak minősített „sárga zónából” érkezetteknek. (A teszt felmutatói részére csak 10 napra rendelnek el karantént). Magyarország jelenleg része a „sárga zónának”

Kivételek a fent leírt kivételes esetek.

Üzleti célú beutazásra nincs külön általános kivétel.

Nem vonulnak karanténba azok a tünetmentes személyek:

 • akik közvetlenül érkezés előtt legalább 14 napot töltöttek el „sárga zónán” kívüli területen
 • a teherforgalomban belépő, 2,4t feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek vezetői [UK]*
 • a 9 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító járművek vezetői [UK]*
 • repülőgép, vonat és hajó személyzete 
 • határmenti ingázók, valamint a szomszédos országok gazdasági szereplőinek román állampolgárságú alkalmazottai
 • román gazdasági szereplők kiküldetésben dolgozó alkalmazottai
 • romániai leányvállalattal, vagy képviseleti irodával rendelkező külföldi cégek képviselői
 • egészségügyi, tudományos, gazdasági területen működtetett berendezések és eszközök üzembehelyezését, karbantartását, szervizelését végzők
 • a diplomáciai vagy konzuli személyzet, a nemzetközi szervezetek személyzete [UK]*
 • román állampolgár, vagy tanulmányi / vizsga céllal belépő külföldi tanulók, hallgatók (kiskorúak esetén kísérőik is)
 • Romániában rendezett sportversenyeken résztvevő nemzetközi delegációk tagjai
 • az EU-tagállamokban a szociális segítségnyújtás területén munkaszerződés alapján dolgozók
 • forgatócsoportok, amelyek Románia területén szerződés alapján végeznek szakmai tevékenységet, ha belépéskor rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel
 • átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják Románia területét [UK]*
 • román gazdasági szereplők alkalmazottai / képviselői, akik szerződések / kereskedelmi megállapodások megkötése / aláírása céljából utaztak, ha belépéskor rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel, valamint igazolják a tárgyalásokon való részvételt.
 • akik 72 óránál rövidebb időre utaznak be és rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel.
 • akik a beutazást megelőző 14-90 napos időintervallumon belül igazolt fertőzöttek voltak (átestek a betegségen) [UK]*, valamint akik ilyen személlyel igazoltan kapcsolatban álltak.
 • A karantént a 10. napon elhagyhatják azok a tünetmentes személyek, akiknek a 8. napon elvégzett PCR tesztjük eredménye negatív.
 • akik igazoltan megkapták a koronavírus elleni oltás második dózisát, és annak időpontjától eltelt legalább 10 nap.

Különleges esetekben (születéssel, házasságkötéssel vagy elhalálozással kapcsolatos családi eseményeken való részvétel, halaszthatatlan orvosi beavatkozás/kezelés, az ország elhagyása stb.) igazoló okiratokkal alátámasztott egyéni kérelemre, a megyei Közegészségügyi Igazgatóság személyre szóló határozatával sor kerülhet a karantén ideiglenes felfüggesztésére.

Kiutazás az országból

Valamennyi nyitott határátkelőhelyen.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

Változás 2021. február 12-től: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210212/romaniaban-ismet-karantenoljak-a-magyarorszagrol-erkezoket-469538

Szerbia

Azok a magyar állampolgárok, akik Magyarországon már felvették a koronavírus elleni oltás mindkét dózisát (Astra Zeneca esetén az első oltást), és rendelkeznek az oltás tényét igazoló védettségi igazolvánnyal, bárhonnan beutazhatnak Szerbiába, korlátozások nélkül.

A magyar védettségi igazolványt – ezzel együtt valamennyi Magyarországon engedélyezett oltóanyagot – elfogadják Szerbiában.

Azok a magyar állampolgárok, akik védettségi igazolványt a koronavírusból történő igazolt felgyógyulást követően kaptak, kizárólag Magyarországról utazhatnak be PCR-teszt nélkül (tehát nem bárhonnan!).

A szerb szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is. 

Általánosságban, más országokból beutazóknak kell PCR teszt: külföldi kizárólag a kiindulási ország (vagy ahonnan belép Szerbiába) referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt birtokában utazhat be Szerbiába. 

Ha 48 órás időkorlát a külföldi önhibáján kívüli okból nem tartható (pl. repülőgép késése miatt), akkor 72 óránál nem régebbi teszttel is engedélyezett a beutazás. Az Egyesült Államokból érkezők 48 óránál nem régebbi antigén FIA gyorsteszt birtokában is beléphetnek.

2021. április 29. 23 órától a magyar védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek korlátozás nélkül térhetnek haza Magyarországra. Továbbá Magyarország, Szerbia és Montenegró által kiállított védettségi igazolványokkal kölcsönösen korlátozás nélkül lehet egymás területére beutazni, ha az általános beutazási feltételeknek az utazók egyébként megfeleltek.

Járványügyi beutazási korlátozások alkalmazása nélkül, további egy személy kíséretében beléphetnek Magyarország területére azok a Szerbiából érkező vizsgázók, akik érettségi vizsgát kívánnak tenni valamelyik magyarországi oktatási intézményben. A vizsgázóknak jogukban áll május 2. és 26. között, továbbá június 2. és 26. között bármelyik határátkelőn átlépni, amennyiben az érettségi vizsgán történő részvételt a vizsgát szervező intézmény névre szóló vizsgabehívó levelével igazolja.

Tesztkötelezettség

A Magyarországról, Albániából, Boszniából, Bulgáriából, Észak-Macedóniából és Montenegróból beutazóknak nincs tesztkötelezettség, amennyiben állampolgárságuk szerinti országból lépnek be Szerbiába. (Azok a magyar állampolgárok, akik a fent leírtak szerint oltás révén szereztek védettséget, bárhonnan beutazhatnak Szerbiába tesztkötelezettség nélkül.) Általánosságban, más országokból beutazóknak igen: külföldi kizárólag a kiindulási ország (vagy ahonnan belép Szerbiába) referencialaboratóriumában elvégzett, 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt birtokában utazhat be Szerbiába. Ha 48 órás időkorlát a külföldi önhibáján kívüli okból nem tartható (pl. repülőgép késése miatt), akkor 72 óránál nem régebbi teszttel is engedélyezett a beutazás. Az Egyesült Államokból érkezők 48 óránál nem régebbi antigén FIA gyorsteszt birtokában is beléphetnek. Kivételek az f) pont alatt.

Regisztrációs kötelezettség: nincs.

Oltás: nem kötelező

Karanténkötelezettség

A Magyarországról, Albániából, Boszniából, Bulgáriából, Észak-Macedóniából és Montenegróból érkezőknek nincs. Általánosságban, más külföldieknek sincs, mivel a külföldi PCR teszt nélkül be sem léphet. Ugyanakkor a Szerbiában tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi – kivéve a magyar, albán, boszniai, bolgár, észak-macedón és montenegrói állampolgárokat -  beléphet teszt nélkül, de ez esetben 10 napos karantént kell letöltenie a lakhelyén. Ez kiváltható 1 db Szerbiában elvégzett PCR teszttel.

Üzleti célú beutazás feltétele

Mivel a fentiek szerint a magyar állampolgárok PCR teszt nélkül beutazhatnak Szerbiába, az üzleti célból érkezőkre nem kell alkalmazni az alábbi speciális szabályt: akik üzleti okból érkeznek Szerbiába, előzetesen megszerzett negatív PCR teszt nélkül is beléphetnek az ország területére. Ezen szándékukról előzetesen tájékoztatniuk kell a Szerb Kereskedelmi és Iparkamarát. Az írásbeli kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb 24 órával a határátlépés várható ideje előtt a Kamara továbbítja a határrendészet részére annak érdekében, hogy az érintettek ezen könnyítéssel átléphessék a határt. Az országba való belépéskor ezeket a személyeket egy kijelölt szerb referencialaboratóriumban tesztelik, az eredményt pedig az érintettek benyújtják a kamarának. Amennyiben a teszt negatív eredménnyel zárul, úgy folytathatják a tervezett tevékenységüket. Amennyiben nem készül 24 órán belül teszt, vagy az pozitív eredményű, a Kamara haladéktalanul tájékoztatja az illetékes szerb közegészségügyi hivatalt.

Kivételek 

A fent említett országból érkezőkön túl nem szükséges PCR teszt az alábbi személyeknek:

 • annak, aki legfeljebb 12 órán belül átutazik Szerbián, ide értve a szerbiai nemzetközi repülőtérre/repülőtérről való tranzitálást is;* 
 • légi jármű személyzetének, amennyiben a végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;
 • a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetek Szerbiába akkreditált alkalmazottainak és családtagjaiknak, akik diplomata igazolvánnyal, illetve a Külügyminisztérium és a Kormány Főtitkársága által kiállított személyazonosító okmányokkal rendelkeznek; 
 • 12. életévét be nem töltött kiskorúnak, ha szülője, gyámja vagy kísérője negatív PCR teszttel rendelkezik;
 • külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjainak, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;
 • annak a külföldi állampolgárnak, aki ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik a Szerb Köztársaságban. Az ilyen személy beléphet teszt nélkül, de ez esetben 10 napos házi karantént szabnak ki, ami alól mentesülhet egy Szerbiában elvégzett negatív PCR teszt felmutatásával;
 • annak a külföldi állampolgárnak, aki nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végez a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül (tehergépjárművek vezetői, teherszállító hajók és vasúti járművek személyzete);
 • a diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személynek;
 • viszonosság esetén a határ menti térségekből érkező szomszédos ország állampolgárának, aki mezőgazdasági munkát végez és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkezik a Szerb Köztársaság területén. (Aki mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépi az államhatárt, köteles a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);
 • viszonosság esetén a határ menti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos ország állampolgárának, akinek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója a foglakoztatását igazoló dokumentumot állított ki;
 • annak, aki rendelkezik a Szerb Köztársaság közegészségügyi intézménye által a COVID-19 elleni teljes oltásról szóló igazolással.

* Az Air Serbia légitársaság tájékoztatása szerint a Belgrádba történő repülésnél igazolni kell, hogy a transzfer, tehát Szerbia elhagyása valóban megvalósul 12 órán belül. Pl.: transzfer buszjegy bemutatásával, autóbérlés vagy taxi bérlés igazolásával, stb. Magánautóval – pl. egy rokon, barát segítségével – történő továbbutazás nem igazolja a transzfert, így a repülő utasának PCR teszttel kell rendelkeznie.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Belépés Magyarországra érettségizőknek: https://index.hu/kulfold/2021/04/21/brazilia-kuzd-a-jarvannyal-de-mar-a-jovo-evi-oltasra-keszul/szerbiabol-korlatozasok-nelkul-utazhatnak-be-magyarorszagra-az-erettsegizo-diakok/

Szlovákia

Szlovákiába karantén és a karantén alatti tesztelési kötelezettség mellett lehet beutazni.

Teszt

Belépéskor nem kell teszt, de a kötelező karantén 8. napján kell: mindenkire, aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza 14 napos házi vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR teszttel. A tesztkötelezettség a kötelező karantén 8. napján lép fel.

Negatív teszttel igénybevehető kivétel (pl.: ingázás)

Bizonyos csoportok, mint például az ingázók, vagy a szomszédos államokban tanulmányaikat folytató személyek esetében a határon történő ingázáshoz szükséges 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR teszt bemutatása. Részeletes tájékoztatást a kivételekkel foglalkozó pontban találnak.

Teszt nélküli kivételek

árufuvarozók, tranzitálók, Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek, a lent felsorolt kivételek

Regisztráció

Minden belépő személynek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon (az EU tranzitálók, árufuvarozók, ingázók esetén kivételével) a https://korona.gov.sk/hu/ehranica/ oldalon és házi, vagy intézményi (amennyiben nem rendelkezik Szlovákiában lakcímmel) karanténba kell vonulnia, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel. A rendőrség felszólítására a regisztrációt egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal)

A karantén helyét emellett telefonon vagy elektronikus úton azonnal be kell jelenteni az egészségügyi szolgáltatónak, ha pedig olyan személyről van szó, akinek Szlovákiában nincs egészségügyi szolgáltatója, a tartózkodási helye szerinti illetékes megyei orvosnál.

A légiúton érkező személyeknek egy további elektronikus formanyomtatványt is ki kell tölteniük, amely elérhető itt. A nyomtatvány egy esetleges fertőzés esetén az utasok felkutatásának elősegítését szolgálja.

Oltás - oltási kötelezettség: Nincs

Minden, Szlovákia területére belépő személynek (a feltüntetett kivételekkel), beleértve azon személyeket is, akiket a COVID-19 megbetegedés ellen beoltottak (akár ismétlő oltással is), 14 napos karantén-kötelezettségnek kell eleget tenniük, ugyanakkor a karantén alól bizonyos könnyítéseket szabtak meg.  

Azok, akik hiteles igazolással tudják igazolni, hogy:

 1. mRNS típusú (pl.: Pfizer,  Moderna)  oltás 2. adagját is megkapták, és az oltástól eltelt több mint 14 nap,
 2. vektor alapú (pl.: AstraZeneca) oltás 1. adagját megkapták, és az oltástól több mint 4 hét telt el,
 3. a COVID-19 betegség leküzdésétől számított 180 napon belül megkapták az oltás (mRNS vagy vektor alapú) 1. adagját, amelytől legalább 14 nap eltelt,
 4. 180 napon belül átestek a COVID-19 betegségen, és erről rendelkeznek a rendelet 3. melléklete szerint kiállított igazolással,

a szlovák határt átléphetik egy 48 óránál nem régebbi negatív antigén, vagy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt birtokában. Ugyanakkor a felsorolt csoportokba tartozó személyekre ugyanúgy vonatkozik a regisztrációs kötelezettség, és a határátlépést követő 14 napos karanténkötelezettség, azonban a karantén akár már az első napon is véget érhet egy saját költségre elvégeztetett RT-PCR teszt negatív eredményével. Abban az estben, ha az említett azonnali tesztelésre nem kerül sor, úgy a karanténkötelezettség pontban leírt általános eljárás vonatkozik a beoltott személyekre is.  

A leírtak értelmében, tehát a beoltottság nem mentesít a Szlovákiába történő belépést követő regisztrációs és 14 napos karanténkötelezettség alól, ill. a Magyarországon kiállított oltási vagy védettségi igazolványt (plasztik kártya) a szlovák hatóságok jelenleg nem fogadják el mint olyan igazolást, amely mentesít az előírt kötelezettségek betartása alól.

Karanténkötelezettség

A karantén a beutazást követően a karanténkötelezett személlyel egy háztartásban élő személyekre is vonatkozik.

A karanténkötelezettség szabályai eltérőek, attól függően, hogy az ideérkező személyek az elmúlt 14 napban mely országokban jártak (tehát attól függetlenül, hogy Magyarország területéről lépnek be Szlovákiába, a belépést megelőző 14 napos tartózkodásuk mérvadó):

Azok a személyek, akik az elmúlt 14 napban kizárólag Európai Uniós tagállamban, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területén jártak 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba kerülnek, amely addig tart:

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • tünetmentesség esetén (teszt hiányában) a 14. nap végéig,
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

Azok a személyek, akik a határátlépést megelőző 14 napban az Európai Unión kívüli vagy a felsorolt országokon kívül, harmadik országban jártak szintén házi karanténba vagy karantén intézménybe kerülnek mindaddig,

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

A COVID–19 PCR teszt minden esetben legkorábban a karantén 8. napján végeztethető el, (a 10 évesnél fiatalabb gyermek esetében COVID szűrésre akkor kerül sor, ha ezt a körzeti orvos vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal elrendeli).

Üzleti célú beutazás feltétele

Szlovákiába történő belépésnél az üzleti célú út nem jelent kivételt a szlovák oldalon. Az üzleti cél igazolásának a Magyarországra történő visszatéréskor, a magyar oldalon van jelentősége. (A karanténköteles belépést követő munkavégzés előírásai a g) pontban „Egyéb munkavállalási kivételek és szabályok” részben találhatók.)

Amennyiben a szlovákiai kritikus infrastruktúrához tartozó energetikai és ipari ágazatban kialakult válság/krízis helyzet elhárítása szükséges KIZÁRÓLAG SZAKÉRTŐK, SZAKEMBEREK és TECHNIKAI ALKLAMAZOTTAK beutazása lehetséges, amely a SZLOVÁK GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ KÖTÖTT. Ebből adódóan már csak ilyen esetben lehet egyszeri beutazási engedélyért a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumához  fordulni, a korábbi általános munkavégzést lehetővé tevő minisztériumi engedély MEGSZŰNT a fent leírtak szerinti esetben (kritikus infrastruktúra) kitöltött, aláírt kérelmet PDF formátumban, illetve aláírás nélkül Word formátumban is a minisztérium koronavynimky@mhsr.sk e-mail címére kell megküldeni, további dokumentumok csatolása nem szükséges. A kérelem feldolgozása több napot vesz igénybe, így üzleti célú beutazásuk tervezésénél ezt vegyék figyelembe.  

Felhívjük továbbá a figyelmet, hogy az engedélyezésen kívül a belépés további feltétele egy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt megléte. 

További információt a szlovák Gazdasági Minisztérium weboldalán találnak a linken.

A kérelem a minisztérium weboldalán a „Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR - formulár na stiahnutie” megnevezésre kattintva tölthető le Word formátumban.

Kivételek

A karanténkötelezettség alóli kivételeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának legfrissebb rendelete határozza meg, az alábbiakban feltüntetettek szerint. (A rendelet szövege elérhető szlovákul az alábbi linken, valamint angolul az alábbi linken.) A szlovákiai járványügyi szabályok angolul a szlovák külügyminisztérium alábbi, angol nyelvű honlapján is elérhetők.

Az utazáshoz szükséges, illetve mentességüket igazoló dokumentumokat tartsák maguknál, lehetőség szerint papíralapú formában is, ill. szlovák nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben nem áll módjukban azt szlovák nyelven bemutatni, minden eseteben szerezzenek be egy angol vagy német nyelvű változatot.

Kivételt képeznek:

 • Foglalkozásuk alapján: teherjárművek és autóbuszok vezetői, személyzete, pilóták, repülőgép és hajó személyzete, mozdonyvezetők, jegykezelők, vasúti közlekedést kiszolgáló személyzet tagjai, amennyiben hivatalból lépik át a határt, ill. teherjárművek és autóbuszok vezetői, repülőgépek személyzete, akik repatriált személyeket szállítanak Szlovákiába.
 • Betegeket, transzplantációra szerveket, vért, vérkészítményeket szállító gépkocsivezetők és egészségügyi személyzet.
 • Temetkezési szolgáltatók alkalmazottai nemzetközi szállításkor.
 • A Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek.

Tranzitálási célú kivételek:

Nem szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása azok esetében, akik Szlovákia területén keresztül csupán személygépkocsival keresztülhaladnak egy másik szomszédos országba (például Magyarországról Lengyelországba és vissza), amennyiben legfeljebb 8 órán belül elhagyják az ország területét, és azt legfeljebb a szükséges üzemanyag tankolásának céljából szakítják meg. A tranzitálás lehetősége egyaránt biztosított az EU-s állampolgárok és családtagjaik számára egy másik EU tagállamba a leírt feltételek betartása mellett.

A tranzitálás (Szlovákián történő átutazás) további eseteiben ( harmadik ország állampolgárai esetében) a szlovák Belügyminisztérium engedélyének beszerzése szükséges:https://www.minv.sk/?formular-vynimka.

A szlovák hatóságok állásfoglalása alapján, a repterekről vagy repterekre történő átutazás nem értelmezhető a szlovák közegészségügyi hivatali rendeletben szabályozott tranzitálási kivételként. A rendelet valójában az ország terültén keresztül, legfeljebb 8 órán belüli, megállás nélküli közúti (tehát autóval történő), szomszédos országba való szárazföldi belépéssel járó tranzitálás szabályait fogalmazza meg kivételként, amelyet a tankolás lehetőségének biztosítására vonatkozó szabály is jól szemléltet.

Az egyes légitársaságok rendelkezései szigorúbbak is lehetnek a szlovák beutazási feltételeknél. Javasoljuk az utazás és repülőjegy megvásárlást megelőzően közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek az utazás feltételeiről, ezzel elkerülve a repülőgépre történő beszállásuk megtagadásának lehetőségét.

Ingázókra vonatkozó kivételek:

Szlovákia és Magyarország között ingázó, munkavállaló személyek szabadon mozoghatnak, amennyiben rendelkeznek egy 7 napnál nem régebbi negatív EU-s antigén, vagy PCR teszttel. A szlovák rendelet értelmében a következő személyek minősülnek ingázónak:

 • Akik Szlovákiában állandó/ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek és a szomszédos országban van munkaszerződésük és ezt munkáltatói igazolással tudják igazolni.
 • Azon személyek és a velük egy háztartásban élők, akik állandó/ideiglenes tartózkodási helyük a szomszédos országhatár menti területein a nyitva lévő határátkelőtől számított 100 km-en belül, és Szlovákiában munkaviszonnyal rendelkeznek a nyitva lévő határátkelőtől számított 100 km-es távolságon belül, valamint rendelkeznek munkáltatói igazolással. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, ha együtt lépik át a határt.)
 • Azon szlovák állampolgárok és a velük egy háztartásban élők, akiknek ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük van a szomszédos ország területén, a nyitva lévő határátkelőtől számított 100 km-en belül. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a határt együtt lépik át).

Egyéb munkavállalási kivételek és szabályok:

Kedvezményesebb megítélésben részesülnek a következő személyek:

 • Szlovákiában lakóhellyel rendelkező és az országgal nem szomszédos uniós tagállamban továbbá Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban munkavállaló személyek (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • Szlovákiában munkát vállaló személyek, akik lakóhelye a felsorolt országokban van (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • Európai Uniós tagállam, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc vagy az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik Szlovákiában lakóhellyel rendelkeznek és a határátlépést megelőző 3 hónapon belül átestek a COVID-19 betegségen, amelyet a rendelet 2. számú melléklete szerinti orvos által kiállított igazolással tudnak bizonyítani.
 • Azok a személyek, akik a határátlépést megelőzően megkapták a védőoltás 2. adagját is, amelynek időpontjától legalább 14 nap eltelt, illetve ezt a tényt hitelt érdemlően igazolni tudják.
  A feltüntetett csoportokba tartozó személyek kötelesek:
 • legkésőbb határátlépéskor regisztrálni az alábbi weboldalon;
 • a határátlépéskor 48 óránál nem régebbi (szlovákiai) antigén vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel rendelkezni;
 • 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba menni, amelyet elhagyhatnak a 14. nap elteltével vagy egy negatív RT-PCR teszteredménnyel, amely a karantén bármely napján elvégezhető, (tehát már a karantén első napján is).

További kivételek:

Szintén egy 7 napnál nem régebbi negatív Magyarországon, Csehországban, Ausztriában és Lengyelországban elvégzett antigén, vagy PCR teszttel ingázhatnak:

 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyük van és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek a felsorolt 4 szomszédos országban (nem távoktatás keretében). Ezt hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Szlovákiában (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.
 • Azon általános-, középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, 26 évnél fiatalabb hallgatói, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük, és sportklubok állandó tagjaként tréningen vesznek részt a felsorolt 4 szomszédos országban.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el a szomszédos országban, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek a szomszédos országok valamelyikében van ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el Szlovákia területén, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a szlovák határtól számított 10 km-en belül magyarországi, csehországi, osztrák vagy lengyelországi földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a magyar, cseh, osztrák vagy lengyel határtól számított 10 km-en belül, Szlovákia területén lévő földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akik Magyarországról, Csehországból, Ausztriából vagy Lengyelországból érkeznek, vagy Szlovákiába visszatérnek televíziós programról, határmenti audiovizuális műsorról, kiküldött tudósítók, határmenti színházi online előadás résztvevői, zenei előadás résztvevői, múzeumban vagy galériában kiállítást készítenek elő vagy bontanak le, stb.

Sportolókra vonatkozó kivételek:

Azon csapatok játékosai, csapattagjai, akik az alábbiakban feltüntetett sportrendezvények valamelyikén vesznek részt

 • TIPOS extraliga (férfi jéghoki), FORTUNA Liga (férfi futball), SLOVNAFT Handball Extraliga (férfi kézilabda), Extraliga Férfi (röplabda), Extraliga Női (röplabda), Szlovák Kosárlabda Liga (férfi), Extraliga Női (kosárlabda), MOL Liga (női kézilabda) vagy
 • a XXXII. Tokiói Olimpiai Játékokon, illetve a XVI. Tokiói Paraolimpiai Játékokon képviselik Szlovákiát vagy
 • azon csapatok tagjai, akik szlovákiai nemzetközi rendezvényen vesznek részt vagy
 • a somorjai Karantén Edzőközpontba érkeznek felkészülés céljából

és idősebbek 10 évesnél, határátlépéskor 48 óránál nem régebbi (szlovákiai) antigén, vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel kell, hogy rendelkezzenek.

Április 19-től azok a személyek, akik rövid időre lépnek be Szlovákia területére, ill. hagyják el Szlovákia területét közeli hozzátartozó (gyermek, szülő, nagyszülő, dédszülő, testvér, férj és feleség, vagy élettárs) temetésén vagy esküvőn való részvétel céljából, karantén és regisztrációs kötelezettség nélkül léphetnek be Szlovákia területére, amennyiben ezt a tényt hitelt érdemlően tudják igazolni (pl. temetkezési cég igazolása, halotti anyakönyvi kivonat) és rendelkeznek 48 órától nem régebbi EU-s antigén vagy 72 órától nem régebbi RT-PCR teszt negatív eredményével.

Kiutazás az országból:

A szlovák hatóság a kiutazást nem gátolják, az ország bármely irányba elhagyható, a repülőterek működnek (az induló járatokról, beszállási feltételekről mindenképpen érdeklődjenek az egyes légitársaságoknál).

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia

Szlovénia

2021. 05. 01-től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt, karantén) nélkül léphetnek be Szlovéniába a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány).  

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgárokra vonatkozó beutazási szabályok az alábbiak:

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Március 6-tól visszaállításra kerültek a belső, schengeni határokon az ellenőrzőpontok a szlovén-magyar, a szlovén-osztrák és a szlovén-olasz határon, amelyek két kategóriára oszlanak.

Az „A” jelzésű ellenőrzőpontok minden állampolgár számára nyitva vannak, a „B” jelzésű ellenőrzőpontok azonban csak meghatározott személyek számára

Magyarország vonatkozásában a szlovén-magyar határszakaszon a közúti ellenőrző pontok a következők:

„A” jelzésű ellenőrzőpontok:

 • Hosszúfalu (Dolga vas) / Rédics
 • Pince (autópálya) - Tornyiszentmiklós (Országút)

„B” jelzésű ellenőrzőpontok:

 • Hodoš/Bajánsenye (06.00-08.00, 14.00-15.00 és 19.00-20.00 óra közötti nyitvatartással)
 • Čepinci/Kétvölgy (06.00-08.00 és 14.00-16.00 óra közötti nyitvatartással)

Az államhatár átlépése az ellenőrző pontokon kívül, valamint az ellenőrzőpontok nyitvatartási idején kívül csak a szlovén állampolgárok számára engedélyezett, valamint az Európai Unió tagállamai vagy a schengeni övezet állampolgárai számára, akik Szlovéniában olyan községben rendelkeznek lakóhellyel, amely Magyarországgal határos, valamint olyan magyar állampolgár, vagy az Európai Unió tagállama vagy a schengeni övezet állampolgára számára, aki Magyarországon Szlovéniával határos közigazgatási egységben rendelkezik lakóhellyel.

Az üzleti célú beutazásra nincs általános kivétel.

Tesztkötelezettség

A piros országból érkező állampolgárok (Magyarország is a piros országok közé tartozik) számára – a lent felsorolt kivételektől eltekintve – a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely csak egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Izraelben, Kanadában, Oroszországban és Új-Zélandon készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő bemutatásával váltható ki. 

Az a személy is mentesül a karanténkötelezettség alól, aki rendelkezik pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 21 napnál és frissebb 6 hónapnál, aki igazolja, hogy 6 hónapon belül átesett a Covid-19-betegségen, illetve aki megkapta már a koronavírus elleni védőoltást (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Szputnyik V és Johnson&Johnson).

A karanténkötelezettség alá eső személyek a karantén lerövidítését nem kezdeményezhetik negatív PCR teszt birtokában sem.

Regisztráció

Regisztrációs kötelezettség nincs.

Oltás

Karanténkötelezettség és negatív teszt bemutatása nélkül léphetnek be Szlovéniába azok, akik igazolni tudják, hogy megkapták: 

 • a BioNTech/Pfizer oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább hét naptári nap
 • a Moderna oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
 • a Szputnyik V oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
 • a CoronaVac oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
 • a Sinopharm oltóanyag második adagját és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
 • a Janssen (Johnson&Johnson) oltóanyagot és azóta eltelt legalább tizennégy naptári nap
 • a Vaxzevria (AstraZeneca) és Covishield oltóanyagok első adagját és azóta eltelt legalább huszonegy naptári nap

Karanténkötelezettség

A karanténkötelezettség főszabályként 10 naptári nap.

Kivételek

10 napos hatósági karantén alól az alábbi kategóriákba tartozók mentesülhetnek (ezek a személyek a „B” jelzésű ellenőrzőpontokon léphetnek be):

 1. nemzetközi fuvarozási szektorban dolgozók;
 2. szlovéniai úticéllal kereskedelmi személy- vagy árufuvarozásban résztvevők, max. 8 órás szlovéniai tartózkodással, tranzit teher- és személyfuvarozók max. 8 órás szlovéniai tranzittal;
 3. Szlovénián keresztül – max. 12 óra alatt – tranzitálók;  
 4. diplomata útlevéllel rendelkezők;
 5. külföldi rendőrség vagy igazságszolgáltatási szervezet hivatalos feladatot ellátó tagja, amennyiben feladatának elvégzését követően után a lehető leghamarabb elhagyja Szlovéniát, valamint a szlovén rendőrség vagy igazságszolgáltatás szerveinek képviselője, aki külföldön ellátott hivatalos feladata elvégzést követően, amint lehetséges visszatér a másik országból;
 6. a Szlovén Köztársaságba mentővel szállított személy, valamint az őt azonos járműben kísérő egészségügyi személyzet;
 7. karanténba nem rendelt, illetve a Szlovén Köztársaságba beengedett közeli családtaggal együtt utazó 15 év alatti gyermek;
 8. elemi károk illetve balesetek elhárításában részt vevő a védelmi, mentő-, egészségügyi, rendőri, tűzoltó szervekhez tartozó személy vagy más, humanitárius tevékenységet végző személy, amennyiben a határátlépés után 24 órán belül újra átlépi a határt;
 9. a szlovén fegyveres erők nemzetközi műveletről vagy misszióból visszatérő tagja
 10. a rendőrség vagy állami szerv külföldi kiküldetésből visszatérő alkalmazottja, valamint külföldi üzleti úton lévő kormányzati tisztviselő és akkreditált újságíró (április 26-tól kezdődően 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszteredmény esetén a belépést követően nem kell újra elvégezni a PCR tesztet)
 11. a Szlovén Köztársaságban vagy valamelyik uniós tagállamban illetve a schengeni térség területén naponta vagy alkalmanként nevelésben, oktatásban, tudományos kutatásban való részvétel miatt határt átlépő személy (igazolással)
 12. a határ menti területen vagy az államhatár mindkét oldalán földtulajdonnal vagy –bérleti joggal rendelkező személy (és a közeli családtagja vagy más, vele azonos lakcímen bejelentett személy, ha együtt utaznak) a szomszédos országgal mezőgazdasági-erdészeti munkák végzése céljából, amennyiben  a határátlépést követő 10 órán belül újra átlépik a határt;
 13. a határt sürgős okokból (egészséget, életet, vagyont vagy anyagi kár bekövetkezését fenyegető közvetlen veszély megszüntetése céljából) vagy üzleti célból átlépő személy, amennyiben a határátlépést követő 12 órán belül újra átlépi a határt;
 14. A 11-es pontban megjelölt, oktatásban/kutatásban részt vevőket szállító személy, aki ő az intézményig történő szállítás után haladéktalanul elhagyja az országot.

A következő személyek 7 napnál nem régebbi negatív PCR vagy gyors antigénteszt bemutatásával karanténmentes utazhatnak be az országba:

 1. az Európai Unió illetve a schengeni térség területén alkalmazott, határon ingázó munkavállaló (igazolással, a határátlépés után 5 napon belül visszatérve)
 2. az Európai Unió/schengeni térség területén lévő tagállamban munkát végző kiküldött személy (igazolással, a határátlépés után 5 napon belül visszatérve);
 3. a Szlovén Köztársaságban tervezett egészségügyi szolgáltatás igénybe vevő személy, amennyiben a szolgáltatás nyújtása után azonnal újra átlépi a határt. Tervezett egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő kiskorú gondozója ugyanezen feltételekkel lépheti át a határt, amennyiben a kiskorúval együtt utazik;
 4. az Európai Unió/schengeni térség valamely tagállamából érkező személy, aki az Európai Unió/schengeni térség valamely tagállamának állampolgára és a határt rászoruló személy gondozása vagy segítse, családtag gondozásra vagy ápolása, gyermekkel való szülői kapcsolattartás, tulajdonában lévő, bérelt vagy használt magánépület vagy föld karbantartási munkáinak elvégzése miatt lépte át a határt, amennyiben a határátlépést követő 72 órán belül újra átlépi a határ. Ugyan ezek a feltételek vonatkoznak a családi okkal indokolt határátlépés eseteiben a határt átlépő személy közeli családtagjaira vagy más, vele azonos (állandó vagy ideiglenes) lakcímen bejelentett személyekre, ha együtt utaznak.

A következő személyek 3 napnál nem régebbi negatív PCR vagy gyors antigénteszt bemutatásával karanténmentes utazhatnak be az országba:

 • EU- vagy schengeni tagállamok állampolgárai, akik EU- vagy schengeni tagállamokban rászoruló személyek ápolása illetve segítése, családtag ápolása, gondozása vagy tulajdonban lévő, bérelt vagy használt építményen vagy földterületen karbantartási munkák elvégzése céljából lépték át a határt és 72 órán belül visszatértek Szlovéniába.

A szlovén hatóságok a Szlovéniába történő beléptetéskor egészségügyi ellenőrzést rendelhetnek el. A szlovén rendőrség előállíthatja azokat, akik valótlan információt közöltek a kiindulási helyükkel kapcsolatban a határátkelőhelyeken történő beléptetésnél és később valakit megfertőztek Szlovéniában.

Kiutazás az országból

Március 29-től – néhány kivételtől eltekintve, például aki már átesett a fertőzésen, vagy megkapta az oltást – tilos a piros listán szereplő országokba való kiutazás (így többek között az összes szomszédos és nyugat-balkáni országba). 

Változások március 29-től: https://index.hu/kulfold/2021/03/29/szlovenia-szigoritott-hataratlepes-pcr-teszt-oltasi-bizonyitvany/

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

Ukrajna

03.23-tól külföldi állampolgárok (függetlenül a kiinduló ország besorolásától) Ukrajnába csak 72 óránál nem régebbi mintavétellel történt PCR teszt negatív eredményének bemutatásával léphetnek be. Kivételt képeznek a beutazási szigorítások alól eddig is mentességgel rendelkező személyek. 

A külföldinek a beutazáskor olyan COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel.

04.09-től a negatív koronavírus teszten, és a kötelező biztosításon kívül (az eddig is érvényben általános beutazási szabályok részeként) jövetele célját igazoló irattal is rendelkeznie kell a külföldi állampolgárnak. Ellenkező esetben visszafordíthatják a határról. 

Tesztkötelezettség

Minden belépni szándékozó külföldi személynek 2 vagy 3 napon belül készült negatív teszt eredményt kell bemutatnia attól függően, hogy a kiindulási országa milyen fertőzöttségi besorolást kapott Ukrajnában. 

Regisztrációs kötelezettség

Előzetesen nem kell regisztrálni.

Oltás

Oltási kötelezettség nincs.

Nincs rendelkezés arról, hogy külföldi hatóság által kiadott oltási/védettségi igazolvány bármilyen beutazási könnyítést vagy mentességet adna.

Karanténkötelezettség 

Amennyiben a külföldi a fenti feltételeknek nem tud eleget tenni, akkor 14 napos karanténra kötelezik, és az érintettnek 24 órán belül PCR tesztet kell végeztetnie. Minden belépőnek a mobil telefonjára le kell töltenie a „maradj otthon” karanténkövető alkalmazást. A karanténból az érintett – amennyiben nem mutatja megbetegedés jeleit - negatív teszt eredménnyel szabadulhat. (A teszt költségét az érintettnek kell viselnie.) 

Üzleti célú beutazás feltételei

Nincsenek külön meghatározott feltételek. A határőrség a külföldi által a beutazás céljának igazolására bemutatott okmányokat és dokumentumokat értékeli.

Esetleges kivételek

A korlátozások nem vonatkoznak a nemzetközi áruszállításban résztvevő személyekre és nemzetközi légiközlekedésben résztvevő személyzetre. 

Humanitárius célú (pl. temetés) beutazási cél esetén az ukrán határőrség adhat felmentést a belépési követelmények teljesítésének kötelezettsége alól. Ugyancsak a határőrség adhat engedélyt közúton történő tranzitálásra külföldi állampolgárok számára. 

Kiutazás az országból

Az ukrán hatóságok nem korlátozzák a külföldi állampolgárok kiutazását az országból. Az ukrán állampolgárok esetében vizsgálják a kiutazási szándék indokoltságát és megvalósíthatóságát.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
Hírek a külkereskedelem szempontjából fontosabb országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról.
2021. május 12-én sor került a KKM-MKIK Együttműködési Megállapodás ünnepélyes aláírására.