Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az mkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A koronavírus-járvány miatt bevezetett határátlépéssel kapcsolatos szabályok

2021. február 22.

A szeptember eleje óta érvényben levő beutazási korlátozások októberben is életben maradnak, de a visegrádi országok polgárai számára továbbra is élnek a könnyítések.

A Magyarországra történő beutazásra 2020. szeptember 1-től a következő rendeletekben foglalt szabályok vonatkoznak:

 • 407/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
 • 408/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • 33/2020. (VIII.30.) BM rendelet  - A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A rendeletek teljes terjedelmükben a következő linken érhetők el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20195.pdf.

A Kormány szeptember 4-én módosította a koronavírus-járvánnyal összefüggő határzárra vonatkozó előírásait. A tesztelésre, sport- és kulturális rendezvényekre, továbbá az üzleti célú utazásokra vonatkozó enyhítések szeptember 5-én léptek életbe.

A 422/2020. (IX. 4.) Kormányrendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról a linkre kattintva érhető el.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől hatályos 407/2020. kormányrendelet értelmében a kormány a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

Általános rendelkezések az utazási korlátozásokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet értelmében az alábbiakat rendelte el a kormány:

 • a rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki,

 • a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik  a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, e) a  magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 • a rendelet hatálya nem terjed ki
  • a teherforgalomban történő határátlépésre
  • a külföldre utazásról szóló törvény szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
  • arra a személyre, aki a Magyarorszra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Magyar állampolgárok hazaérkezése

 • külföldről érkező magyar állampolgár és családtagja a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a fertőzés gyanúját állapítják meg, akkor az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 • ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az illető magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, ha ilyennel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

Külföldiek belépése Magyarországra

 • nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  kérelemre felmentést adhat.  A rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

 • a) bírósági, hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő, elegendő egy kérelmet benyújtani. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 5-től)

 • Ha a  Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a  magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a  magyar állampolgár a  kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha ezekben az esetekben az igazolás hitelessége kétséges, az egyébként előírt egészségügyi és karanténszabályok szerint kell eljárni.
 • A gazdasági / üzleti célú beutazás tényét, a következő linken elérhető igazolás kitöltésével és bemutatásával lehet igazolni: http://www.police.hu/sites/default/files/2020-09/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

További hasznos információ: https://mtu.gov.hu/cikkek/igazolni-kell-az-uzleti-gazdasagi-beutazasi-celt-a-mentesseghez-1844

Ingázók

Szabadon léphetnek be az országba azok a magyar állampolgárok, akik 24 óránál nem hosszabb időre hagyták el az országot, és nem távolodtak el 30 kilométernél nagyobb távolságra a határtól.

Hasonlóképpen a szomszédos országok állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 órára és 30 kilométeres sávra léphetnek Magyarország területére.

https://www.origo.hu/jog/20200912-origo-jog-das-jogszerviz-hataratlepes-uj-szabalyok-jarvany.html

Kapcsolt vállalkozások utazói

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A fentieken túl a katonai konvojokra, a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sport- és kulturális eseményeken résztvevőkre vonatkozó rendelkezések is megtalálhatól az augusztus 30-i, illetve a szeptember 4-i Magyar Közlönyben. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200830/koronavirus-megjelent-az-utazasi-korlatozasokrol-szolo-rendelet-ime-a-reszletek-446570

Halaszthatatlan ügyek intézése esetére a külügyminisztérium 42 ország korábbi besorolását változtatta meg, és helyezte az I., vagyis az utazásra nem javasolt kategóriából a II., fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok közé. A szeptember 1-jén életbe lépett korábbi besorolás megváltoztatása szeptember 3-tól érvényes.

https://www.travelo.hu/hirek/20200904-covid19-koronavirus-besorolas-orszagok-halaszthatatlan.html

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitvatartása, forgalom típusa stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

Ausztria

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba (a legaktuálisabb információk mindig az osztrák külügyminisztérium honlapján - ITT):

Gyakori kérdések és válaszok a beutazás egyes részletkérdései tekintetében (A beutazók melyik kategóriájába tartozom?) ITT

Oltás megtörténte vagy a korábbi megbetegedés az alábbi feltételek teljesítése alól nem mentesít.

Általános beutazási szabályok

Be lehet utazni az országba Magyarországról, EU/EGT országokból, Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marino-ból, a Vatikánból és a beutazási rendelet (Einreiseverordnung) „A” mellékletében szereplő országokból. Az „A” mellékletben szereplő országok 2021. február 10-től: Ausztrália, Dél-Korea, Finnország, Görögország, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

Nem lehet beutazni az országba általánosságban a fent nem felsorolt országokból.

Tranzitálás

Tranzitálni minden országból lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási (és repülőút esetében a légitársaság szállítási) feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél és a beszállásnál ellenőrzik.

Tesztelés

A kiindulási országtól és a beutazás céljától függően szükség van tesztre a következő esetekben:

A beutazási rendelet „A” mellékletében NEM szereplő országokból beutazóknak, így a Magyarországról beutazóknak is, ha nem tartoznak valamely kivétel alá.

Általános szabály 2021. február 10-től: beutazás feltétele az azt megelőző 72 órában készült negatív PCR vagy antigén teszt. Amennyiben a beutazáskor nem áll rendelkezésre a negatív teszt, úgy ezt 24 órán belül pótolni kell. A belépés után minden személynek (magyar állampolgároknak is) kötelezően 10 napos karanténba kell vonulnia, melyet legkorábban 5 nap után elvégzett negatív PCR vagy antigén teszt birtokában hagyhatnak el. A beutazás napja a 0. nap.

Ingázókra vonatkozó eltérő rendelkezések

Február 10-től a munkavállalás, tanulmányok folytatása vagy családlátogatási célból ingázók esetében is bevezetik a kötelező Covid-19 tesztelést, valamint a regisztrációt (pre-travel clearance). Az ingázók a mindenkori belépés időpontját megelőző legfeljebb órára és percre pontosan 7 napban készült negatív PCR vagy antigén teszt birtokában léphetnek be. Ilyen teszt hiányában a beutazástól számított 24 órán belül kötelesek a tesztet pótolni, mely időszak alatt azonban nem kell karanténba vonulniuk. A tesztek költségét a beutazók viselik. Az ingázóknak 7 naponta kell regisztrálniuk (a tesztjüket), illetve abban az esetben, ha a megadott adataikban változás történik.

Üzleti célú beutazás feltétele

72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy antigén tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be, regisztráció mellett. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.) Az üzleti célt a megfelelő dokumentummal (pl. meghívólevél tárgyalásra) igazolni szükséges.

Bizonyos beutazó kategóriákra vonatkozó eltérő rendelkezések

72 óránál nem régebbi, negatív PCR vagy antigén tesztelési eredményről kiállított igazolás birtokában utazhatnak be az alábbi körbe tartozó személyek. (Igazolás hiányában 10 napos karanténkötelezettség mellett lehetséges a beutazásuk, melyet teszttel kiválthatnak.):

 • A humanitárius küldetést ellátók,
 • munkavégzési/szakmai célból beutazók, akik nem rendszeres ingázók (Pl. 24 órás ápolók és gondozók, üzleti tárgyalásra beutazók, szezonális munkavállalók.)
 • az egészségügyi ellátás céljából beutazó személy kísérője,
 • a halaszthatatlan hatósági vagy bírósági eljárásban meghatározott kötelezettségüket teljesítők (pl. idézésnek való megfelelés),
 • kiváltságokra és mentességekre jogosító, osztrák hatóság által kiállított legitimációs kártyával rendelkező külföldi állampolgárok

Nem kell teszt a következő esetekben

2021. február 10- től a következő országokból beutazóknak: Ausztrália, Dél-Korea, Finnország, Görögország, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán.

A nem egyedül utazó, 10 év alatti gyermekekkel szemben nem áll fenn tesztelési kötelezettség, a karantént a velük együtt beutazott felnőttel együtt fejezhetik be.

Egészségügyi ellátás céljából korlátozás nélkül beutazhatnak az osztrák állampolgárok, továbbá mindazok, akik kötelező egészségbiztosítással rendelkeznek Ausztriában és azok is, akiket orvosi okokból egy meghatározott osztrák egészségügyi intézményben kell kezelni. A belépéskor be kell mutatni a halaszthatatlan orvosi kezelésről szóló igazolást (német vagy angol nyelven). Az ugyan ilyen céllal külföldre utazók pedig ugyanezen feltételek mentén térhetnek haza.

Az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók korlátozás nélkül léphetnek be (pl. súlyos betegség, haláleset, temetés, születés, ápolás/segítségnyújtás sürgős esetekben). A tervezhető családi okból (pl. születésnap, esküvő, keresztelő) történő beutazás azonban csak korlátozás mellett lehetséges!

További korlátozás nélküli beutazások

az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, tranzit a feltétlenül szükséges megállással, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Tesztelési lehetőségek:

A nem német vagy angol nyelvű teszt eredményéről orvosi igazolás benyújtása szükséges, melynek formanyomtatványa letölthető német és angol nyelven.

Regisztráció

Néhány kivétellel minden beutazás esetén szükséges a regisztráció. A regisztrációra EZEN a linken van lehetőség, angol és német nyelven, legkorábban a beutazást megelőző 72 órán belül.

Nem szükséges regisztráció az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók, illetve a fent részletezett további korlátozás nélküli beutazások, pl. tranzit esetén.

Karanténkötelezettség

A beutazó kategóriájától/céljától függően van.

Nincs:

 • Ingázók
 • Bizonyos beutazó kategóriák a fent részletezett esetekben
 • 2021. február 10- től a következő országokból beutazóknak: Ausztrália, Dél-Korea, Finnország, Görögország, Izland, Norvégia, Szingapúr, Új-Zéland és Vatikán
 • Egészségügyi ellátás céljából beutazók
 • Az előreláthatatlan és halaszthatatlan, méltányolható családi okból beutazók
 • A fent részletezett további korlátozás nélküli beutazások, pl. tranzit esetén

Van:

A fel nem sorolt beutazók esetében.

A karantén eltöltésének helyszínét az utazó a saját költségén kell, hogy biztosítsa. Amennyiben a beutazása karanténkötelezettség alá esik, de a karantén eltöltésére megfelelő helyszín meglétét nem tudja igazolni, a beutazását megtagadják.

Esetleges kivételek

A csak szükséges megállással történő folyamatos tranzit minden országból, tehát osztrák repülőtéren landolva és oda igyekezve is lehetséges. Az Ausztriából más országba történő továbbutazás esetén a célország beutazási és a repülőtársaság szállítási feltételeinek is eleget kell tenni, ezt például a repülőtéren a check-in-nél vagy a beszállásnál ellenőrzik. A szabad tranzitálás nem vonatkozik az utast a repülőtérre szállító családtagra, így javasoljuk vonat, busz, taxi, kisbuszos szolgálatás igénybevételét.

További korlátozás nélküli beutazások

az áru- és személyforgalom fenntartása céljából (pl. buszsofőrök), halaszthatatlan állatgondozás, halaszthatatlan mezőgazdasági tevékenység, halaszthatatlan családi okból, repatriáló járatok személyzete tagjaként történő beutazás.

Kiutazás az országból

Az Ausztriából történő kiutazáshoz, illetve az Ausztrián keresztül történő tranzitáláshoz szükséges, hogy az utas a kiutazás célországa beutazási feltételeinek eleget tegyen.

Magyarországra történő beutazás

Magyarország szeptember 1-től újra határellenőrzést vezet be a határain. Innentől külföldi állampolgárok Magyarországra csak kivételes esetekben, illetve nyomós okkal léphetnek be. 

Az új belépési rendelet hatálya NEM terjed ki a következő esetekre:

 • Áruszállítás
 • Olyan személyek, akik belépéskor igazolni tudják, hogy az elmúlt hat hónapban már átestek COVID-19 fertőzése
 • Hivatalos útlevél (szolgálati vagy diplomata útlevél) birtokosai

Magyar állampolgárok Magyarországra való beutazása

 • Magyar állampolgárokat és azok családtagjait a beutazás során egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá (koronavírus fertőzés gyanúja esetén a járványügyi kockázattól függően hatósági-, vagy házi karantén kerül elrendelésre)
 • Amennyiben a beutazáskor a koronavírus fertőzés gyanúja nem áll fenn:
  • Lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 10 napos házi karanténra kötelezett
  • Magyarországon élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
  • Külföldön élő, magyar állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgár 10 napos hatósági karanténra kötelezett
 • A 10 napos házi karantén a belépést követően automatikusan érvényes (hivatalos elrendelés nélkül)
 • A határellenőrzésnél a karanténra kötelezett személynek meg kell adnia a karantén helyét és személyes adatait (beleértve a születési dátumát, elérhetőségét, állampolgárságát). Ezeket az adatokat a magyar rendőrség honlapján a belépést megelőzően 24 órával is meg lehet adni (a COVID09 űrlap használatával azok számára, akik ügyfélkapuval rendelkeznek VAGY a COVID10 űrlapot használva ügyfélkapu regisztráció hiányában).
 • A technikai lehetőségektől függően a karanténalkalmazást le kell tölteni a belépés után. A rendőrség ezt az alkalmazást a karantén betartásának ellenőrzésére használhatja. Ha a letöltés technikailag nem lehetséges, úgy a karanténban lévő személy köteles a rendőrséget ellenőrzés céljából beengedni a lakásába.
 • Az otthoni karantén megsértése esetén 5000 Ft (kb. 14  EUR) és 150 000 Ft (kb. 430 EUR) közötti bírság szabható ki szabálysértésenként. Legfeljebb napi kiszabható büntetés értéke 600 000 HUF (1715 EUR) személyenként.

Kérelem esetén a járványügyi hatóság engedélyezheti a koronavírus tesztelést a karantén feloldására. A karantén feloldásához 2 darab 5 napon belül és 48 óra különbséggel elvégzett negatív SARS-CoV-2 PCR teszteredmény szükséges.
Fontos: Az első SARS-CoV-2 PCR-teszt a beutazás előtt a Schengeni-térségben, az USA-ban és Kanadában is elvégezhető, a Magyarországon koronavírus tesztet végző privátlaborok listáját itt találja.

A rendelet alapján a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik:

 • aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve
 • aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja
 • aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére
 • kulturális intézmények alkalmazottai, akik külföldi kulturális eseményen vettek részt résztvevőként (előadóként vagy technikai személyzetként), és akik az esemény után Magyarországra utaznak

Külföldi állampolgárok a személyforgalom keretében nem utazhatnak be Magyarországra.

Kivételek:

 1. Katonai konvojok bizonyos feltételek mellett
 2. Üzleti utazásuk során olyan cégek dolgozói, akik egy magyar vállalattal kapcsolt viszonyban állnak, illetve egy cégcsoporthoz tartoznak.
  Ebben az esetben hitelt érdemlően igazolni kell, hogy az utazás üzleti céllal a kapcsolt vállalkozások között valósul meg (elsősorban tőkekapcsolatban álló anya-, leányvállalat, telephely, kereskedelmi képviselet, továbbá a vonatkozó törvény alapján olyan építkezések, amelyek három hónapnál régebbiek, illetve kereskedelmi képviselet, amelynek a külföldi vállalat nevében Magyarországon szerződés kötési jogosultsága van). Ennek igazolására a kétnyelvű formanyomtatványunkat üzleti utazásokhoz, a cégkivonatot, illetve az adójogi bejegyzést ajánljuk.
 3. Üzleti céllal történő beutazás
  Üzleti céllal külföldi állampolgárok területi és időbeli korlátozások nélkül léphetnek be Magyarországra. Ugyanez vonatkozik azokra a magyar állampolgárokra, akik külföldi üzleti útjukból térnek haza Magyarországra (pl. munkahelyi ingázok). Az üzleti jellegű utazást megfelelően szükséges igazolni. Ennek hiányában a külföldi állampolgárok számára megtagadásra kerül a belépés és a magyar állampolgárokra karanténkövetelmények vonatkoznak.
  Az üzleti vagy gazdasági célú utazás igazolására kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
  Munkahelyi ingázóknak kétnyelvű formanyomtatványunk használatát javasoljuk.
 4. Beutazás igazolás nélkül
  A szomszédos országokban lakóhellyel rendelkező személyek, valamint az ott élő magyar állampolgárok céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség! A 30 km-es zóna megszegése esetén súlyos büntetésekkel kell számolni.
  Magyar állampolgárok, akik Magyarországon a szomszédos ország 30 km-es határán belül élnek a céltól függetlenül legfeljebb 24 óra időtartamra beléphetnek az államhatárától 30 km-re lévő zónába. Számukra nincs karantén kötelezettség.
 5. Sportolók, sport szakemberek, sportesemények résztvevői, kulturális események résztvevői (lásd a külföldi állampolgárokra vonatkozó pontos szabályokat alább)
 6. Tranzit forgalom (pontos szabályozás alább található)

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria

https://www.advantageaustria.org/hu/news/Koronav-rus_helyzet_Magyarorsz-gon.hu.html

Horvátország

A beutazás általános szabályai

Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem tartoznak az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) besorolása szerinti „zöld” (járványügyi szempontból biztonságos) kategóriába. Jelenleg Magyarország nem tartozik a zöld kategóriába.

Teszt

A határátlépésekor a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR tesztet (PCR teszt) kell bemutatni, vagy a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban kell elvégezni, és a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni (A horvátországi tesztközpontok listája) A házi karantén pontos címéről, amely lehet apartman, hotel vagy magánház is, a beutazó személy a határon nyilatkozik vagy azt az utazást megelőzően a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül rögzíti. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn. (a továbbiakban: beutazási korlátozások)

Kivételek

A fenti kötelezettség alól mentesül az esetleg kivételek pontban foglalt személyek köre.

Külön szabályok vonatkoznak a különös járványügyi intézkedés alá eső országokból érkezőkre. Az érintett országok listája megtalálható a Horvát Közegészségügyi Intézet honlapján. Ezek alapján, ha magyar állampolgár a fenti lista valamelyik országából érkezik Horvátországba, a belépéskor minden esetben

 • a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszt eredménnyel kell rendelkeznie, amely mellett
 • 14 napos karanténkötelezettség áll fent. (Amennyiben a karantén 7. napját követően Horvátországban PCR tesztet végeztetnek, negatív eredmény mellett a karanténkötelezettség feloldható.)

Regisztráció

A határon minden esetben nyilatkozni kell a Horvátországban tervezett tartózkodás időtartamáról, annak helyszínéről, valamint többnapos tartózkodás esetén a szállás pontos címéről.

A torlódás elkerülése, s a várakozási idő csökkentése érdekében javasolt az adatokat a beutazást megelőzően feltölteni a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető.

 • Kivételek: A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.

Karanténkötelezettség

A tesztelés pontban leírtak szerint alkalmazandó. Amennyiben a határátlépést követően Horvátországban elvégzik a PCR tesztet, úgy elegendő a teszt eredményének megérkezéséig (általánosan 48 óra) a házi karanténban tartózkodni. A teszt negatív eredményéről szóló igazolást a határon kapott útmutatásoknak megfelelően kell továbbítani a hatóságok részére.

Üzleti célú beutazás feltétele

A magyar állampolgárok mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól, ha halaszthatatlan üzleti okból érkeznek Horvátországba, s azt a határon hitelt érdemlően tudják igazolni (pl. üzleti meghívó levéllel). Ingatlantulajdoni lap nem elegendő az üzleti célú beutazás igazolásához.

Esetleges kivételek

Az alábbi személyi körök, illetve okokból beutazók mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól:

 • diplomaták, nemzetközi szervezetek tagjai,
 • a nyomós családi okból beutazók,
 • a fenti okra hivatkozással mentesülhetnek a beutazási korlátozások alól a temetésre érkező személyek, akik a határon kötelesek igazolni a beutazásuk célját (pl.gyászhír bemutatásával),
 • halaszthatatlan üzleti célból utazók,
 • a halaszthatatlan gyógykezelésre érkezők,
 • a közlekedési személyzet tagjai, beleértve a tehergépjárművek vezetőit,
 • humanitárius okból, a földrengés által sújtott területek megsegítése céljából érkezők, valamint
 • az egészségügyi dolgozók, a tanulók, a napi ingázók, a kiküldött munkavállalók, a Horvátország területén tranzitáló utasok, amennyiben Horvátországot a belépéstől számított legkésőbb 12 órán belül elhagyják.

Minden fent említett esetben szükséges a határon hitelt érdemlően igazolni a beutazás célját, amely alapján a magyar állampolgárok kérik a beutazási korlátozások alóli mentességet. A belépéskor a bemutatott igazolás alapján a horvát határrendőr döntési jogkörébe tartozik, hogy azt elfogadja-e a fenti mentességi okok valamelyikének igazolásaként és beengedi az utast teszt felmutatása, illetve karanténkötelezettség nélkül.

A különös járványügyi intézkedés alá eső országokból érkező magyar állampolgárokra külön előírások vonatkoznak a teszt és karanténkötelezettség pontokban leírtak szerint, esetükben nincs mód a beutazási korlátozások alóli mentességre.

Sok esetben a légitársaságok, egyéb személyszállítást szervező cégek is hozhatnak rendelkezéseket, szabályokat, melyek akár szigorúbbak is lehetnek az állami szervek által előírt beutazás feltételeinél. A beutazási jogosultságot igazoló dokumentumokat javasolt maguknál tartani és szükség esetén a horvát hatóságok részére bemutatni.

Kiutazás az országból

Külön korlátozás nincs, de a horvát hatóságok a járványügyi helyzet miatt a tervezett utazások elhalasztását javasolják.

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz

Románia

Magyarország nem javasolja az utazást a világjárvány miatt. Összhangban a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020 Korm.rendelettel, 2020. szeptember 1-jétől a Külgazdasági és Külügyminisztérium a 2. pontban felsorolt országokat a fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok és térségek közé sorolja, ha az utazás az alábbi célok valamelyike miatt halaszthatatlan:

 • bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó eljárási cselekményen történő részvétel,
 • halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,
 • egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése,
 • fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban,
 • halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.

A világjárvány miatt az alábbi korlátozó intézkedések mellett lehet beutazni az országba:

Teszt

Tesztkötelezettség van, Magyarország jelenleg része a „sárga zónának”

Az érvényes zóna besorolást hetente felülvizsgálják, majd az eredményt változás esetén közzéteszik. A sárga zóna országai itt találhatók.

A magas járványügyi veszélyt jelentő országokból („sárga zónából”) Romániába érkező személyek - állampolgárságra való tekintet nélkül - az országba való belépéskor kötelesek bemutatni egy legfeljebb 72 órán belül készült negatív SARS-CoV-2 RT-PCR teszt igazolást.

Kivételek:

 • a 3 éves vagy ennél kisebb gyermekek;
 • azok a személyek, akik már megkapták a SARS-CoV-2 vírus elleni második oltást is és akik esetében a Romániában való beutazáskor vagy a direkt kontaktus pillanatában már legalább 10 nap telt el a második oltástól. Az oltás meglétét, beleértve a második oltás dátumát az eljárást elvégző egészségügyi intézmény igazolása tartalmazza;
 • a SARS-CoV-2 fertőzésen átesett személyek, akik igazolásként orvosi dokumentumot tudnak felmutatni, hogy ez az országba való beutazást megelőző 90 napban történt, (pozitív RT-PCR teszt a tesztelés időpontjával, orvosi kibocsátólevél vagy az országba való beutazás előtt legfeljebb 14 nappal végzett IgG antitest létét igazoló teszt), vagy a Corona-forms adatbázis ellenőrzése alapján igazolható, hogy legalább 14 nap telt el a megbetegedés időpontja és az országba való beutazás között.
 • a 2,4 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű teherautók vezetői;
 • a vezetőüléssel együtt 9 férőhelyet meghaladó személyszállító járművek vezetői;
 • az előző két pontban felsorolt autóvezetők, akik munkavégzési céllal utaznak a lakóhelyül szolgáló országból egy másik EU tagországba vagy onnan haza, függetlenül attól, hogy az utazás saját járművel vagy magánúton történik;
 • a repülőgépek személyzete;
 • a diplomáciai kirendeltségek, konzuli hivatalok és más, Bukarestben elismert diplomáciai képviseletek diplomata útlevéllel rendelkező tagjai, a diplomáciai személyzet tagjai, valamint Románia Diplomata és Konzuli Testületének diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel rendelkező tagjai, valamint ezek családtagjai;
 • a Magyarország, Bulgária, Szerbia, Ukrajna és Moldovai Köztársaság területéről Romániába lépő határmenti ingázó munkavállalók, valamint azok a román állampolgárok, akik a fent említett országok gazdasági szereplőinek alkalmazottai, akik a határátlépéskor szerződéssel bizonyítják a szóban forgó gazdasági szereplőkkel való munkaviszonyukat.

Regisztrációs kötelezettség nincs.

Karanténkötelezettség

14 napos karanténba kell vonulniuk a járványügyi szempontból kockázatosnak minősített „sárga zónából” érkezetteknek. (A teszt felmutatói részére csak 10 napra rendelnek el karantént). Magyarország jelenleg része a „sárga zónának”

Kivételek a fent leírt kivételes esetek.

Üzleti célú beutazásra nincs külön általános kivétel.

Nem vonulnak karanténba azok a tünetmentes személyek:

 • akik közvetlenül érkezés előtt legalább 14 napot töltöttek el „sárga zónán” kívüli területen
 • a teherforgalomban belépő, 2,4t feletti megengedett legnagyobb össztömegű járművek vezetői [UK]*
 • a 9 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító járművek vezetői [UK]*
 • repülőgép, vonat és hajó személyzete [UK]*
 • határmenti ingázók, valamint a szomszédos országok gazdasági szereplőinek román állampolgárságú alkalmazottai
 • román gazdasági szereplők kiküldetésben dolgozó alkalmazottai
 • romániai leányvállalattal, vagy képviseleti irodával rendelkező külföldi cégek képviselői
 • egészségügyi, tudományos, gazdasági területen működtetett berendezések és eszközök üzembehelyezését, karbantartását, szervizelését végzők
 • a diplomáciai vagy konzuli személyzet, a nemzetközi szervezetek személyzete [UK]*
 • román állampolgár, vagy tanulmányi / vizsga céllal belépő külföldi tanulók, hallgatók (kiskorúak esetén kísérőik is)
 • Romániában rendezett sportversenyeken résztvevő nemzetközi delegációk tagjai
 • az EU-tagállamokban a szociális segítségnyújtás területén munkaszerződés alapján dolgozók
 • forgatócsoportok, amelyek Románia területén szerződés alapján végeznek szakmai tevékenységet, ha belépéskor rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel
 • átutazók, ha a belépéstől számított 24 órán belül elhagyják Románia területét [UK]*
 • román gazdasági szereplők alkalmazottai / képviselői, akik szerződések / kereskedelmi megállapodások megkötése / aláírása céljából utaztak, ha belépéskor rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel, valamint igazolják a tárgyalásokon való részvételt.
 • akik 72 óránál rövidebb időre utaznak be és rendelkeznek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel.
 • akik a beutazást megelőző 14-90 napos időintervallumon belül igazolt fertőzöttek voltak (átestek a betegségen) [UK]*, valamint akik ilyen személlyel igazoltan kapcsolatban álltak.
 • A karantént a 10. napon elhagyhatják azok a tünetmentes személyek, akiknek a 8. napon elvégzett PCR tesztjük eredménye negatív.
 • akik igazoltan megkapták a koronavírus elleni oltás második dózisát, és annak időpontjától eltelt legalább 10 nap.

* Az Egyesült Királyságból érkezők esetében csak a kivétellistán [UK] jelzéssel ellátott csoportok mentesülnek a karantén alól.

Különleges esetekben (születéssel, házasságkötéssel vagy elhalálozással kapcsolatos családi eseményeken való részvétel, halaszthatatlan orvosi beavatkozás/kezelés, az ország elhagyása stb.) igazoló okiratokkal alátámasztott egyéni kérelemre, a megyei Közegészségügyi Igazgatóság személyre szóló határozatával sor kerülhet a karantén ideiglenes felfüggesztésére.

Kiutazás az országból

Valamennyi nyitott határátkelőhelyen.

A magyar hatóságok szabályozásai nem változtak, az érvényes korlátozások szerint Magyarország területére nem magyar állampolgár személyforgalomban nem léphet be, a magyar állampolgársággal rendelkezők pedig karanténba kerülnek.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

Változás 2021. február 12-től: https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210212/romaniaban-ismet-karantenoljak-a-magyarorszagrol-erkezoket-469538

Szerbia

2021. február 4-től ismét PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül lehet Magyarországról Szerbiába utazni.

A Szerbiából Magyarországra történő visszatérés további is korlátozásokkal lehetséges: Az országból Magyarországra történő visszatérésre a következő szabályok vonatkoznak >>

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Változás 2021. február 4-től: https://mandiner.hu/cikk/20210203_ma_reggel_aleksandar_vuci_koztarsasagi_elnok_urral_targyaltam

Szlovákia

Szlovákiába karantén és a karantén alatti tesztelési kötelezettség mellett lehet beutazni.

Teszt

Belépéskor nem kell teszt, de a kötelező karantén 8. napján kell: mindenkire, aki Szlovákia területére belép vagy külföldről érkezik vissza 14 napos házi vagy intézményi karanténkötelezettség vár, abban az esetben is, ha rendelkezik 72 óránál nem régebbi, EU-tagállamban kiállított negatív RT-PCR teszttel. A tesztkötelezettség a kötelező karantén 8. napján lép fel.

Negatív teszttel igénybevehető kivétel (pl.: ingázás)

Bizonyos csoportok, mint például az ingázók, vagy a szomszédos államokban tanulmányaikat folytató személyek esetében a határon történő ingázáshoz szükséges 7 napnál nem régebbi negatív antigén vagy RT-PCR teszt bemutatása. Részeletes tájékoztatást a kivételekkel foglalkozó pontban találnak.

Teszt nélküli kivételek

árufuvarozók, tranzitálók, Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek, a lent felsorolt kivételek

Regisztráció

Minden belépő személynek regisztrálnia kell magát legkésőbb a határon a https://korona.gov.sk/hu/ehranica/ oldalon és házi, vagy intézményi (amennyiben nem rendelkezik Szlovákiában lakcímmel) karanténba kell vonulnia, amíg nem rendelkezik negatív RT-PCR teszttel. A rendőrség felszólítására a regisztrációt egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal)

A karantén helyét emellett telefonon vagy elektronikus úton azonnal be kell jelenteni az egészségügyi szolgáltatónak, ha pedig olyan személyről van szó, akinek Szlovákiában nincs egészségügyi szolgáltatója, a tartózkodási helye szerinti illetékes megyei orvosnál.

A légiúton érkező személyeknek egy további elektronikus formanyomtatványt is ki kell tölteniük, amely elérhető itt. A nyomtatvány egy esetleges fertőzés esetén az utasok felkutatásának elősegítését szolgálja.

Karanténkötelezettség

A karantén a beutazást követően a karanténkötelezett személlyel egy háztartásban élő személyekre is vonatkozik.

A karanténkötelezettség szabályai eltérőek, attól függően, hogy az ideérkező személyek az elmúlt 14 napban mely országokban jártak (tehát attól függetlenül, hogy Magyarország területéről lépnek be Szlovákiába, a belépést megelőző 14 napos tartózkodásuk mérvadó):

Azok a személyek, akik az elmúlt 14 napban kizárólag Európai Uniós tagállamban, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területén jártak 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba kerülnek, amely addig tart:

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • tünetmentesség esetén (teszt hiányában) a 14. nap végéig,
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

Azok a személyek, akik a határátlépést megelőző 14 napban az Európai Unión kívüli vagy a felsorolt országokon kívül, harmadik országban jártak szintén házi karanténba vagy karantén intézménybe kerülnek mindaddig,

 • amíg nem rendelkeznek negatív RT-PCR teszteredménnyel,
 • a 10 évesnél fiatalabb, tünetmentes gyermek esetében addig, amíg a vele egy háztartásban élőnek le nem telik a karantén kötelezettsége.

A COVID–19 PCR teszt minden esetben legkorábban a karantén 8. napján végeztethető el, (a 10 évesnél fiatalabb gyermek esetében COVID szűrésre akkor kerül sor, ha ezt a körzeti orvos vagy az illetékes regionális közegészségügyi hivatal elrendeli).

Üzleti célú beutazás feltétele

Szlovákiába történő belépésnél az üzleti célú út nem jelent kivételt a szlovák oldalon. Az üzleti cél igazolásának a Magyarországra történő visszatéréskor, a magyar oldalon van jelentősége.

Amennyiben cégük gazdasági vagy működési helyzete miatt elkerülhetetlen a beutazás Szlovákia területére, úgy egyszeri beutazási engedélyért a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumához szükséges fordulni. A kitöltött, aláírt kérelmet PDF formátumban, illetve aláírás nélkül Word formátumban is a minisztérium koronavynimky@mhsr.sk e-mail címére kell megküldeni, további dokumentumok csatolása nem szükséges. A kérelem feldolgozása több napot vesz igénybe. Az engedélyezésen kívül a belépés további feltétele egy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR teszt megléte.

További információ a szlovák Gazdasági Minisztérium weboldalán található.

A kérelem a minisztérium weboldalán a „Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR - formulár na stiahnutie” megnevezésre kattintva tölthető le Word formátumban.

Kivételek

A karanténkötelezettség alóli kivételeket a Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatalának legfrissebb rendelete határozza meg, az alábbiakban feltüntetettek szerint. (A rendelet szövege elérhető szlovákul az alábbi linken, valamint angolul az alábbi linken.) A szlovákiai járványügyi szabályok angolul a szlovák külügyminisztérium alábbi, angol nyelvű honlapján is elérhetők.

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy az utazáshoz szükséges, illetve mentességüket igazoló dokumentumokat tartsák maguknál, lehetőség szerint papíralapú formában is, ill. szlovák nyelvű fordítással ellátva. Amennyiben nem áll módjukban azt szlovák nyelven bemutatni, minden eseteben szerezzenek be egy angol vagy német nyelvű változatot.

Kivételt képeznek:

 • Foglalkozásuk alapján: teherjárművek és autóbuszok vezetői, személyzete, pilóták, repülőgép és hajó személyzete, mozdonyvezetők, jegykezelők, vasúti közlekedést kiszolgáló személyzet tagjai, amennyiben hivatalból lépik át a határt, ill. teherjárművek és autóbuszok vezetői, repülőgépek személyzete, akik repatriált személyeket szállítanak Szlovákiába.
 • Betegeket, transzplantációra szerveket, vért, vérkészítményeket szállító gépkocsivezetők és egészségügyi személyzet.
 • Temetkezési szolgáltatók alkalmazottai nemzetközi szállításkor.
 • A Szlovákia területén diplomáciai kiváltságokat és mentességeket élvező személyek.

Tranzitálási célú kivételek:

Nem szükséges a 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatása azok esetében, akik Szlovákia területén keresztül csupán személygépkocsival keresztülhaladnak egy másik szomszédos országba (például Magyarországról Lengyelországba és vissza), amennyiben legfeljebb 8 órán belül elhagyják az ország területét, és azt legfeljebb a szükséges üzemanyag tankolásának céljából szakítják meg. A tranzitálás lehetősége egyaránt biztosított az EU-s állampolgárok és családtagjaik, valamint az olyan harmadik ország állampolgárai számára, akik EU tagországban állandó vagy ideiglenes tartózkodásra jogosultak.

A szlovák hatóságok állásfoglalása alapján, a repterekről vagy repterekre történő átutazás nem értelmezhető a szlovák közegészségügyi hivatali rendeletben szabályozott tranzitálási kivételként. A rendelet valójában az ország terültén keresztül, legfeljebb 8 órán belüli, megállás nélküli közúti (tehát autóval történő), szomszédos országba való szárazföldi belépéssel járó tranzitálás szabályait fogalmazza meg kivételként, amelyet a tankolás lehetőségének biztosítására vonatkozó szabály is jól szemléltet.

Az egyes légitársaságok rendelkezései szigorúbbak is lehetnek a szlovák beutazási feltételeknél. Javasoljuk az utazás és repülőjegy megvásárlást megelőzően közvetlenül a légitársaságoknál érdeklődjenek az utazás feltételeiről, ezzel elkerülve a repülőgépre történő beszállásuk megtagadásának lehetőségét.

Ingázókra vonatkozó kivételek:

Szlovákia és Magyarország között ingázó, munkavállaló személyek szabadon mozoghatnak, amennyiben rendelkeznek egy 7 napnál nem régebbi negatív EU-s antigén, vagy PCR teszttel. A szlovák rendelet értelmében a következő személyek minősülnek ingázónak:

 • Akik Szlovákiában állandó/ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek és a szomszédos országban van munkaszerződésük és ezt munkáltatói igazolással tudják igazolni.
 • Azon személyek és a velük egy háztartásban élők, akik állandó/ideiglenes tartózkodási helyük a szomszédos országhatár menti területein a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül, és Szlovákiában munkaviszonnyal rendelkeznek a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-es távolságon belül, valamint rendelkeznek munkáltatói igazolással. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, ha együtt lépik át a határt.)
 • Azon szlovák állampolgárok és a velük egy háztartásban élők, akiknek ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük van a szomszédos ország területén, a nyitva lévő határátkelőtől számított 30 km-en belül. (A velük egy háztartásban élőkre a mentesség csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a határt együtt lépik át).

Egyéb munkavállalási kivételek és szabályok:

Kedvezményesebb megítélésben részesülnek a következő személyek:

 • Szlovákiában lakóhellyel rendelkező és az országgal nem szomszédos uniós tagállamban továbbá Izlandon, Norvégiában, Liechtensteinben, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban munkavállaló személyek (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • Szlovákiában munkát vállaló személyek, akik lakóhelye a felsorolt országokban van (ezt munkáltatói igazolás szükséges igazolni),
 • Európai Uniós tagállam, továbbá Izland, Norvégia, Liechtenstein, Svájc vagy az Egyesült Királyság azon állampolgárai, akik Szlovákiában lakóhellyel rendelkeznek és a határátlépést megelőző 3 hónapon belül átestek a COVID-19 betegségen, amelyet a rendelet 2. számú melléklete szerinti orvos által kiállított igazolással tudnak bizonyítani.
 • Azok a személyek, akik a határátlépést megelőzően megkapták a védőoltás 2. adagját is, amelynek időpontjától legalább 14 nap eltelt, illetve ezt a tényt hitelt érdemlően igazolni tudják.
  A feltüntetett csoportokba tartozó személyek kötelesek:
 • legkésőbb határátlépéskor regisztrálni az alábbi weboldalon;
 • a határátlépéskor 48 óránál nem régebbi (szlovákiai) antigén vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel rendelkezni;
 • 14 napos otthoni vagy intézményi karanténba menni, amelyet elhagyhatnak a 14. nap elteltével vagy egy negatív RT-PCR teszteredménnyel, amely a karantén bármely napján elvégezhető, (tehát már a karantén első napján is).

További kivételek:

Szintén egy 7 napnál nem régebbi negatív Magyarországon, Csehországban, Ausztriában és Lengyelországban elvégzett antigén, vagy PCR teszttel ingázhatnak:

 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyük van és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek a felsorolt 4 szomszédos országban (nem távoktatás keretében). Ezt hitelt érdemlően igazolni kell.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és óvodai, általános, középiskolai vagy felsőfokú képzésben részesülnek Szlovákiában (nem távoktatás keretében) és ezt hitelt érdemlően igazolni tudják.
 • Azon általános-, középiskolai vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos, 26 évnél fiatalabb hallgatói, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük, és sportklubok állandó tagjaként tréningen vesznek részt a felsorolt 4 szomszédos országban.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el a szomszédos országban, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek a szomszédos országok valamelyikében van ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és olyan közeli családtagjuk halaszthatatlan gondozását látják el Szlovákia területén, aki nem képes önmagát ellátni.
 • Azon személyek, akiknek Szlovákiában van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a szlovák határtól számított 10 km-en belül magyarországi, csehországi, osztrák vagy lengyelországi földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akiknek Magyarországon, Csehországban, Ausztriában vagy Lengyelországban van az ideiglenes vagy állandó tartózkodási helyük és a magyar, cseh, osztrák vagy lengyel határtól számított 10 km-en belül, Szlovákia területén lévő földterületen gazdálkodnak.
 • Azon személyek, akik Magyarországról, Csehországból, Ausztriából vagy Lengyelországból érkeznek, vagy Szlovákiába visszatérnek televíziós programról, határmenti audiovizuális műsorról, kiküldött tudósítók, határmenti színházi online előadás résztvevői, zenei előadás résztvevői, múzeumban vagy galériában kiállítást készítenek elő vagy bontanak le, stb.

Sportolókra vonatkozó kivételek:

Azon csapatok játékosai, csapattagjai, akik az alábbiakban feltüntetett sportrendezvények valamelyikén vesznek részt

 • TIPOS extraliga (férfi jéghoki), FORTUNA Liga (férfi futball), SLOVNAFT Handball Extraliga (férfi kézilabda), Extraliga Férfi (röplabda), Extraliga Női (röplabda), Szlovák Kosárlabda Liga (férfi), Extraliga Női (kosárlabda), MOL Liga (női kézilabda) vagy
 • a XXXII. Tokiói Olimpiai Játékokon, illetve a XVI. Tokiói Paraolimpiai Játékokon képviselik Szlovákiát vagy
 • azon csapatok tagjai, akik szlovákiai nemzetközi rendezvényen vesznek részt vagy
 • a somorjai Karantén Edzőközpontba érkeznek felkészülés céljából

és idősebbek 10 évesnél, határátlépéskor 48 óránál nem régebbi (szlovákiai) antigén, vagy 72 óránál nem régebbi EU-s RT-PCR negatív teszteredménnyel kell, hogy rendelkezzenek.

Kiutazás az országból:

A szlovák hatóság a kiutazást nem gátolják, az ország bármely irányba elhagyható, a repülőterek működnek (az induló járatokról, beszállási feltételekről mindenképpen érdeklődjenek az egyes légitársaságoknál).

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia

Szlovénia

Február 13-tól a belső schengeni határ átlépése minden határátkelőhelyen lehetséges: a szlovén-magyar, a szlovén-osztrák és a szlovén-olasz határon. Karantén, valamint negatív teszt nélkül utazhatnak azok, akik igazolják, hogy már átestek a fertőzésen vagy megkapták a második oltást is.

A piros országból érkező állampolgárok (Magyarország is a piros országok közé tartozik) számára – a „d” pontban felsorolt kivételektől eltekintve – a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént rendelnek el, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban, illetve a szlovén fél által elfogadott harmadik országbeli laboratóriumokban készített PCR-teszt, illetve az uniós vagy schengeni tagállamban készített, 24 óránál nem régebbi gyorsteszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható. A karanténkötelezettség alá eső személyek a karantén lerövidítését a karanténba kerülésük után bármikor kezdeményezhetik mind egy negatív PCR, mind egy negatív antigén gyorsteszt bemutatásával.

Az üzleti célú beutazásra vonatkozóan nincs külön kivétel.

A karanténkötelezettség főszabályként 10 naptári nap.

10 napos hatósági karantén alól az alábbi kategóriákba tartozók mentesülhetnek:

1. nemzetközi fuvarozási szektorban dolgozók

2. szlovéniai úticéllal kereskedelmi személy- vagy árufuvarozásban résztvevők, max. 8 órás szlovéniai tartózkodással, tranzit teher- és személyfuvarozók max. 8 órás szlovéniai tranzittal

3. Szlovénián keresztül – max. 6 óra alatt – tranzitálók

4. diplomata útlevéllel rendelkezők

5. külföldi biztonsági hatóság képviselője (rendőrség vagy igazságszolgáltatás), aki hivatali feladat végrehajtására érkezik Szlovéniába, melyet követően haladéktalanul elhagyja az országot;

6. a szlovén fegyveres erők tagjai, a rendőrség vagy az állami hatóságok külföldi szolgálatból visszatérő alkalmazottai, valamint az állami hatóságok külföldi üzleti útra utazó alkalmazottai;

7. olyan személy, akit mentővel szállítottak a Szlovén Köztársaságba és a járműben lévő egészségügyi kísérő személyzet;

8. 13 évesnél fiatalabb életkorú gyermek és az őt kísérő, negatív PCR-teszteredményt bemutató közeli hozzátartozó;

9. polgári védelmi, tűzoltó, rendőrségi vagy mentőszemélyzetek, akik természeti katasztrófák következményeinek elhárításában vesznek részt és maximum 48 órát tartózkodnak szlovén területen;

10. a határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkezők vagy bérlők mezőgazdasági és erdészeti tevekénység folytatása céljából (max. 10 órás tartózkodás);

11. az a személy, aki már megkapta a koronavírus elleni oltás (BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca) a védettség eléréséhez szükséges mértékű teljes adagját, illetve aki igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen;

12. az a személy, aki rendelkezik pozitív PCR-teszteredménnyel, amennyiben az régebbi 21 napnál és frissebb 6 hónapnál, vagy igazolja, hogy 6 hónapon belül átesett a Covid-19-betegségen;

13. a határátlépés szabályaira vonatkozó rendelet 6. cikke (4) bekezdésének 1., 2., 3. és 4. pontjában (lent) említett személyek, akik olyan EU-tagállamból vagy schengeni térségbeli országból érkeznek, ahol a SARS-CoV-2 fertőzés 100 000 emberre vonatkoztatott 14 napos előfordulása alacsonyabb, mint a Szlovén Köztársaságban.

A 6. cikk (4) bekezdés 1., 2., 3. és 4. pontja alá tartozó személyek:

 • határon át naponta ingázó munkavállaló (igazolással, max. 14 óra)
 • Szlovéniában uniós vagy schengeni tagállamból érkező, oktatási és tudományos tevékenységben résztvevők, akik ezt a határátlépéskor igazolni tudják. A kiskorú oktatásban résztvevőket szállító nagykorúak kizárólag a kiskorú oktatási intézményig történő szállításának időpontjáig léphetnek be Szlovéniába, ezt követően haladéktalanul el kell hagyniuk az ország területét.
 • az Európai Unió és a Schengeni Övezet tagállamaiból közvetlen családtagot érintő egészségügyi vagy életveszély, illetve tulajdont fenyegető veszély elhárítása, illetve közvetlen hozzátartozó gondozása; saját, bérelt vagy használt föld-vagy lakástulajdonon végzett karbantartási munka elvégzése miatt beutazó magánszemély, aki maximum 12 órát tartózkodhat Szlovéniában.
 • Szlovéniában tervezett egészségügyi beavatkozáson résztvevő személyek, akik a beavatkozás elvégzését követően haladéktalanul visszatérnek a kiindulási országba.

A szlovén hatóságok a Szlovéniába történő beléptetéskor egészségügyi ellenőrzést rendelhetnek el.

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

Ukrajna

2021. február 15-től Magyarország zöld fertőzöttségi szintű kategóriában van az Ukrajnába belépni szándékozó személyek számára. 

A szabályok értelmében a Magyarországról beutazó személynek olyan COVID-19 betegség gyógyítására kiterjedő egészségügyi biztosítással kell rendelkeznie, amelyet Ukrajnában bejegyzett biztosító cég állított ki, illetve olyan külföldi biztosító, amely rendelkezik ukrajnai képviselettel vagy szerződéses alapon ukrajnai partnerrel. 

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
A múlt év érzékeny visszaesése után ugyan ismét az élénkülés jelei mutatkoznak a német gazdaságban, de egyrészt – ennek mértéke elmarad a korábban feltételezettnél, másrészt – tevékenységenként rendkívül differenciáltan érinti a gazdaság szereplőit.
A tájékoztató leírja, mi is az a visszaélés-bejelentési rendszer, továbbá azt, hogy ezek alkalmazása milyen előnyöket, megtakarításokat eredményez az Ön vállalkozása számára.