Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A koronavírus-járvány miatt bevezetett határátlépéssel kapcsolatos szabályok

2020. november 26.

A szeptember eleje óta érvényben levő beutazási korlátozások októberben is életben maradnak, de a visegrádi országok polgárai számára továbbra is élnek a könnyítések.

A Magyarországra történő beutazásra 2020. szeptember 1-től a következő rendeletekben foglalt szabályok vonatkoznak:

 • 407/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
 • 408/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • 33/2020. (VIII.30.) BM rendelet  - A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A rendeletek teljes terjedelmükben a következő linken érhetők el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20195.pdf.

A Kormány szeptember 4-én módosította a koronavírus-járvánnyal összefüggő határzárra vonatkozó előírásait. A tesztelésre, sport- és kulturális rendezvényekre, továbbá az üzleti célú utazásokra vonatkozó enyhítések szeptember 5-én léptek életbe.

A 422/2020. (IX. 4.) Kormányrendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról a linkre kattintva érhető el.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől hatályos 407/2020. kormányrendelet értelmében a kormány a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

Általános rendelkezések az utazási korlátozásokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet értelmében az alábbiakat rendelte el a kormány:

 • a rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki,

 • a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik  a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, e) a  magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 • a rendelet hatálya nem terjed ki
  • a teherforgalomban történő határátlépésre
  • a külföldre utazásról szóló törvény szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
  • arra a személyre, aki a Magyarorszra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Magyar állampolgárok hazaérkezése

 • külföldről érkező magyar állampolgár és családtagja a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a fertőzés gyanúját állapítják meg, akkor az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 • ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az illető magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, ha ilyennel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

Külföldiek belépése Magyarországra

 • nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  kérelemre felmentést adhat.  A rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

 • a) bírósági, hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő, elegendő egy kérelmet benyújtani. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 5-től)

 • Ha a  Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a  magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a  magyar állampolgár a  kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha ezekben az esetekben az igazolás hitelessége kétséges, az egyébként előírt egészségügyi és karanténszabályok szerint kell eljárni.
 • A gazdasági / üzleti célú beutazás tényét, a következő linken elérhető igazolás kitöltésével és bemutatásával lehet igazolni: http://www.police.hu/sites/default/files/2020-09/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

További hasznos információ: https://mtu.gov.hu/cikkek/igazolni-kell-az-uzleti-gazdasagi-beutazasi-celt-a-mentesseghez-1844

Ingázók

Szabadon léphetnek be az országba azok a magyar állampolgárok, akik 24 óránál nem hosszabb időre hagyták el az országot, és nem távolodtak el 30 kilométernél nagyobb távolságra a határtól.

Hasonlóképpen a szomszédos országok állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 órára és 30 kilométeres sávra léphetnek Magyarország területére.

https://www.origo.hu/jog/20200912-origo-jog-das-jogszerviz-hataratlepes-uj-szabalyok-jarvany.html

Kapcsolt vállalkozások utazói

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A fentieken túl a katonai konvojokra, a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sport- és kulturális eseményeken résztvevőkre vonatkozó rendelkezések is megtalálhatól az augusztus 30-i, illetve a szeptember 4-i Magyar Közlönyben. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200830/koronavirus-megjelent-az-utazasi-korlatozasokrol-szolo-rendelet-ime-a-reszletek-446570

Halaszthatatlan ügyek intézése esetére a külügyminisztérium 42 ország korábbi besorolását változtatta meg, és helyezte az I., vagyis az utazásra nem javasolt kategóriából a II., fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok közé. A szeptember 1-jén életbe lépett korábbi besorolás megváltoztatása szeptember 3-tól érvényes.

https://www.travelo.hu/hirek/20200904-covid19-koronavirus-besorolas-orszagok-halaszthatatlan.html

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitvatartása, forgalom típusa stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

Ausztria

Beutazás Ausztriába

2020. október 17-vel Ausztriában új rendelet lépett hatályba a beutazási szabályokat illetően, melynek célja az átláthatóbb szabályozás. A Magyarországról beutazó magyar állampolgárokra az eddigi szabályok vonatkoznak, a beutazás továbbra is korlátozásmentesen lehetséges. Az Ausztrián keresztül történő tranzitálás - a csak a feltétlenül szükséges megállással - továbbra is lehetséges marad.

A jogszabály és a mellékletei (pl. orvosi igazolás) a következő linken érhetőek el:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303

1. A belépés EU/EGT-országokból, Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marinóból, Vatikánból és az Egyesült Királyságból:

a.) Korlátozásmentes, ha

(1) a kiindulási ország korlátozás nélküli ország* és

(2) a beutazó valószínűsíti, hogy a beutazást megelőző 10 napban csak Ausztriában vagy egy korlátozásmentes országban tartózkodott.

b.) A fenti feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén 72 óránál nem régebbi negatív tesztet tartalmazó igazolással lehetséges a beutazás, ennek hiányában tíz napos karanténba kell vonulni, amely egy negatív eredményű mikrobiológiai teszttel automatikusan lezárható.

c.) Azok a belépők, akik a belépést megelőző 10 napban bármikor egy magas kockázatú országban**  tartózkodtak, 72 óránál nem régebbi negatív teszteredményt tartalmazó igazolással utazhatnak be, különben karanténba kell vonulniuk és 48 órán belül kötelesek tesztet csináltatni. amennyiben a teszt negatív, a karantén lezártnak tekinthető.

2. Belépés a világ többi országából

a.) A belépés korlátozásmentesen lehetséges, ha a belépő a belépést megelőző 10 napban kizárólag Ausztriában vagy korlátozás nélküli országban* tartózkodott.

b.) Ellenkező esetben a beutazás nem lehetséges. 

Kivételek a b) pontban szereplő tiltás alól, többek között:

 • osztrák, svájci, brit állampolgárok, EU/EGT állampolgárok, és a velük egy háztartásban élő személyek,
 • olyan személyek, akiknek jogszerű lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye EU/EGT országban, Andorrában, Monacoban, San Marion-ban, a Vatikánban, Svájcban vagy Nagy-Britanniában van vagy ezekkel közös háztartásban élnek,
 • Osztrák D-vízummal vagy egyéb tartózkodási jogcímmel rendelkezők, a menekültügyi rendelkezések alapján Ausztriában tartózkodók,
 • diplomáciai vagy konzuli képviseletek, illetőleg nemzetközi szervezetek képviseletének tagjai és a velük közös háztartásban élők,
 • humanitárius tevékenységet végzők,
 • munkavégzési, tanulmányi, kutatási, iskolalátogatási céllal beutazók,
 • idézésre vagy egyéb hatósági vagy bírósági célból beutazók.

3. Egészségügyi ellátás céljából beutazók

Egészségügyi ellátás céljából beutazhatnak korlátozás nélkül az osztrák állampolgárok, továbbá mindazok, akik kötelező egészségbiztosítással rendelkeznek Ausztriában és azok is, akiket orvosi okokból egy meghatározott osztrák egészségügyi intézményben kell kezelni. Az e célból beutazókkal egy fő kísérő is beutazhat. A belépéskor be kell mutatni a halaszthatatlan orvosi kezelésről szóló igazolást.

4. Beutazás családi okból

A beutazási korlátozások nem érvényesek előreláthatatlan és halaszthatatlan családi okból történő beutazás esetén (pl. súlyos betegség, haláleset, temetés, születés, ápolás/segítségnyújtás). A tervezhető családi okból (pl. születésnap, esküvő, keresztelő) céljából történő beutazásra az általános szabályok vonatkoznak.

5. Egyéb kivételek a korlátozások alól

Többek között áru- és személyszállítás, halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, tranzit a feltétlenül szükséges megállással, rendszeres ingázás munkavégzés, tanulmányok folytatása vagy céljából vagy családi okból, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Magyarországra történő beutazás

Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezet be a határain. Innentől külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. 

Az új belépési rendelet hatálya NEM terjed ki a következő esetekre:

 • Áruszállítás
 • Olyan személyek, akik belépéskor igazolni tudják, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek COVID-19 fertőzése
 • Hivatalos útlevél (szolgálati vagy diplomata útlevél) birtokosai

Magyar állampolgárok Magyarországra való beutazása

 • Magyar állampolgárokat és azok családtagjait a beutazás során egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá (koronavírus fertőzés gyanúja esetén a járványügyi kockázattól függően hatósági-, vagy házi karantén kerül elrendelésre)
 • Amennyiben a beutazáskor a koronavírus fertőzés gyanúja nem áll fenn:
  • Lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 10 napos házi karanténra kötelezett
  • Magyarországon élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
  • Külföldön élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
 • A 10 napos házi karantén a belépést követően automatikusan érvényes (hivatalos elrendelés nélkül)
 • A határellenőrzésnél a karanténra kötelezett személynek meg kell adnia a karantén helyét és személyes adatait (beleértve a születési dátumát, elérhetőségét, állampolgárságát). Ezeket az adatokat a magyar rendőrség honlapján a belépést megelőzően 24 órával is meg lehet adni (a COVID09 űrlap használatával azok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek VAGY a COVID10 űrlapot használva ügyfélkapu regisztráció hiányában).
 • A technikai lehetőségektől függően a karanténalkalmazást le kell tölteni a belépés után. A rendőrség ezt az alkalmazást a karantén betartásának ellenőrzésére használhatja. Ha a letöltés technikailag nem lehetséges, úgy a karanténban lévő személy köteles a rendőrséget ellenőrzés céljából beengedni a lakásába.
 • Az otthoni karantén megsértése esetén 5000 Ft (kb. 14  EUR) és 150 000 Ft (kb. 430 EUR) közötti bírság szabható ki szabálysértésenként. Legfeljebb napi kiszabható büntetés értéke 600 000 HUF (1715 EUR) személyenként.

Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.
Fontos: Az első SARS-CoV-2 PCR-teszt a beutazás előtt a Schengeni-térségben, az USA-ban és Kanadában is elvégezhető, a Magyarországon koronavírus tesztet végző privátlaborok listáját itt találja.

A rendelet alapján a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik:

 • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
 • aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja
 • aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • kulturális intézmények alkalmazottai, akik külföldi kulturális eseményen vettek részt résztvevőként (előadóként vagy technikai személyzetként), és akik az esemény után Magyarországra utaznak

Külföldi állampolgárok a személyforgalom keretében nem utazhatnak be Magyarországra.

Kivételek:

 1. Katonai konvojok bizonyos feltételek mellett
 2. Üzleti utazásuk során olyan cégek dolgozói, akik egy magyar vállalattal kapcsolt viszonyban állnak, illetve egy cégcsoporthoz tartoznak.
  Ebben az esetben hitelt érdemlően igazolni kell, hogy az utazás üzleti céllal a kapcsolt vállalkozások között valósul meg (elsősorban tőkekapcsolatban álló anya-, leányvállalat, telephely, kereskedelmi képviselet, továbbá a vonatkozó törvény alapján olyan építkezések, amelyek három hónapnál régebbiek, illetve kereskedelmi képviselet, amelynek a külföldi vállalat nevében Magyarországon szerződés kötési jogosultsága van). Ennek igazolására a kétnyelvű formanyomtatványunkat üzleti utazásokhoz, a cégkivonatot, illetve az adójogi bejegyzést ajánljuk.
 3. Üzleti céllal történő beutazás
  Üzleti céllal külföldi állampolgárok területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be Magyarországra. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. Ennek hiányában a külföldi állampolgárok számára megtagadásra kerül a belépés és a magyar állampolgárokra karanténkövetelmények vonatkoznak.
  Az üzleti vagy gazdasági célú utazás igazolására kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
  Munkahelyi ingázóknak kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
 4. Beutazás igazolás nélkül
  A szomszédos országokban lakóhellyel rendelkező személyek, valamint az ott élő magyar állampolgárok céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség! A 30 km-es zóna megszegése esetén súlyos büntetésekkel kell számolni.
  Magyar állampolgárok, akik Magyarországon a szomszédos ország 30 km-es határán belül élnek a céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség.
 5. Sportolók, sport szakemberek, sportesemények résztvevői, kulturális események résztvevői (lásd a külföldi állampolgárokra vonatkozó pontos szabályokat alább)
 6. Tranzit forgalom (pontos szabályozás alább található)

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria

https://www.advantageaustria.org/hu/news/Koronav-rus_helyzet_Magyarorsz-gon.hu.html

Horvátország

A Horvát Köztársaságba történő beutazáskor Magyarország-, valamint az Európai Unió más tagállami állampolgárainak, az említett állampolgárok családtagjainak, az Európai Unióban tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak a COVID-19 járványintézkedések miatt nem kell külön igazolniuk beutazásuk célját - azonban kötelesek betartani a horvát járványügyi előírásokat.

A beutazásakor - az esetleges, későbbi járványügyi kontaktkutatás elősegítése érdekében - rögzítik az úti célt, mobiltelefon számot és e-mail címet. A határon végzett adatgyűjtés miatt kialakuló torlódás elkerülése, a várakozási idő csökkentése érdekében, a horvát hatóságok a Horvát Köztársaságban tartózkodni szándékozó külföldi állampolgároknak javasolják, hogy adataikat előre töltsék fel az https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Azon utasoknak, akik az említett honlapon adataikat előre feltöltik, a határon nem kell külön várakozniuk az adatszolgáltatás miatt. Az adatok honlapon keresztül történő feltöltését követően, az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Szolgálat útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap horvát, illetve angol nyelven érhető el, azonban várhatóan rövid időn belül más nyelveken is elérhető lesz. A fent felsorolt államok állampolgárai számára a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatói hamarosan több nyelven is elérhetővé válnak. 

A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.

Akik az utazást megelőzően adataikat nem töltik fel, belépéskor külön sávban kell várakozniuk az adatszolgáltatás végett.

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz

Románia

Magyarország  is felkerült a koronavírus-fertőzések nagy száma miatt kockázatosnak minősített országok listájára, így kéthetes házi karanténba kell vonulnia annak, aki ezekből az országokból ékezik Romániába, a karanténkötelezettség november 3-tól érvényes.  Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) november 2-i ülésén frissítette a kockázatosnak tartott országok listáját, és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján az elmúlt 14 napban a 100 ezer lakosra vetített fertőzésszámot vették alapul. A karanténkötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik 3 napnál rövidebb időre érkeznek Romániába, és fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet, amelyet a határátlépésük előtti 48 órában végeztek el. A többi beutazóra 14 napos karantén vár, ám ez a tizedik napon feloldódhat, ha a nyolcadik napon elvégezett tesztjük negatív.

Nem vonulnak karanténba azok a tünetmentes személyek:

 • akik közvetlenül érkezés előtt legalább 14 napot töltöttek el „sárga zónán” kívüli területen
 • a teherforgalomban belépő, 2,4t feletti tömegű jármű vezetői
 • a 9 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító jármű vezetői
 • repülőgép, vonat és hajó személyzete
 • határmenti ingázók, valamint a szomszédos országok gazdasági szereplőinek román állampolgárságú alkalmazottai 
 • román gazdasági szereplők kiküldetésben dolgozó alkalmazottai
 • romániai leányvállalattal, vagy képviseleti irodával rendelkező külföldi cégek képviselői
 • egészségügyi, tudományos területen működtetett berendezések és eszközök karbantartását, szervizelését végzők
 • a diplomáciai vagy konzuli személyzet, a nemzetközi szervezetek személyzete
 • román állampolgár, vagy tanulmányi / vizsga céllal belépő külföldi tanulók, hallgatók
 • Romániában rendezett sportversenyeken résztvevő nemzetközi delegációk tagjai
 • akik 72 óránál rövidebb időre utaznak be és rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel.

A Románia területén való áthaladás (tranzit) kizárólag a SARS-COV-2 vírus terjedésének leküzdése érdekében hozott intézkedések szigorú betartásával engedélyezett:

 • Az átutazás kizárólag a román hatóságok által kijelölt tranzitútvonalak betartásával történhet, megszakítások nélkül. Kizárólag az üzemanyaggal történő feltöltés és a nyilvános illemhelyek használata végett lehet megállni.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

Változás 2020. november 3-tól: https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134333-koronavirus-magyarorszag-visszakerult-a-kockazatosnak-min-sitett-orszagok-listajara

Szerbia

A fertőzöttségi szint alapján Szerbia három zónába sorolja az országokat: vörös, kék és zöld. Magyarország a zöld zónába került, így onnan érkezve nincs semmiféle beutazási korlátozás. Az ingázóknak a határ átlépéséhez érvényes úti okmányokkal kell rendelkezniük. Emellett be kell mutatniuk a lakcímet igazoló dokumentumot és a munkáltatói igazolást, földtulajdon esetén a tulajdoni lapot vagy a bérleti szerződést. 

2020. augusztus 21-től, az országba történő belépés szabályainak általános feltételei nem vonatkoznak:

 • a Szerb Köztársaság állampolgáraira, akik Észak-Macedóniából, Romániából, Bulgáriából illetve Horvátországból érkeznek;
 • azon külföldi állampolgárokra, akik a Szerb Köztársaság területén tranzitálnak. (A külföldi állampolgárok tranzitálása a Szerb Köztársaság területén, belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb időszak);
 • azon külföldi állampolgárokra, akik tranzitálás során Észak-Macedóniában, Romániában, Bulgáriában illetve Horvátországban nem tartózkodtak 12 óránál hosszabb ideig;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére, amelyek végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére és utasaira, akik tranzitálnak a Szerb Köztársaság nemzetközi repülőterein;
 • azokra a személyekre, akik a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek Szerb Köztársaságba akkreditált alkalmazottai, valamint családtagjaik, továbbá akik különleges személyi igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a Külügyminisztérium illetve a Kormány Főtitkársága állított ki;
 • a 12 év alatti kiskorúakra, ha a szülő, gyám vagy más gyermeket kísérő személy negatív teszttel rendelkezik;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaságban;
 • külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjaira, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végeznek a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül:
 • tehergépjárművek vezetőire nemzetközi közúti forgalom során. A tranzitálás a Szerb Köztársaság területén a belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb;
 • azon teherszállító hajók személyzetére, amelyek a szerbiai kikötők egyikébe szállítanak árut, illetve a Szerb Köztársaság területén, nemzetközi folyami útvonalon a folyás irányával szemben történő tranzit hajózás esetén a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 90 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás, önjáró uszályok esetében pedig 60 óránál nem hosszabb időre. Folyásirányban a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 72 óránál nem hosszabb időre, az önjáró uszályok esetében pedig 54 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás;
 • vasúti járművek személyzetére;
 • diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személyekre;
 • a határ menti térségekből érkező szomszédos országok állampolgáraira, akik mezőgazdasági munkát végeznek és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén. (Akik mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépik az államhatárt, kötelesek a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);
 • határ menti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos országok állampolgáraira, akiknek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója foglakoztatásukat igazoló dokumentumot állított ki.

Az előző szabályok hatályban maradása mellett 2020. szeptember 18-án 18:00 órától minden olyan Montenegró, Horvátország és Bosznia-Hercegovina területéről érkező személy (szerb és az a nem szerb állampolgár, aki állandó vagy ideiglenes szerb tartózkodási engedéllyel rendelkezik egyaránt), a határátkelőhelyen írásbeli figyelmeztetést kap arról, hogy 10 napos egészségügyi megfigyelés alá kerül, és a határátlépéstől számított 24 órán belül köteles a területileg illetékes COVID-ambulancián bejelentkezni.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Szlovákia

Szlovákiába belépni november 16-án reggel 7.00 órától csak EU-tagállamban (72 óránál nem régebben végzett) negatív RT-PCR teszttel lehet. 

Negatív RT-PCR teszt hiányában a belépőnek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon a http://korona.gov.sk/ehranica oldalon és házi, vagy intézményi karanténba kell vonulnia, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel.

A tesztelési és karanténkötelezettség alól – meghatározott feltételek teljesülése esetén – mentesülnek és kivétel képeznek: ingázók – tranzitálók – teherfuvarozók – zöld országból érkezők.

Ingázók:

 • Akik Szlovákiában állandó/ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek és a szomszédos országban van munkaszerződésük és ezt munkáltatói igazolással tudják igazolni.
 • Azon személyek és a velük egy háztartásban élők, akik állandó/ideiglenes tartózkodási helyük a szomszédos ország határ menti területein a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül és Szlovákiában munkaviszonnyal rendelkeznek a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-es távolságon belül, valamint rendelkeznek munkáltatói igazolással. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, ha együtt lépik át a határt.)
 • Azon szlovák állampolgárok és a velük egy háztartásban élők, akiknek ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük van a szomszédos ország területén, a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a határt együtt lépik át).

Tranzitálók:

 • EU-tagországok állampolgárainak és családtagjainak megállás nélküli szlovákiai tranzitja, amennyiben utazási céljuk egy másik EU-tagország és legfeljebb 8 órán belül elhagyják Szlovákia területét (, amit legfeljebb tankolás céljából szakíthatnak meg).
 • Valamely EU-tagországban ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezők, akik abból a célból tranzitálnak Szlovákián keresztül, hogy az állampolgárságuk szerinti országba hazatérjenek, amennyiben megállás nélkül 8 órán belül elhagyják Szlovákia területét (kivéve tankolás).
 • Harmadik országok állampolgárainak szlovákiai tranzitja, amennyiben olyan EU célországba utaznak, ahol ideiglenes vagy állandó tartózkodásra jogosultak, amennyiben megállás nélkül 8 órán belül elhagyják Szlovákia területét (kivéve tankolás);
 • Azok, akik a felsorolt „zöld országok” listájában nem szereplő országokon át, megállás nélkül tranzitálnak, amennyiben igazolni tudják a tranzit-kiinduló országban tartózkodásukat vagy látogatásuk célját és a „zöld országok” listáján nem szereplő országba történő belépésük időpontját.

Foglalkozás alapján kivételben részesülők:

 • A teherjárművek és autóbuszok vezetői, pilóták, repülőgép és hajó személyzete, mozdonyvezetők, jegykezelők, vasúti közlekedést kiszolgáló személyzet tagjai, amennyiben hitelt érdemlően igazolják, hogy hivatalból jogosultak átlépni a szlovák határt (munkáltatói igazolás). A személyzet saját védőeszközzel (gumikesztyű, fertőtlenítő szer) kell, rendelkezzen.
 • Azon személygépjárművek, autóbuszok, repülőgépek vezetői és személyzete, akik repatriált személyeket szállítanak Szlovákiába.
 • Betegeket, transzplantációra szerveket, vért, vérkészítményeket szállító gépkocsivezetők és egészségügyi személyzet. A beteget csak olyan járművel lehet szállítani, ahol számára elkülönített rész áll rendelkezésre és a szállítás során saját védőeszközökkel kell a személyzetnek rendelkeznie.
 • Temetkezési szolgáltatók alkalmazottai nemzetközi szállításkor (a gumikesztyű és kézfertőtlenítőszer mellett FFP2/FFP3-as besorolású maszkkal kell, hogy rendelkezzenek).
 • A Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek.

Magyarországgal, Csehországgal, Ausztriával és Lengyelországgal kapcsolatos kivételi szabályok:

 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyük van és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják;
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Szlovákiában (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.
 • Azon általános-, középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, 26 évnél fiatalabb hallgatói, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük, és sportklubok állandó tagjaként tréningen vesznek részt Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el a szomszédos országban, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek a szomszédos országok valamelyikében van ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el Szlovákia területén, aki nem képes önmagát ellátni;
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a szlovák határtól számított 10 km-en belül magyarországi, csehországi, osztrák vagy lengyelországi földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a magyar, cseh, osztrák vagy lengyel határtól számított 10 km-en belül, Szlovákia területén lévő földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akik Magyarországról, Csehországból, Ausztriából vagy Lengyelországból érkeznek, vagy Szlovákiába visszatérnek televíziós programról, határmenti audiovizuális műsorról, kiküldött tudósítók, határmenti színházi on-line előadás résztvevői, zenei előadás résztvevői, múzeumban vagy galériában kiállítást készítenek elő vagy bontanak le, stb.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia

Szlovénia

A szlovén kormány 2020. november 9-től Magyarország egész területét „piros” járványügyi besorolásba helyezte. 

Emiatt a magyar állampolgárok számára – az alább meghatározott kivételektől eltekintve – a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható. A hatósági karantén időtartama alatt elvégzett negatív PCR-teszt esetén a szlovén hatóságok megszüntetik a hatósági karantént. 

A szlovén hatóságok a Szlovéniába történő beléptetéskor egészségügyi ellenőrzést rendelhetnek el.

A 10 napos hatósági karantén alól az alábbi kategóriákba tartozók mentesülhetnek:

 • határon át naponta ingázó munkavállaló (igazolással)
 • nemzetközi fuvarozási szektorban dolgozók
 • szlovéniai úticéllal kereskedelmi személy- vagy árufuvarozásban résztvevők, max. 12 órás szlovéniai tartózkodással, tranzit teher- és személyfuvarozók max. 12 órás szlovéniai tranzittal
 • Szlovénián keresztül – max. 12 óra alatt – tranzitálók  
 • diplomata útlevéllel rendelkezők (ide tartoznak a nemzetközi szervezet által kiállított útiokmánnyal, hivatalos látogatásuk célját szlovén állami hatóság igazolásával tanúsítók is)
 • Szlovéniába érkező hivatalos külföldi delegáció tagja (igazolással, vagy szlovén hatóság meghívójával), illetve külföldről visszatérő szlovén hivatalos delegáció tagja
 • külföldi hatóság képviselője, aki hivatali feladat végrehajtására érkezik Szlovéniába, melyet követően haladéktalanul elhagyja az országot
 • Szlovén Hadsereg és Rendőrség tagjai vagy állami hatóságok munkatársai, akik külföldi munkavállalásból térnek vissza
 • oktatási és tudományos tevékenységben, kutatásban résztvevők (igazolással) és szüleik vagy más, őket szállító személyek (akik max. 24 órán belül elhagyják az országot)
 • sürgős személyes vagy üzleti ügyintézés (igazolással, max. 48 óra)
 • olyan személy, akit mentővel szállítottak a Szlovén Köztársaságba, a járműben lévő egészségügyi kísérő személyzet
 • tervezett (sürgős) orvosi beavatkozásra érkezők (ha a beavatkozás Szlovéniában vagy az EU vagy a schengeni térség valamelyik tagállamában van, és az ellátást követően, illetve amint egészségi állapota lehetővé teszi, elhagyja az országot)
 • családlátogatás max.72 órás szlovéniai tartózkodással
 • 14 éven aluli gyermek, aki olyan közeli hozzátartozóval utazik, aki rendelkezik negatív PCR-teszttel 

Szlovéniával szomszédos országokra vonatkozó kivételek (a szomszédos ország járványügyi besorolásától függetlenül, nincs szükség negatív teszteredményre és hatósági karantént sem rendelnek el):

 • határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkezők mezőgazdasági és erdészeti tevekénység folytatása céljából (családtagok esetében is)
 • szlovén állampolgár vagy Szlovéniában tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi és közvetlen családtagjai, aki a szomszédos országban ingatlantulajdonnal (vagy arra vonatkozó egyéb szerződéses használati joggal), vagy saját tulajdonú lakóhajóval, vagy lakóhajóra illetve lakóautó-parcellára vonatkozó egyéb szerződéses használati joggal rendelkezik, igazolással, a Szlovéniából történő kilépést követő 48 órán belül ismét szlovén területre lép
 • határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkező szlovén vagy Szlovéniában tartózkodási engedéllyel rendelkező személynek a betakarításban segítő személy, igazolással, Szlovéniába 24 órán belül történő visszatéréssel

Szlovéniába a „narancssárga listás” uniós vagy schengeni tagállamból érkezők

A magyar-szlovén határszakaszon található kishatárátkelőhelyeket a magyar és szlovén állampolgárok mellett az érintett megyékben állandó lakcímmel rendelkező uniós/schengeni tagállami állampolgárok is igénybe vehetik.

A harmadik országokban (azaz nem uniós és nem schengeni tagállamokban) található és a szlovén hatóságok által elfogadott PCR-teszteket készítő laboratóriumok listája a https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73 honlapon érhető el.

 

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

Ukrajna

Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának közlése alapján Ukrajna 2020. október 30-án Magyarországot a piros országok közé sorolta.

Ezen országokból történő beutazás külföldiek részére a COVID-19 biztosítás mellett egy 48 óránál nem régebben készült negatív teszt bemutatása mellett lehetséges, ennek hiányában két hét karantén letöltése kötelező „maradj otthon” karanténkövető telefonos applikáció regisztrációjával. A karanténból kiszabadulni - annak letelte előtt - csak a beutazást követően, akkreditált laboratóriumban (reptéren) elvégzett és negatív eredményt mutató teszt megküldésével lehetséges. (A teszt költségét az érintettnek kell viselnie.) Negatív eredmény esetén a laboratórium értesíti  a központot, és az érintett személy üzenetet kap a telepített alkalmazáson keresztül, hogy a továbbiakban mentesül a karantén előírások betartása alól.

https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon) 

Minden beutazó külföldi állampolgárnak rendelkezni kell Covid-19 kezelést és megfigyelést fedező biztosítással, amit egy Ukrajnában képviselettel rendelkező biztosító állított ki.  Az alábbi személyeknek nem kell biztosítást kötniük:

 • menekültként elismert vagy további segélyben részesülő személyek; 
 • Ukrajnába akkreditált diplomaták, konzuli szolgálatok munkatársai és családtagjaik, Ukrajnában akkreditált nemzetközi szervezetek és missziók munkatársai és családtagjaik, illetve az Ukrajna Külügyminisztériuma meghívására érkező személyek; 
 • NATO tagállamok NATO Békepartnerség program tagjai fegyveres erőinek kiképzői, akik Ukrajna Védelmi Minisztériuma meghívása alapján vesznek részt Ukrajna Fegyveres Erőinek képzésein. 

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
Az alábbiakban található az aktuális online külgazdasági rendezvények listája. Várjuk a külpiacok iránt érdeklődő vállalkozások jelentkezését!
Hírek a külkereskedelem szempontjából fontosabb országok aktuális gazdasági helyzetéről, az országokat érintő, legfontosabb intézkedésekről és az esetleges áruforgalmi korlátozásokról.