AA

A világgazdaságban tapasztalható pozitív várakozások még nem tükröződnek a külföldön működő német érdekeltségű vállalatok üzleti kilátásaiban

2024. május 27.

 

A világ országaiban működő német kamarai szervezetek és képviseletek ez év tavaszán is elkészítették hagyományos, a tagvállalataiknak a világgazdasági kilátásokról és saját üzletmenetükkel kapcsolatos várakozásairól szóló jelentését.

 

A március 25. és április 21. között készített felmérés során mintegy 4.300 német érdekeltségű vállalat és képviselet visszajelzését gyűjtötték össze, melyhez a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) ezúttal is nagy számú, mintegy 240 vállalat véleményével, illetve azok összegzésével járult hozzá.   

 

A felmérésben részt vevő vállalatok 38 százaléka ipari és építőipari, 42 százaléka szolgáltatási, további 20 százaléka kereskedelmi tevékenységet folytat. Nagyság szerint a 100 főnél kisebb létszámú vállalatok aránya 53, a 100-1000 főt foglalkoztató középvállalatoké 25, míg az 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatoké 22 százalék volt.

 

A felmérés eredményei a világgazdaság alakulását illetően a fél évvel korábbinál derűlátóbb és bizakodóbb várakozásokat mutatnak, ez a viszonylagos derűlátás azonban egyelőre nem terjedt át a vállalatok saját tevékenysége várható alakulásának megítélésére. 

 

A felmérésben részt vevő vállalatok és képviseletek alig egyharmada (31 százalék) számít arra, hogy az idén gazdasági fellendülés várható a fogadó országban, szemben a 2023 őszi felmérés 22 százalékos mutatójával. Mindeközben a gazdasági fejlődés lassulására minden ötödik vállalat (19 százalék) számít, szemben az őszi 28 százalékkal.

 

A csökkenő inflációs ráták a kamatcsökkentés reményével együtt javítják a felmérésben résztvevő vállalatok várakozásait, ezzel szemben a geopolitikai feszültségek tartóssá válása és kiszélesedése, valamint a kereskedelmi konfliktusok negatívan befolyásolják a közeljövőbe vetett bizalmat.

 

Ennek következtében a felmérés résztvevőinek a saját üzleti fejlődésükkel kapcsolatos várakozásai csak minimális javulást mutatnak. „Számos globális piacon a fellendülés jelei mutatkoznak. Ez sok vállalatnak reményt ad arra, hogy ismét jobb lesz a hangulat” – fogalmazott Volker Treier, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) külkapcsolatokért felelős főtitkárhelyettese. „A javuló gazdasági várakozások azonban még nem mutatkoznak meg a nemzetközi kereskedelem - és így a német vállalatok helyi üzletmenetének - alakulásában.”

 

„A gyengülő németországi gazdasági és a gazdaságpolitikai fejleményekkel kapcsolatos bizonytalanságok még mindig megakadályozzák, hogy sok AHK-tagvállalat újra lendületet vegyen és konkrét beruházási terveket készítsen” – sajnálkozott a főtitkárhelyettes. „A szkepticizmus és a bizonytalanság tehát továbbra is fennáll.”

 

A német érdekeltségű vállalatok saját üzleti helyzetének megítélése így alig javult az előző, őszi felméréshez képest, s az még mindig a sokéves átlag alatt van. Mindeközben az üzleti várakozások is csak minimálisan javultak, ami a maguk telephelyein a vállalatok beruházási szándékai visszafogásában jut kifejezésre.

 

Európában elmaradnak a várakozások a globális átlagtól

A világ nagy gazdasági térségei közül Európában különösen lassan tér vissza a gazdasági növekedés, s javul az üzleti helyzet. Ezen belül az euróövezetben tevékenykedő vállalatok nem értékelik jobban a jelenlegi helyzetüket annál, mint ahogy azt a múlt év őszén látták. Ráadásul a következő tizenkét hónapra vonatkozó üzleti várakozásaik is a globális átlag alatt maradnak, s csak kismértékben javulnak. A szakképzett munkaerő tartós hiánya, az alacsony kereslet, a megnövekedett munkaerőköltségek és a bizonytalan gazdaságpolitikai feltételek akadályozzák Európa erőteljesebb gazdasági fellendülését.

 

Az EU keleti bővítésének 20. évfordulójának ünneplése időszakában a közép- és kelet-európai térségben működő német érdekeltségű vállalatok üzletmenete átlagosan valamivel visszafogottabb, mint a Közösség más térségeiben. Ez elsősorban az Ukrajnában zajló háború közelsége miatt van így.

 

Kínában romlottak, egyes más térségekben kedvezőbbek a várakozások

Miközben számos viszonylatban legalább némileg javult a hangulat a vállalatok körében, Kínában még borúsabbak lettek a várakozások. Különösen a kereslet ottani alakulásának folyamatos gyöngélkedése hat negatívan, amit a vállalatok 80 százaléka saját üzleti tevékenysége kockázati tényezőjeként értékeli. Maximilian Butek, a német ipar sanghaji képviselője szerint „a német termékek továbbra is a legjobb teljesítményt nyújtják a minőség, a technológiai fejlettség és az innovációs erő tekintetében. Ugyanakkor a kínai versenytársakkal szembeni olyan versenyhátrányok, mint a piacra jutási feltételek, a hatóságokkal való kapcsolattartás és a közbeszerzési pályázatokhoz való információszerzés nehézségei, nagy terhet jelentenek a német vállalatok számára.”

 

Eközben az ázsiai és csendes-óceáni térség más országaiban a német érdekeltségű vállalatok elégedettebbek, s jóval derűlátóbbak üzleti várakozásaikat illetően. A régió dinamikusan fejlődik, s továbbra is fontos célpontja az ellátási láncok diverzifikálásának. „A német gazdaság elsősorban bizonyos kulcsfontosságú termelési és kereskedelmi partnerektől függ” - magyarázta Volker Treier. „A korábbinál szélesebb körben kell pozícionálnunk magunkat a különböző beszerzési forrásokkal és értékesítési piacokkal. A kockázatokat jobban kell diverzifikálni. Rugalmasságot kell kialakítanunk a beszerzésben. A DIHK ezért összeállított egy ötletpapírt a vállalatok számára, hogy lendületet kölcsönözzön a diverzifikációnak.”

 

A vállalatok további reménysugarakat látnak az Egyesült Államokban és különösen a közép-keleti és észak-afrikai országokat magában foglaló Mena régióban. A világátlagnál kedvezőbb üzleti helyzet és a várakozások javulása mellett a globális gazdasági fejlődésbe vetett, alapvetően javuló bizalom jellemző. Különösen a Mena régióban a vállalatok optimistábbak az előző felméréshez képest. A régió dinamizmusához hozzájárulnak a kedvező marokkói piaci feltételek, az egyiptomi likviditási válság enyhülése, valamint a befektetési lehetőségek továbbra is kedvező alakulása Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben.

 

Az utóbbi időben a kissé lassuló gazdasági növekedés és a magas kamatlábak ellenére a robusztus magánfogyasztás és a stabil munkaerőpiac jellemezte az Egyesült Államok gazdaságát. Az Amerikában működő német érdekeltségű vállalatok ugyanakkor sokkal jobban aggódnak a bizonytalan gazdaságpolitikai feltételek, mindenekelőtt a kereskedelmi korlátok miatt, mint azt az őszi felmérés során tették.

 

A felmérés során a kereslet alakulását üzleti kockázatnak nevező vállalatok aránya a 2023 őszi 46-ról egyetlen százalékponttal, 45, az árfolyamok alakulását jelzőké 32-ről 24, a nyersanyagárak alakulását jelzőké 26-ról 24, míg a finanszírozást jelzőké ugyancsak 26-ról 23 százalékra mérséklődött. Ezzel szemben a gazdaságpolitikai keretfeltételek alakulását, mint üzleti kockázatot megnevező vállalatok aránya 42-ről 43, a szakemberhiányt jelzőké 31-ről 39, míg a bérek és bérköltségek alakulását jelzőké 31-ről 35 százalékra emelkedett.

 

Kihívásokkal teli időszak vár a német érdekeltségű vállalatokra

Az AHK World Business Outlook aktuális eredményei egyértelművé teszik, hogy a jelek ismét a világgazdaság enyhe fellendülésére utalnak, de a német érdekeltségű vállalatok körében tapasztalható bizonytalanság és kockázatok miatt ebből az enyhe fellendülésből még nem tudnak ebből kellőképpen profitálni. „A német külkereskedelem gyönge alakulása 2023/2024 fordulóján, valamint az üzleti várakozások és a beruházási szándékok enyhe javulása a kis reménysugarak ellenére is kihívásokkal teli évre utal”, fogalmazott a DIHK külkapcsolatokért felelős főtitkárhelyettese.

 

 

Budapest, 2024. május 27.

 

Készítette: 

Juhász Imre
volt külgazdasági szakdiplomata
korábbi nagykövetségi tanácsos

Kapcsolódó tartalmak

Tudjon meg többet.
2024. július 18-án a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Központi Statisztikai Hivatal jelentős együttműködési megállapodást kötött, amely célja a Magyarországon működő vállalkozások versenyképességének javítása és a vállalkozások széleskörű ...
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Vállalkozásfejlesztési Projektjének keretében 2024. szeptember 16-18. között támogatott részvételi lehetőséggel üzleti delegációt szervez Csehországba, Prágába.
X public.szechenyi.title